Anders Dinsen

De ekskluderende ungdomsuddannelser

Velfærd

13/11/2013 15:00

Anders Dinsen

Der er brug for endnu en inklusionsbølge, denne gang på ungdomsuddannelserne. En gruppe af sårbare unge får ikke mulighed for at udvikle deres evner i uddannelsessystemet. Årsagen er mangel på fleksibilitet og ekskluderende miljøer.

Inklusion er det nye almentænkende i folkeskolen, og bølgerne går højt i debatten. Nogle kandidater til kommunalvalget er ude med vælgertækkende budskaber om at der er grænser for inklusion, hvilket er åbenlyst, men uheldigt når det kommer til at stå alene. For der er fortsat stærkt brug for at udvikle inkluderende fællesskaber i folkeskolen.

Og ikke bare i folkeskolen: Tankegangen skal udbredes til ungdomsuddannelserne, hvor man er alt for dårlige til at rumme sårbare unge.

Selv har jeg erfaret problemet i forhold til gymnasieuddannelserne. Den almene STX, den tekniske HTX, eller en businessorienterede HHX er de oplagte valg af næste trin på uddannelsesstigen for de boglige elever i folkeskolen.

Toget kører fra sårbare og udsatte unge

Men Gymnasie-toget medbringer desværre ikke unge, der af den ene eller anden grund er i problemer på grund af psykisk sårbarhed, handicap eller udsathed.

Min ældste søn har rigtig gode boglige evner, men også en alvorlig psykisk sårbarhed, som der ikke kan ses bort fra.

Dagbehandling og udvikling

Efter år med mistrivsel, der kulminerede i 6 måneders dagindlæggelse og behandling, visiterede kommunen ham til et dagbehandlingstilbud, hvor han heldigvis har udviklet sig og fået det langt bedre.

Men for nylig sad jeg til møde om ham med uddannelsesvejledere, sagsbehandler og hans skole, og det isnede mig ned ad ryggen da det gik op for mig at vi står med et paradoksalt problem.

Gode kræfter spildes

De gode kræfter, der er investeret i ham risikerer nemligt at blive spildt, for i gymnasiet findes ingen ”pakker” til unge, der ikke kan gennemføre fuldt skema og som i nogle sammenhænge har brug for særlig pædagogisk hjælp og støtte.

Unge, der dropper ud af ungdomsuddannelserne er et stort problem. I en rapport jeg læste for nylig er disse unge omtalt som ”zappere”. Ordvalget er uheldigt, for mens du selv vælger om du vil skifte kanal på tv'et, så er det ikke de unges frie valg ikke at gennemføre en uddannelse. Udsatte unge og unge med ADHD, autisme, skizofreni, m.fl. ekskluderes i stor stil.

Lær af Specialisterne: Tilpas rammerne

Sitautionen viser at vores ungdomsuddannelser er baseret på tanker om ensartethed – ikke på udvikling af de unges begavelse, evner, lyst og vilje.

Firmaet Specialisterne A/S i Ballerup udnytter talenter og evner hos sårbare mennesker med bl.a. autisme ved at se på den enkelte og lave rammer, hvor det er evnerne, der kommer i spil – ikke sårbarhederne.

På samme måde skal tankegangen i gymnasierne forandres så psykisk sårbarhed eller udsathed ikke står i vejen for at unge kan gennemføre en uddannelse, hvor evner og talenter bliver udviklet. Der er brug for en ny inklusionsbølge.

Ungdomsuddannelserne skal i langt højere grad gøres ”ikke-ekskluderende”. Det vil er der god samfundsøkonomi i.

Mest Læste

Annonce