Jon Stephensen er lige så Borgerlig som Kejseren i sine nye klæder

Politik

19/03/2019

Anahita Malakians

Jon Stephensen, teaterdirektør på Aveny-T forstår ikke hvordan et parti kan kalde sig Nye Borgerlige og have et program, der vil give historisk store skattelettelser. Men det er også svært for en socialist at forstå, mener Anahita Malakians.

Gennem min tid i Venstre har jeg altid hørt om borgerlig anstændighed. Et udtryk som blev opfundet i en tid, hvor borgerlige kredse skammede sig over samarbejdet med DF. En tom floskel, der skulle dække over, at visse borgerlige kræfter var pikerede over samarbejdet med Pia Kjærsgaard. Det var en smart måde at antyde, at visse var lidt bedre moralsk udstyret end resten af det borgerlige parnas. En ny måde at sige, at de andre er racister og en ny form for proletarer indenfor egne borgerlige rækker. 

Siden 1970’erne har samfundet bevæget sig fra klassekamp mellem borgerlige og socialister til kamp om identiteter. Arbejderne blev borgerliggjort ved hjælp af velfærdsstaten og var ikke længere proletarer, der ville lave revolution. Civilsamfundet blomstrede, og i takt med at det borgerlige projekt lykkedes, forsvandt klassekampen. Vi er gået fra ideologiske projekter, hvor vi håbede på samfundsforandringer, til en kamp om identitetsmarkører, der viser, hvem vi er, og som deler os i anstændige og uanstændige. De anstændige moralske viser, at de kerer sig om de svage, de fattige, flygtninge osv.  Og de uanstændige bliver placeret på den yderste højrefløj som ondskaben selv. 

Det er præcis dette trick, Jon Stephensen også benytter sig af ved at kalde Nye Borgerlige for yderligtgående. Han er en falsk borgerlig, der blander sig i en ideologi, som han aldrig nogensinde har abonneret på eller har indsigt i. Han er et produkt af velfærdssamfundet, og selvom han ikke har været proletar, så er han stadig socialist. I Nye Borgerlige har vi netop genoplivet den borgerlige anstændighed, der så ofte angribes fra kulturelle kredse på venstrefløjen.

Når nye Borgerlige ønsker et asylstop, og at behandling og husning af flygtninge skal ske i nærområderne, så skyldes det anstændighed. Anstændighed, fordi op mod ti gange flere flygtninge for de samme midler kan hjælpes i nærområderne fremfor i de respektive EU-lande. Samtidig ønsker vi at forsvare og beskytte vores kulturarv og basale værdier som ligestilling og tolerance, der for alvor er kommet under pres af indvandrere fra muslimske lande.

Den opgave har de gamle borgerlige partier som Venstre og Konservativt Folkeparti ikke magtet. De har ikke turdet tage opgøret med forældede flygtningekonventioner. Opgøret er nødvendigt, for at vi kan hjælpe flere flygtninge og stadig værne om vores egen kultur. Det er for mig et utvetydigt udtryk for anstændighed.

Nye Borgerlige er også nødvendige, når det drejer sig om en ny sundhedsstruktur. For ingen af de borgerlige partier har turdet tage opgøret med den absurde stigning i antallet af embedsmænd, også kendt som “djøffere”. Mængden af administration i den offentlige sektor er eksploderet, og midlerne går i alt for høj grad til administration. Faktuelt blev der fra 2007 til 2017 ansat 6000 flere djøffere i kommunerne, mens antallet af lærere og pædagoger faldt med 3000. Dette har betydet ringere forhold for børn og unge og for de syge, selvom vi bliver ved med at poste flere midler i disse dele af kernevelfærden. Et opgør med dette har de etablerede borgerlige partier ikke magtet at tage. Det er ikke yderligtgående, men absolut borgerlig anstændighed at anvende midlerne mest optimalt, så de kommer vores unge generationer og svage mest muligt til gode, fremfor at gå til højtuddannede akademikere, der blot legitimerer deres egen berettigelse uden at bidrage med reel værdi.

Nye Borgerlige viser også anstændighed, når det drejer sig om skattepolitikken. Lettelser af skatten sættes ofte i perspektiv til økonomisk kriminalitet og de allerrigeste. Men i dag betaler selv nogle håndværkere topskat, og demotiveres dermed til at yde en ekstra indsats. For mig er det i høj grad borgerlig anstændighed at føre en skattepolitik, hvor alle i samfundet har mulighed for at yde en indsats og mærke belønningen. Et system med mere enkle og mere gennemskuelige regler er det anstændige.

Når Jon Stephensen angriber Nye Borgerlige som yderligtgående parti, er det fordi han ikke vil indse de gamle borgerlige partiers svigt. Og fordi han ganske enkelt som socialist ikke kan gøre sig klog på borgerlig politik. 

 

 

Mest Læste

Annonce