Afsløring: Minister giver misvisende tal om socialt bedrageri

Politik

13/05/2019

Nick Allentoft

Tal for socialt bedrageri er pustet kunstigt op. Selv uskyldige indgik i regnestykket, da minister fortalte om succes.

Debatten om socialt bedrageri har i en årrække tegnet et billede af, at der er milliarder at hente, hvis myndighederne får større råderum til at kontrollere borgerne. Nu viser det sig, at myndighederne bidrager til et oppustet billede af omfanget af socialt bedrageri. Senest i en pressemeddelelse fra Beskæftigelsesministeriet, hvor Troels Lund Poulsen fortæller om succes med kontrol i lufthavne.

Nyhedsbrev 2

100.000 mennesker læser med hver måned. Skal du være den næste? 

Prøv os! Bestil vores nyhedsbrev - og få automatisk artikler, debat og konstruktiv viden om velfærdssamfundet.

Det er gratis 

Skjulte tal afslører, at danskerne snyder væsentligt mindre end officielle historier giver indtryk af. Det viser en gennemgang foretaget af DenOffentlige.

 

Brugte misvisende tal
I efteråret 2017 besluttede et flertal på Christiansborg at genindføre det såkaldte Lufthavnstilsyn. Formålet skulle være at afsløre borgere, der rejser ud af landet uden tilladelse mens de er på offentlige ydelser. Dermed bliver de sociale bedragere.

Få måneder efter Lufthavnstilsynet var startet udsendte Beskæftigelsesministeriet en pressemeddelelse, hvor statens jagt på sociale bedragere blev udlagt som en stor succes.

"Lufthavnstilsyn, der skal afsløre snyd med blandt andet kontanthjælp, er en succes," konstaterede beskæftigelsesministeriet i en pressemeddelelse den 21. August 2018.

- Jeg er tilfreds med, at vi har genindført lufthavnskontrollen og på den måde får sendt et klart signal. Jeg synes også, det er tankevækkende og bekymrende, at man så hurtigt opdager snyd for over en million kroner, lød det fra beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen i samme pressemeddelelse.

Hvad er DenOffentlige for et medie?

Læs om, hvad der sker på DenOffentlige, og få ideer til, hvordan du kan være med.

Vi samler artikler om og fra DenOffentlige lige her.

Ifølge pressemeddelelsen var "155 personer blevet indberettet, og der er rejst et tilbagebetalingskrav på knap en million kroner."  

Men tallet var misvisende. Det omfattede også indberetning af 52 uskyldige borgere. Således havde tilsynet ført til sager mod 103 borgere. Ministeren havde altså givet indtryk af, at socialt bedrageri var omkring 30 procent større end det var i virkeligheden.

 

Halvdelen af alle sager henlagt
Nu er der gået endnu et halvt år, og tilsynet har lavet en opgørelse for hele 2018, og DenOffentlige rettede for nylig henvendelse til STAR, der står for tilsynet, for at høre om de samlede resultater for sidste år.

Mens DenOffentlige ventede på svar for at høre om resultaterne for 2018, udsendte Beskæftigelsesministeren en pressemeddelelse, hvor resultaterne endnu engang blev udlagt som en en succes. En historie som en lang række medier viderebragte, herunder DR.

I løbet af 2018 var 183 personer blevet indberettet for muligt socialt snyd, meddelte ministeriet.

En gennemgang af kvartalsrapporterne fra Lufthavsntilsynet tegner dog et andet billede af virkeligheden.

I Lufthavnstilsynets i alt 27 kontroller er 8779 borgere udtaget til kontrol i lufthavnen. Heraf er 371 straks blevet mistænkt for socialt bedrageri med en strafferamme på op til 1 år og 6 måneders fængsel. Mistanken er primært baseret på, at de opholder sig i lufthavnen samtidig med, at de er på offentlig ydelse, så når mistanken opstår, melder Lufthavnstilsynet borgerne til kommunen eller deres A-kasse, som efterfølgende undersøger mistanken.

Ud af de 371 personer, der blev indberettet, er halvdelen, nemlig 188 sager, siden blevet henlagt. Det vil sige, at det er sager, der ikke er hold i. Det efterlader 183 personer, altså 2 procent af alle kontrollerede, som undersøges nærmere hos deres kommune eller A-kasse.

Mere om socialt bedrageri

Offentlige myndigheder har de senere år skærpet indsatsen mod socialt bedrageri. Læs flere historier fra den udvikling lige her. 

