Ældreministeren lukker døren for pårørende

Politik

19/12/17 11:52

Nick Allentoft

Borger foreslog guide for pårørende og pegede på konkrete områder, hvor velfærdsstaten kan gøre livet nemmere for pårørende på ældreområdet. Svaret fra ældreministeren er venligt, men afvisende. Få indblik i et mislykket forsøg på at være konstruktiv og en afslutning, du ikke havde set komme.

Tusinder af læsere. Mange kommentarer. Vedholdende forsøg på at frembringe en reaktion på forslaget om en guide for pårørende til gamle, der bliver afhængige af velfærdsstaten. Men de konkrete forslag, der kan gøre livet nemmere for pårørende til gamle borgere, er stadig kun forslag og ord i en guide. Til gengæld er der i mellemtiden afsat 240 millioner kroner til at indføre pårørendevejledere og værdighedspolitikker i kommunerne. Hertil er der store politiske projekter på vej, skriver ældreminister Thyra Frank til DenOffentlige.

“Vi skal have borgeren mere i centrum. Derfor har regeringen – ud over konkrete initiativer på pårørendeområdet - nedsat en sammenhængsreform og herunder en ledelseskommission og et stort afbureaukratiseringsarbejde. Det arbejde er stadig i gang og ikke effektueret endnu.”

Læs alt om Lotte-sagen

Brevet fra ældreminister Thyra Frank kommer som opfølgning på et møde med forfatteren til kronikken om min mor og velfærdssystemet. Historien var suppleret med en grundig guide for pårørende, hvor læsere får konkret og omfattende i indblik i alt det bøvl og besvær systemet møder pårørende med mens deres gamle får det sværere og sværere - samt et opråb efter løsninger, der tager afsæt i almindelig sund fornuft.

LÆS OGSÅ: Thyra Frank er walking dead i velfærdsstaten

Stærke bekræftende reaktioner

Udgivelserne fik stærke reaktioner, hvor masser af borgere direkte bekræftede, oplevelserne. Derfor opfordrede redaktionen på DenOffentlige flere centrale aktører til at reagere og tilbød at udgive deres svar. Det blev til denne artikel den 3. november, hvor svar fra Borger.dk fremgår og manglende svar fra sundhed.dk dokumenteres mens Ældresagen svarer bekræftende i et selvstændigt indlæg, hvor foreningen håber, at “nogen” gør noget ved det.

Forfatteren til kronikken og guiden er overrasket.

“Helt almindelige menneskers reaktion på guiden og min historie har været overvældende, rørende og på sin vis rædselsvækkende. Nogle bekræfter direkte min beskrivelse, og der er eksempler på, at de samme dysfunktionelle mønstre har gentaget sig selv i helt op til 18 år. Derfor er det da overraskende, at det system, som har magten til at gøre noget ved det, reagerer ret afvæbnende,” siger Nanna Holst, der er forfatter til guiden.

Hun blev efter udgivelsen inviteret til at deltage i en debat om velfærdssystemet, og oplevede her en kommunaldirektør, der satte ord på virkeligheden i velfærdens maskinrum.

“Han fortalte overraskende ærligt om, hvordan man i kommunerne går mere op i sine strategier, organisation og lovgivning end borgerne, som mest var et lidt irriterende og besværligt vedæng. Men det forklarer jo meget godt, hvorfor der ikke er nogen særlig vilje til eller interesse i at ændre på samspillet mellem systemet og den, der skal finde ud af at navigere i det,” siger hun.

På den baggrund har redaktionen på DenOffentlige valgt at fremlægge forløbet bag kulisserne siden guiden for pårørende blev udgivet.

 

Ældreministeren var orienteret

Ældreminister Thyra Frank blev orienteret en måned før offentliggørelsen, fordi historien indeholder helt konkrete muligheder for at lave ny politik og gøre en konstruktiv forskel for pårørende til gamle i hele Danmark. Det skete med en sms og en email fra chefredaktør Nick Allentoft den 22. august, hvor ministeren fik mulighed for at læse artiklerne inden udgivelse. Den 24. august svarede Thyra Frank tilbage.

