Smid en røgbombe i hvepseboet

Politik

04/10/2013 18:00

Anders Dinsen

Brøndby kommunes indsatser på børne- og specialområdet ligner noget, der kommer ud af et hvepsebo, og jeg får lyst til at kaste en røgbombe derind – bare for at få en reaktion. Jeg undres nemlig over det jeg hører og ser.

Stole og bloklys blev brugt som kasteskyts af eleverne. En elev truede uden forvarsel med ”Jeg slår dig ihjel” eller ”I morgen stikker jeg dig ned”. Tre, såkaldt ”meget udadreagerende børn” blev isoleret og mandsopdækket af lærere. Medarbejdergruppen var helt ny og medarbejderne var blevet ansat på baggrund af deres ”værdier” frem for kvalifikationer indenfor specialpædagogik. Arbejdsmiljørapporten fra foråret 2013 i institutionen Strandhuset i Brøndby er skræmmende læsning, men der er mere: Medarbejderne fik ingen supervision eller undervisning i konflikthåndtering, der var mangelfuld dokumentation af vold og magtanvendelser, medarbejdere sygemeldte sig i flæng og var langtidssygemeldte på grund af arbejdsmiljøet.

Magtanvendelser på skoler og specialinstitutioner kan undgås. Det er langt fra en naturlov at udadreagerende børn skal behandles med magt. Det siger både forskningen og førende psykologer med erfaring for det.

Det er simpelthen uhørt

I hovedstadsområdet er vi generelt godt med. Derfor undrer jeg mig over, at episoder som dette kan være en del af hverdagen på en institution i 2013. Det er simpelthen uhørt, og det blev i sommers understreget af en fagchef, der svarede afvigende til TV2:

”- Set ud fra en helhedsbetragtning er er børn, der har haft glæde af at være der”.

Jeg får lyst til at kalde Brøndby kommunes indsats på specialområdet for et hvepsebo og jeg får lyst til at kaste en røgbombe derind – bare for at få en reaktion… en respons… et svar. For der er noget, jeg ikke forstår... og jeg vil rigtig gerne forstå, hvilken struktur, der kan acceptere og bortforklare sådan noget?

Et barns sundhed må være åbenlyst truet

For Strandhuset-sagen er jo ikke den eneste knap-så-heldige-offentlige sag vi har haft i Brøndby.

Måske så du også indslagene om Kiara i TV2 i sommers? Jeg er lægmand, men har på den hårde måde lært, hvad børn med autisme har brug for. Det er åbenlyst at der er noget helt galt i denne sag.

Kiaras mor har vist mig sin datters udredning fra børnepsykiatrien i Region Hovedstaden, en udredning, der er grundig og vigtig: Indlæggelse i døgn- og dagbehandling er en indgribende affære! Psykiatrien har brugt mange ressourcer på at undersøge og udrede en piges udviklingsforstyrrelse og psykiske sårbarhed så barnets behov efterfølgende står helt klart.

Desværre har man glemt eller overset den efterfølgende indsats, der skal gøres for pigen i det kommunale regi. Kiara har ganske enkelt fået en behandling i kommunen, der er fagligt helt hen i vejret - og for mit vedkommende ganske uforståelig.

Er det kassetænkning, vi er vidne til her? Eller kommunikationsbrist? Eller kommunale dagsordner, der modarbejder barnets tarv? Eller… igen må jeg undres.

Vi taler om et barn, hvis sundhed må være åbenlyst truet. Den behandling hun får nu svarer jo til at nægte et barn med en alvorlig sygdom den nødvendige behandling.

Tvivlsomme metoder

Men jeg er ikke færdig: Jeg er i mit netværk i kontakt med borgere i Brøndby, der peger på, at man i forvaltningen har benyttet sig af tvivlsomme metoder over for udsatte familier. Fokus synes at være at det ser ordentligt ud udefra, og måske er det derfor man bliver fristet til en opportunistisk adfærd eller i værste fald trusler om tavshed. Jeg har altså svært ved at forstå logikken.

Brøndby kommune, ja hele Vestegnen består af veldrevne kommuner. Men de er også små kommuner, og måske er det derfor man simpelthen har svært ved at få den nødvendige faglighed ind i systemet.

Forslag: Større enheder

I psykiatrien samler man enhederne og jeg er tilhænger af den udvikling, for transportomkostninger er en billig pris at betale for bedre og mere specialiseret udredning og behandling af sårbare børn. Det samme burde landets mindre kommuner gøre, og da især dem, der ligger omkring København, hvor de geografiske afstande er meget små. Herlev, Rødovre, Glostrup, Albertslund, Vallensbæk, Ishøj og Brøndby er de mindste kommuner omkring København, og de burde gå sammen om at etablere kompetencecentre med specialiseret faglighed på børneområdet. Kald det vidensdeling, erfaringsudveksling… at beslutninger kvalificeres på baggrund af information og viden. Og det er slet ikke at foragte.

”Almindelig sund fornuft” er nemlig langt fra nok til at hjælpe børn i problemer. Til gengæld ved vi at de specialiserede indsatser har effekt både på kort og længere sigt.

Stil krav – stil spørgsmål

Der er kommunalvalg om halvanden måned. Til borgerne i Brøndby og andre småkommuner vil jeg sige: Stil krav om faglighed i indsatserne på specialområdet.

I må gerne undres og stille spørgsmål; det mindste man kan forvente er et svar. Hvis svaret er uforståeligt eller mangelfuldt, så spørg én gang til. Det er helt naturligt at stille krav til de folkevalgte – det kaldes demokrati og det burde ikke undre nogen.

Mest Læste

Annonce