Af de borgere, som lufthavnskontrollen undersøgte nærmere, fordi de modtager en offentlig ydelse, måtte myndighederne i de efterfølgende uger og måneder meddele halvdelen, at de var uskyldige. De blev altså udtaget til kontrol, og kom efterfølgende gennem myndighedernes undersøgelser, for så at blive frikendt for mistanke. Det fremgår ikke af oplysningerne, hvor længe sagsbehandlingen har stået på, eller hvordan borgerne er blevet kontrolleret i lufthavnene.

Af de 183 personer, der siden blev nærmere undersøgt, har myndighederne rejst krav om tilbagebetaling af sociale ydelser for i alt 4,7 millioner kroner. Det største tilbagebetalingsbeløb er på over 600.000 kroner, mens en anden person har to sager på i alt ca. 440.000 kroner. Derudover kommer, at godt 0,5 millioner kroner stammer fra løbende indberetninger fra Toldstyrelsen. Med 3.16 millioner betyder det at 181 personer således er anklaget for at snyde for i gennemsnit 17.458 Kroner.

 

Underskudsforretning
Lufthavnstilsynet blev indført med finanslovsforliget i november 2017, efter flere år med beretninger om socialt bedrageri og velfærdsstatens mulighed for at spare milliarder af kroner på forkert udbetaling af offentlige ydelser.

Der blev med finanslovsaftalen for 2018 afsat 2.2 millioner kroner årligt til at fange bedragere i lufthavnene når de kommer hjem fra ulovlig udrejse. Beløbet blev i løbet af 2018 øget med 2 millioner kroner, så der årligt er afsat 4.2 millioner kroner til at kontrollere borgerne i lufthavnen.

Ser man på resultatet for 2018 bliver Lufthavnskontrollen fremover  en underskudsforretning, fordi de rejste krav om tilbagebetaling udgør mindre end omkostningerne til lufthavnskontrollen.

Er du blevet undersøgt for socialt bedrageri?

Vi vil gerne tale med borgere, der er blevet undersøgt og mistænkt for socialt bedrageri. Skriv til [email protected] 

I 2018 er der rejst tilbagebetalingskrav for 4,2 millioner kr.. Beskræftigelsesministeriet skriver 4,7 millioner kroner i deres pressemeddelelse, men de 0,5 millioner kommer fra Told, som ikke er en del af Lufthavnstilsynet. Det vil altså sige, at det koster nøjagtig lige så meget at lave kontrollerne, som der snydes for; nemlig 4,2 millioner kroner.

I omkostningerne til tilsynet er ikke indregnet den tid kommunale og andre medarbejdere bruger på at kontrollere de borgere, som tilsynet indberettter. Eller de omkostninger, det har for borgere, der anklages uskyldigt.

 

NOTE: DenOffentlige har i længere tid forsøgt at få yderligere indsigt i Lufthavnskontrollens arbejde, herunder hvad tallene omfatter og hvordan tilsynet helt konkret opererer. Det har ikke været muligt, men parallelt med at DenOffentlige sendte flere spørgsmål til STAR, udsendte beskæftigelsesministeren en pressemeddelelse om tilsynets store succes.

 

FAKTA: Sådan forklarer STAR om tilsynet
Ifølge STAR - Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, som står for Lufthavnstilsynet - opstår mistanken om socialt bedrageri når lufthavnskontrollen finder en borger, der modtager offentlig ydelse - førtidspension, kontanthjælp, folkepension eller lignende.  

I forbindelse med første halvårsrapport for 2018 fik vi følgende beskrivelse af STAR:

"Ved en kontrolaktion udvælges et antal ankomster. Så vidt muligt tjekkes alle personer fra de pågældende ankomster (dog kun dem med bopæl i Danmark). Passagererne bliver bedt om at finde deres pas frem, med henblik på at vi kan slå deres cpr-nummer op i SKATs registre. Ved disse opslag kontrollerer vi, hvilken indkomst de pågældende senest har fået. Hvis det ser ud til, at en person uberettiget har modtaget en offentlig ydelse i forbindelse med udlandsopholdet, tager vi kopi af passet (for at få ind- og udrejsestempler).

De sager, hvor der er taget kopier fra passet, tager vi med tilbage til styrelsen til yderligere kontrol. Ved denne yderligere kontrol kan det vise sig, at sagen alligevel ikke er relevant. Disse sager henlægges og borgeren får besked herom. De øvrige sager indberettes til den relevante a-kasse eller kommune, alt efter hvilken ydelse, der er tale om.

Det er på baggrund af sagsbehandlingen i a-kasserne/kommunerne, at der træffes afgørelse om evt. tilbagebetaling mv."

Der er altså tale om, at borgere, der modtager en offentlig ydelse, bliver mistænkt for at snyde, fordi de har været ude at rejse. Alene det alene det forhold, at en borger er på en offentlig ydelse, kan altså føre til mistanke og efterfølgende kontrol.  

 

Mest Læste

Annonce