“Så lykkedes det at få lidt tid til at læse inden mit samråd i dag kl. 15 !!!!

Det er to rigtig gode artikler du har sendt (i fortrolighed) til mig...og de ligger fuldstændig i tråd med de oplevelser og tanker jeg har om ældreomsorgen og de pårørendes rolle….

Hvis du vil have mine kommentarer til artiklerne, kommer jeg gerne med dem og i fortrolighed kan jeg sige til dig, at netop pårørende indsatsen er en vigtig del af de ældrepolitiske udspil, som jeg forventer at lancere om et par måneder.”

Den 21. september sender chefredaktøren denne sms til Thyra Frank:

“Kære Thyra

Vi udgiver kronik og overlevelsesguide i morgen fredag. I håb om at det så kan blive spredt vidt og bredt hen over weekenden. Forsøger at tippe aftenshowet m.fl Super hvis du vil dele med dine ord.

Vi inviterer til samarbejde med læserne om at lave guide færdig. Måske er den interessant for ministeriet.”

Derefter forløber en uge, hvor Ældreministeren løbende orienteres om udviklingen, og flere gange udtrykker, at hun vil vende tilbage med kommentarer.

 

Møde med ministeren

Parallelt med indsatsen for at få ministerens opmærksomhed på udgivelsernes konstruktive indhold, fulgte redaktionen på DenOffentlige op med kontakter til sundhed.dk, borger.dk, ældreministeren samt Ældresagen. Redaktionen fulgte op på sagen med en ny artikel den 3. november, hvoraf det bl.a. fremgik, at Ældreministeren havde inviteret forfatteren til artiklerne til møde, men ikke havde overvejet en dato.

Umiddelbart efter opfølgningsartiklen blev udgivet, vendte ministeriet tilbage og et møde blev berammet til den 27. november kl. 11.00 i Ældreministeriet i København. Her deltog også chefredaktør Nick Allentoft.

På mødet orienterede Thyra Frank om de forskellige tiltag hun har iværksat på ældreområdet, og samtalen gik derefter på mulighederne for at gøre noget på baggrund af guiden for pårørende, hvor Nanna Holst peger på en lang række forhold, hvor der er brug for konkret indsats. Konkret er der forslag til at forbedre samarbejdet mellem myndigheder, eksempler på mislykkede processer i den offentlige digitalisering ligesom guiden påpeger skøre regler og lovgivning på ældreområdet, der kunne forenkles så både borgere, ansatte og ikke mindst gamle oplever et brugervenligt forløb, når alderdom langsomt øger behovet for offentlig hjælp.

“Det var et meget hjerteligt møde, men også underligt, fordi ældreministeren foreslog, at DenOffentlige eller jeg selv tog kontakt til FOA, Ældresagen eller en pårørendeforening, som hun mente at huske fra sin tid som leder på Lottehjemmet. Budskabet fra ministeren var, at hun ikke kunne eller ville gøre mere end hun nu har gjort ved blandt andet at få afsat 240 millioner kroner i finansloven til etablering af centre i hele landet, hvor der skal ansættes pårørendevejledere og en anbefaling til kommuner om at lave en værdighedspolitik,” fortæller Nanna Holst.

Aftalen, som ministeren henviste til på mødet lyder således i finanslovsaftalen:

“Finanslovsaftalen betyder også, at kommunerne fremover får i alt 240 mio. kr. over fire år (permanente midler) til at støtte pårørende til svage ældre. Pengene skal gå til målrettede initiativer for de pårørende fx pårørendevejledere og følges op af et krav om, at alle kommuner beskriver deres pårørendepolitik i de allerede eksisterende værdighedspolitikker.”

 

Mere af det samme

Det kan sagtens være, at der ogå er brug for de her initiativer, men i den konkrete sag løser de ikke udfordringerne, påpeger Nanna Holst.

