Fremtiden for den kommunale hjemmeside

28/4/10 9:00

Administrator

Kommunerne bruger mange ressourcer på at udvikle og vedligeholde egne lokal hjemmesider. De udvikler eget design, egen stuktur og eget indhold. Der indkøbes dyre CMS-systemer, uddannes redaktører og opdateres på livet løs. Men hvorfor? Naturligvis har de enkelte kommuner behov for at brande sig selvstændigt. Men store dele af indholdet på de kommunale hjemmesider er stort set identisk - særligt på borgerserviceområdet.

Borger.dk - nu med lokalt indhold

Fra borger.dk kan kommunerne gratis importere en stor del af det borgerrettede indhold. Og med lanceringen af projekt lokalt indhold kan kommunerne nu tilpasse teksterne til lokale forhold i borger.dk´s CMS. Borger.dk har en stab af professionelle redaktører. Det kan kommunerne ikke konkurrere med - og måske giver det slet ikke mening at forsøge. For hånden på hjertet, giver kommunale variationer af det samme indhold værdi for borgerne? Jeg mener, at svaret er nej. Tvært imod kunne man argumentere for, at det ville være en stor fordel for borgerne, hvis informationen var ensartet stuktureret og formuleret på tværs af kommunerne og andre offentlige institutioner; folk flytter jo.

Datakilderne findes allerede

Samme situation gør sig gældende på en række områder. Hvorfor ikke tænke virk.dk som leverandør af al erhvervsrettet information og hvorfor ikke benytte sundhed.dk som datakilde og håndtere adresser via FOA. Mange kommuner er allerede i gang. På det kulturelle område benytter mange kommuner i dag Kultunauts platform hvor alt indhold oprettes i kultunaut og efterfølgende importeres og præsenteres lokalt. Tilbage er det lokale (f.eks. foreningsliv, byudvikling, politik) og organisatoriske indhold, som er de eneste stofområder, hvor der er reel variation fra kommune til kommune. Det er samtidig nogle af de stofområder, der i dag ofte lider under manglende ressourcer. Dette indhold skal naturligvis leve videre, men meget gerne i forbedret form. Og måske på helt andre platforme end i dag.

Kommunen er stadig den naturlige indgang

Jeg tror stadig på kommunens hjemmeside som den mest meningsfulde indgang til det lokale. Men det er på tide at gentænke måden det gøres på. Hvorfor bruge energi på ting, der kan automatiseres og håndteres centralt, hvis man i stedet kunne sætte ind i forhold til reel digital borgerinddragelse, bedre markedsføring af services, lokal historiefortælling og ordentlig formidling af politisk indhold. En stor del indhold vil stadig blive produceret i kommunerne, men ikke med udgangspunkt i den kommunale hjemmeside. I stedet skal der indberettes til centrale løsninger som eksempelvis FOA og SBI, hvorefter kommunerne kan genimportere og evt. berige data. De offentlige data skal i spil - også i det offentlige!

Men hvad så?

Den kommunale hjemmeside er altså ikke død, men drift og udvikling skal foregå udfra et nyt perspektiv. Det er evnen til at integrere eksterne data og services, der er afgørende, ikke egenudvikling. Kommunerne skal lære at holde af de fællesoffentlige portaler; de er datakilder og services, der skal udnyttes på det groveste. Energien skal bruges på at kræve åbne api'er, ensartede datastrukturer og måske på udviklingen af fælles opensourcebaserede CMS'er og komponenter. Der er penge at spare , det er effektivt og kvalitetsforbedrende!

Bragt på www.mandenfrakommunen.dk 28. april 2010

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce