Busser får rensesystemer for 300.000 kroner pr bus

Bæredygtighed

18/9/15 1:25

Nick Allentoft

Med millionstøtte fra Miljøministeriet skal 288 københavnske busser udstyres med et rensesystem, der fjerner det meste af deres forurening. Dansk virksomhed har fået ordren.
288 ud af Movias 1486 busser i Hovedstadsområdet får de kommende måneder monteret rensesystemer, der fjerner 95 procent af forureningen fra pågældende bus. Det oplyser Miljøministeriet i en pressemeddelelse. 

- Det er godt, at vi nu får fjernet 95 procent af luftforureningen fra busserne. Det er et initiativ, der virker, og som følges op af bl.a. indsatser for at nedsætte forureningen fra brændeovne og skibstrafik, så luften i hovedstaden og resten af Danmark bliver endnu renere, siger miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen.

Inden marts 2016 skal de busser, der kører på de mest forurenede strækninger i Hovedstaden, udstyres med nye rensesystemer. Projektet koster 84 millioner kroner, eller ca 300.000 kroner pr. bus og finansieres med 74 mio. kroner fra Miljø- og Fødevareministeriet, 9 mio. kroner fra Københavns Kommune og 1 mio. kroner fra Frederiksberg Kommune.   - Ved at sætte rensesystemer på 288 busser kan vi reducere luftforureningen i København med det, der i dag svarer til osen fra de 15-20 procent mest svinende personbiler og varevogne. Det er noget, der kan mærkes. Blandt andet reducerer vi nogle af de mest alvorlige kilder, vi har til kræft- og luftvejssygdomme hos københavnerne, siger Frank Jensen overborgmester i Københavns Kommune, i pressemeddelelsen.   - Frederiksberg lægger stor vægt på miljøvenlige tiltag, og vi arbejder kontinuerligt for at skabe en grøn og bæredygtig by, hvor borgerne trives. Derfor er det naturligt, at vi er en del af dette projekt, som forhåbentlig vil bidrage til at gøre hovedstaden endnu rarere at færdes i, siger borgmester i Frederiksberg Kommune Jørgen Glenthøj, i samme pressemedelelse.   Der er ifølge pressemeddelelsen fra Miljøministeriet afsat i alt 149 mio. kroner til at bekæmpe luftforurening i Danmark over de næste tre år. Indsatserne er rettet mod de tre vigtigste danske kilder til luftforurening - vejtrafik, skibe og brændeovne.   Dansk virksomhed skal levere systemerne I en pressemeddelelse fra leverandøren af de nye rensesystemer kalder firmaet ordren for et internationalt gennembrud.    "Mange års test og demonstrationer af hvordan ny teknologi kan sænke udledningen af giftige NOx gasser fra dieselkøretøjer i bymiljøer bærer nu frugt i form af et kommercielt gennembrud for danske Amminex. Det står klart efter indgåelsen af ny kontrakt med trafikselskabet Movia, hvor hovedparten af Københavns bybusser skal opgraderes med teknologi, der vil skabe et langt renere luftmiljø i byen," lyder det.   Amminex er ifølge pressemeddelelsen, i samarbejde med lokale partnere i Danmark og det britiske selskab Eminox, blevet valgt til at gennemføre opgraderingen, som vil bestå i en komplet installation af et katalytisk baseret SCRT® system, der sammen med Amminex’ ASDS™ teknologi effektivt reducerer udledningen af de giftige NOx gasser. Dermed vil busserne imødekomme ikke bare Euro VI standarden, men også en mere krævende version kaldet RDE (Real Driving Emissions), som ventes indført i fremtiden. Denne standard tager mere præcist højde for de faktiske driftsforhold som busserne er udsat for, når de kører i byen.   "De busser vi allerede har opgraderet og sat i drift fungerer allesammen upåklageligt, og vi tror på at Amminex ASDS™ teknologien har potentialet til at sætte helt nye standarder for NOx reduktion globalt," siger Tue Johannessen, Teknisk Direktør og medstifter af Amminex i firmaets pressemeddelelse.    Installeringen af den nye teknologi er startet og forventes, ifølge den nuværende plan, afsluttet i marts 2016. De busser der opgraderes vil blive meget lette at spotte for københavnere, da Movia sætter synlige klistermærker på dem for at gøre opmærksomhed på den positive forandring. Projektet er et samarbejde mellem Movia, Miljøministeriet, Miljøstyrelsen, Trafikstyrelsen, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune samt Anchersen Rute ApS, Arriva Danmark A/S og Nobina Danmark A/S.   Fakta 288 busser udstyres. Movia driver i alt 1486 busser. Størstedelen er købt siden 2006.    Projektet koster 84 millioner kroner, svarende til godt 300.000 pr. bus. Hvis det skulle omfatte alle busser ville prisen således være 430 millioner kroner.    Amminex’ ASDS™ teknologi gør det ifølge pressemeddelsen muligt at udnytte det fulde potentiale af SCR katalysatoren ved at lagre og indsprøjte ammoniak (NH3) gas i udstødningssystemet fra en særligt designet beholder. Ammoniakken går i forbindelse med kvælstof-ilten i udstødningsgassen og omdanner de skadelige NOx-forbindelser til vand og harmløst kvælstof.   Det medfører en særdeles effektiv reduktion af NOx og fungerer uafhængigt af de køreforhold, der er til stede, hvilket har en række fordele. Især i kolde klimazoner og ved lave udstødningstemperaturer, som er typisk for busser der færdes langsomt i tæt bebyggede, trafikerede områder. Desuden medfører teknologien hverken en dårligere brændstoføkonomi eller et større CO2 fodaftryk.   Amminex Emissions Technology A/S er et dansk clean-tech selskab med hovedsæde i Søborg tæt på København og ejer en større produktionsfacilitet i Nyborg. Ejerkredsen bag Amminex er Faurecia, SEED Capital Denmark og Nordea-fonden.  

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce