Familie med hjertet - spar 1-6 mia. kr. om året

Vi kan i Danmark opnå en meget stor menneskelig og samfundsøkonomisk gevinst på familieområdet ved at tænke i hele familien. Konservative beregninger fra CBS viser, at vi i Danmark alene ved indførsel af familiegrupper kan spare 1-6 mia. kr. om året.  

Vi kan samtidig opnå frigørelse af offentlige ressourcer, som kan bruges på en bedre og mere målrettet indsats.
 

I Holstebro, Greve og Furesø kommune indfører man i samarbejde med Center for Socialt Ansvar moderne familiegrupper efter den svenske Leksand model og afskaffer de historiske mødregrupper. Omkring 200 kommuner i Sverige bruger idag modellen, hvor alle førstegangsfødende forældre bliver tilbudt deltagelse i familiegrupper af 10 deltagende familier. Familierne følges fra 22 uger før fødslen indtil barnet er 1½ år gamle med månedlige møder.
 

Forældrene betragtes som eksperter i deres eget liv og hver gruppe får tilknyttet en fast sundhedsplejerske, som følger forældregruppen. Familierne er sat sammen ud fra terminen og det giver mulighed for, at forældrene kan bruge hinanden som ressourcer, der følges ad fra graviditet til livet som forældre. Man møder hinanden på fødegangen. Fokus er på oplysning, forældreuddannelse og netværksopbygning af hele familien.
 

Foreningen Far har oplevet forløbet og er særdeles positive overfor projektet, som skaber højere livskvalitet for hele familien, bedre samarbejde og kommunikation, glade forældre og mere trygge børn, lavere skilsmisserater og store samfundsøkonomiske besparelser. 

Projektet er selvfinansierende for kommunerne og ressourcestærke familier og familier med socialt udsatte børn deltager på lige fod med hinanden. Alene på området for socialt udsatte børn viser de svenske beregninger, at der på en enkelt årgang, når børnene er fyldt 46 år er investeret 212 mia. kroner.

Der er en klar menneskelig og samfundsøkonomisk gevinst ved indførsel af familiegrupper i Danmark i alle landets kommuner. Vi skal have alle børn og forældre med i fremtidens velfærdssamfund. 

Emneord: Familie med Hjerte, Besparelser, Mødregruppe, Socialkrise, Konservative, CBS, Familiegrupper, Barselsorlov, Småbørn, Familie
Foreningen Far på DenOffentlige.dk Foreningen Far er en frivillig organisation med ca. 40 års erfaring på familieområdet. Foreningen har landsdækkende rådgivningscentre, telefonrådgivning og deltager aktivt i den politiske debat og...
Aktivitet: Artikler: 30 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også