Bliver du fanget i spindet? Foto: Anders Dinsen

Socialrådgiveren er tidens prügelknabe

Ledelse

16/09/2013 23:00

Anders Dinsen

Det er åbenlyst at Privatraadgiver.com manglede et etisk værdigrundlag og det samme mangler i kommuner, hvor de lokale politikere kun er optaget af at styre økonomi. Det er ikke fair at skyde på budbringeren: socialrådgiveren.

En socialrådgiver nedsætter sig som privatrådgiver og ender med skuffede kunder. Er det samfundets skyld fordi borgerne ikke længere kan have tillid til systemet og derfor bliver sendt i armene på tvivlsomme personer? Eller er det, som Nick Allentoft peger på i sit blogindlæg, socialrådgiverne selv, der ikke har været gode nok til at genopfinde deres fag?

Velfærdssystemerne i Danmark er under pres. Mange borgere fortæller historier om, hvordan de oplever at systemet presser igen: folk ender på kanten i stedet for at få hjælp i forbindelse med sygdom, handicap eller udsathed af andre årsager.

Der sker fejl

I marts offentliggjorde Hjørring kommune en rapport, der dokumenterede alvorlige sagsbehandlingsfejl i børnesager. Rapporten er skræmmende læsning og peger på ledelsesproblemer som årsagen. Man kunne tænke sig at alle kommuner burde lave sådan en rapport så vi kunne få syn for sagerne og få ryddet op.

Det er tillokkende, men vil ikke hjælpe.

Vi har brug for kvalitet i sagsbehandlingen, men det får man ikke ved at true med at fyre ledelsen eller udpege enkeltpersoner som problematiske.

Jeg har selv oplevet fejlbehæftet sagsbehandling, som jeg i en blanding af frustration og behov for at aftabuisere følelser skrev ud på en Wordpress-blog. Men selv ikke midt i min frustration mente jeg at det største problem var om der skete fejl i sagsbehandlingen.

Det afgørende var sådan set ikke engang om min søn fik det skoletilbud, som jeg mente var det rigtige.

Det afgørende er at blive mødt i øjenhøjde

Det største problem var at jeg oplevede at vi ikke blev mødt i øjenhøjde og med anerkendelse, men at systemet lukkede sig om sig selv og undlod at tage vores tiltagende frustrerede invitationer til dialog op.

Vi var alvorligt bekymrede for vores søns fremtidige trivsel, men vi oplevede at blive tilsidesat. Det var som om nogen vidste bedre end vi, og ikke ønskede at spilde tiden på os. Det drev os til vanviddets rand.

Det er åbenlyst at der sker mange fejl og nogle kommuner har rigtig store problemer med at få styr på tingene. Men der er også kommuner, der gør et meget fint stykke arbejde overfor deres borgere.

Ricky Magnussen og etikken

Ricky Magnussen har diagnosticeret sig selv som en dårlig leder. Det er nok lidt af en underdrivelse, men lad nu det være. Hans lykkeridt er sket på en bølge af nedskæringer i kommunernes serviceniveauer og begyndende paranoia hos borgere med brug for hjælp: De dårlige eksempler er populær læsning på facebookgrupper, hvor jeg færdes.

Endelig har mange svært ved at forstå kommunikationen fra kommunerne og andre offentlige instanser, og så bliver det ekstra trættende at samarbejde med systemerne.

Socialrådgiverne er i yderste frontlinje, men for det meste er de kun budbringeren, der virkeliggør politikernes værdisæt manifesteret gennem diverse visitationsudvalg.

Og det er et politisk problem at mennesker med behov for Servicelovens hjælp og støtte politisk og i offentligheden bliver omtalt som om de er snyltere, og som skal behandles hårdt-mod-hårdt når de møder op med advokater og private rådgivere.

Problemet er ikke socialrådgiverne, men manglen på etiske holdepunkter ude i praksis. Det er åbenlyst at Privatraadgiver.com manglede et etisk værdigrundlag og det samme mangler i kommuner, hvor de lokale politikere kun er optaget af at styre økonomi, og ikke diskuterer etik og menneskesyn i sagsbehandlingen overfor udsatte borgere.

Mest Læste

Annonce