“En pårørendevejleder vil i min optik blive endnu en kontaktperson, som man skal forholde sig til i sin arbejdstid. Sådan en kan være rigtig fin til at opklare ting, og sikkert et fint tilbud for mange, men hvorfor ikke lave en digital vejledning, ligesom flyttevejledningen på borger.dk, der fortæller, hvad du skal forberede dig på, og som du kan klikke ind på efter arbejde. Jeg ville inden forløbet med min mor ikke vide, hvad jeg skulle spørge en pårørendevejleder om, eller vide, at sådan en fandtes", påpeger Holst.

Mødet med ældreministeren har skabt en vis modløshed, for hvis ikke en minister for ældreområdet kan og vil gøre noget, så er det vanskeligt at se, hvordan der kan ske noget.

“Det her går jo på tværs af kommuner og forskellige andre fagområder og sektorer. Jeg havde en reel optimisme op til mødet, fordi Thyra Frank er kendt for sit fokus på almindelig sund fornuft og fokus på borgeren. Men da de på mødet spurgte, hvorfor min historie ikke har været i Aftenshowet eller GodMorgen Danmark på en af de store landsdækkende tv-stationer, kunne jeg godt se, at de havde brug for et slags momentum for at tage opgaven på sig. 50.000 læsere, der oplever stor identifikation, er åbenbart ikke noget, der opfattes som vigtigt,” konstaterer Holst, der selv er journalist.

På mødet med Thyra Frank foreslog DenOffentliges chefredaktør, at ministeriet kunne tage initiativ til nogle arbejdsmøder, hvor temaer fra pårørendeguiden kan belyses og gennemgåes med henblik på at afdække hvordan tingene kan gøres smartere. Ministerens presserådgiver, der også deltog på mødet, ønskede en kort beskrivelse af tankerne som opfølgning på mødet. Derfor sendte chefredaktøren den 28. november følgende mail til ministerens pressemedarbejder.

“Kære Thyra Frank og Natasja Dybmose,

Tak for god samtale i går.

Det var interessant at høre om de forskellige overvejelser, som Nanna Holsts kronik og guide for pårørende har sat igang, samt de mange øvrige initiativer, der kommer fra ministeren.

I forlængelse af Jeres opfordring til at beskrive, hvordan Ældreministeriet kan tage førertrøjen på og bringe det afsæt, som guiden leverer, videre, vil vi foreslå en faciliteret og uafhængig proces.

Det kan eksempelvis ske gennem et forløb, der afdækker helt konkret, hvordan de enkelte punkter og udfordringer kan virkeliggøres. Hvad omfatter de, hvem involverer de, hvordan kan der gøres noget og hvad kræver det.

Min vurdering er, at det kan gøres gennem en åben faciliteret proces "Mere familie og mindre system på ældreområdet" hvor der eg. afholdes et antal åbne arbejdsgruppemøder og kommunikeres løbende om arbejdet.

Det vil anslået tage 6-8 måneder og kan slutte med en hvidbog, der samler anbefalinger, som ministeren efterfølgende kan rundsende til relevante myndigheder og organisationer med opfordring til at gå igang.

Det er en opgave og et forløb, som Mediehuset gerne varetager i samarbejde med ministeriet.

De bedste hilsner

Nick”

Ti dage senere kom svaret fra Ældreministern.

“Kære Nanna og Nick

Tak for mailen og for et godt møde. Det var interessant og inspirerende at høre jeres overvejelser og dejligt at mærke jeres ønske om at gøre en forskel for de pårørende.

Det er, som jeg har sagt før, et ønske, vi deler, og som regeringen har tilgodeset ved flere lejligheder.

Af de seneste initiativer vil jeg nævne:

-          De 13 nye rådgivningscentre for mennesker med tidelig demens og deres pårørende. Man skal kunne komme ind fra gaden som pårørende eller som menneske med en begyndende demens og får hjælp og rådgivning. Det vil man kunne i det nye år 13 forskellige steder i landet. Initiativet er en del af regeringens demenshandlingsplan.

