Opråb til politikerne i Mariagerfjord Kommune! (Men andre kan med fordel læse med)

Velfærd

24/02/2013 23:15

Ricky Magnussen

Jeg er her for at fortælle om virkelige historier som mennesker jeg hjælper, oplever i deres sager ved kommunerne. Jeg skal for god ordens skyld oplyse at jeg har fuldt samtykke til at nævne navne og detaljer i det følgende. Jeg ser ofte i mine sager, hvor en person lider af svært indvaliderende sygdom, at kommunerne pure nægter at anerkende de udtalelser som kommer fra de lægefaglige specialister der er inde i det helbredsmæssige i sagen.

I denne aktuelle sag, har Mette Sørensen på 29 år, været udredt og behandlet for utallige helbredsmæssige problemer, uden at dette har ført noget med sig andet end at lægerne nu har opgivet i forhold til helbredelse.

Og de lægefaglige udtaler at man på ingen måde kan forvente en bedring i forhold til Mettes helbred.

I en statusattest fra maj måned 2012 udtaler Mettes egen læge at: "Jeg ser ikke nogen udsigt til at evt. arbejdsprøvning eller forsøg på dette vil bringe mere klarhed. Det vil derimod forværre hendes symptomer"

Det ovenstående er det vi i fagsproget kalder en "kontraindicering" eller en klar lægelig advarsel om at man ikke må iværksætte nogen arbejdsprøvning eller lignende i forhold til Mette.

 

Svar fra Mariagerfjord Kommune

Læs Mariagerfjord Kommunes svar på kritikken

Det er lovpligtigt for kommunerne at respektere disse lægelige udtalelser, og det er senest blevet gentaget af Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen i februar 2012, hvor hun svarer på et spørgsmål stillet af Finn Sørensen fra Enhedslisten (Spørgsmål 1208):

"Det er imidlertid også sådan, at de tilbud, kommunen giver borgeren for at afklare og eventuelt udvikle borgerens arbejdsevne, naturligvis ikke må forværre borgerens helbred. I så fald forspildes hele formålet med tilbuddet og indsatsen."

I Mettes sag, har man tidligere forsøgt at aktivere/arbejdsprøve Mette; Det foregik ved at Mette 1 time om ugen skulle være på biblioteket i Mariagerfjord. 1 time om ugen lyder ikke af meget, men i Mettes tilfælde var dette mere end rimeligt, da hendes helbred blev forværret bare af denne "lille" belastning.

Dette er selvfølgelig dokumenteret i de lægelige akter. 

Men her kommer så opråbet til politikerne i Mariagerfjord Kommune, og mange andre kommuner. Jeres medarbejdere begår gentagne gange i denne sag, åbenlyse lovbrud.

De fjerner simpelthen de linjer i lægepapirerne der siger at man ikke må arbejdsprøve Mette.

Ved at fjerne disse udtalelser, ligger medarbejderne i JERES Jobcenter op til at der skal gives et afslag i den førtidspensionssag der er i gang.

Når man bevidst omgår disse lægelige advarsler, bryder man ikke alene Retssikkerhedsloven, Forvaltningsloven og Offentlighedsloven man udsætter også bevidst Mette for fare, en fare der er reel og kan have stor indflydelse på liv og førlighed.

I har ansat en arbejdsmarkedschef og en chef for kontanthjælps-afsnittet i Jobcenteret, som gentagne gange er blevet gjort opmærksom på de gentagne lovbrud der er foretaget i denne sag uden at de har ønsket at reagere på oplysningerne.

De seneste par lovbrud er at JERES kære medarbejdere vil henvise Mette til et tilbud i socialpsykiatrien, på trods af at hun er pure "frifundet" for at have psykiske lidelser, samt at de mener der skal arbejdsprøves.

Hvordan mener i som "ansvarlige" politikere at dette falder i tråd med det ansvar og beføjelser i har som politikere og det ansvar jeres medarbejdere har når de skal udføre deres arbejde.

Det kunne her være fantastisk hvis en ansvarlig politiker i Mariagerfjord havde mod nok til at udtale sig om ovenstående.

Men jeg forventer det helt ærligt ikke, da vi har skrevet til Borgmesteren i kommunen, og han fandt det ikke nødvendigt at besvare vores henvendelse.

Det er topmålet af arrogance og ligegyldighed overfor ens arbejdsgivere (og det er jo borgerne der er jeres chefer).

Vi hos privatraadgiver.com ser desværre tit, at der sker ting som den ovennævnte historie ude i kommunerne, og det er i alle kommuner. 

Jeg er sikker på at dette foregår fordi man alene tænker med tegnebogen, og ikke med loven og den socialfaglige viden man har i sådanne sager.

Og det vil helt sikkert fortsætte, og endda forstærket, for kommunerne føler sig mere og mere presset til at spare og følge landspolitikernes utopiske ønsker om at alle der kan trække vejret skal arbejde.

Jeg går fuldt ind for, at hvis man kan arbejde, så skal man også dette. Men jeg går OGSÅ ind for at vi skal behandle vores medborgere anstændigt, og når lægelige specialister har udtalt at der ikke er mere at gøre, så kan ikke 1000 gode intentioner ændre på dette, slet ikke hvis der endda er advarsler mod at forsøge at føre disse intentioner ud i livet.

Jeg finder det dybt forkasteligt, at vi kan sidde disse overgreb på medborgere helt og totalt overhørig.

Hvem tager ansvaret?

Ja, det er ikke politikerne, hverken lokalt eller nationalt, men hvem gør så?

Husk! At hvis der skal være håb om at rehabilitere, så skal der være noget at rehabilitere. Det kan ikke ske på et ikke-eksisterende grundlag.

ps. Det kan jo undre at jeres arbejdsmarkedschef mener at det er en helt fin idé at sende mentalt raske borgere i socialpsykiatrien.

Se evt. klippet her, og han har udtalt til DR P4 Nordjylland at det er normal procedure... 

Læs svar fra Mariagerfjord Kommune her

Mest Læste

Annonce