-          Regeringen vil prioritere 60 mio. kr. årligt fast fremover til kommunernes pårørende arbejde (forslag til Finansloven 2018). Med pengene følger et krav til, at alle kommuner skal beskrive sin pårørendepolitik i værdighedspolitikken. Pengene kan eksempelvis bruges til rådgivning, støtte og pårørendevejledere, som man allerede har i mange kommuner.

-          En landsdækkende udrulning af kursusforløbet ”Lær at tackle”, som er målrettet pårørende til ældre og mennesker med demens. Regeringen og satspuljepartierne har afsat 15,8 mio. kr. til kurset over de næste fire år,

-          Fremtidsfuldmagter, der er en ny juridisk institution. De kan laves i god tid i forvejen, men træder først i kraft, hvis man en dag bliver syg af demens og erklæret inhabil. Fremtidsfuldmagter vil forhåbentlig hjælpe pårørende og mennesker med begyndende demens til at komme nemmere igennem en del af de situationer, der opstår, når man gradvist mister evnen til at klare sig selv og håndtere sine praktiske forhold.

Det er meget hårdt at være pårørende til mennesker, der lider af demens eller er meget svage. Den situation kende både du og jeg indefra, Nanna. Man har brug for al den støtte og hjælp man kan få. Og man har bestemt ikke brug for, at systemet modarbejder én.

Vi skal have borgeren mere i centrum. Derfor har regeringen – ud over konkrete initiativer på pårørendeområdet - nedsat en sammenhængsreform og herunder en ledelseskommission og et stort afbureaukratiseringsarbejde. Det arbejde er stadig i gang og ikke effektueret endnu.

Derfor vil jeg takke for, men afslå forslaget om, at mediehuset medierer en møderække med fokus på de pårørende. Vi er efter min mening nødt til at se bl.a. digitalisering og kuglegravning af den offentlige ledelse i en større sammenhæng.

Jeres input er dog ingenlunde spildt. Jeg tager dem med videre i mit politiske arbejde. Ligesom jeg ikke er i tvivl om, at jeres arbejde ikke stopper her. Det glæder mig meget at høre, at I begge har bøger på vej. Dem ser jeg frem til at læse. Jeg håber på og regner med, at vores veje krydser hinanden igen.

Mange hilsner – og god julemåned – fra Thyra.

Thyra Frank

Ældreminister”

 

Der kom en guide - for gravide

Mens der stadig ikke er kommet svar fra sundhed.dk har, den offentlige myndighed lagt en anden guide på sin hjemmeside, nemlig graviditetsguiden. Den udsende sundhed.dk en pressemeddelelse om den 13. december:

Flest børn undfanges i de kolde vintermåneder

Er du også gravid, eller planlægger at blive det? Så læs med i Graviditetsguiden på sundhed.dk

De mørke og kolde vintermåneder er den tid på året, hvor flest børn undfanges. Hvis du er en af dem, der er blevet gravid, eller planlægger at blive det, så læs med i Graviditetsguidensundhed.dk, som giver dig et komplet overblik over dit og dit barns udvikling fra uge 0 til 42.

I Graviditetsguiden kan du følge med bag maveskindet i graviditeten uge for uge. Der er både en grafisk fremstilling af, hvordan mor og baby udvikler sig, ligesom der er mange informationer om graviditet og fosterudvikling.

Vidste du for eksempel, at du i det første trimester mærker de første symptomer på graviditeten ved kvalme og hyppigere vandladning, fordi den voksende livmoder trykker på urinblæren? I andet trimester sker der for alvor ændringer med din krop, hvor dine bryster vokser og kirtelvævet udvikles til produktion af mælk. Førstegangsfødende mærker som regel fosterets bevægelser i midten af andet trimester. I tredje og sidste trimester har fosteret især brug for næringsstoffer, og det er derfor her, du vil opleve den største vægtøgning. Det er kun mellem fem og ti procent der føder på selve terminsdagen, og derfor er det mere almindeligt at føde enten to uger før eller efter terminsdagen.

Få det fulde overblik over din graviditet med Graviditetsguiden på sundhed.dk

 

Annonce