DAMD-skandalen lever videre efter lovforslag blev sendt til andenbehandling i Folketinget. Foto: Anders Hviid
DAMD-skandalen lever videre efter lovforslag blev sendt til andenbehandling i Folketinget. Foto: Anders Hviid

DAMD-skandale lever videre

Politik

09/4/15 7:08

Nick Allentoft

Kulturministerens lovforslag om arkivloven overlevede førstebehandling i Folketinget. Det skete trods bred enighed om, at DAMD-skandalen bør medføre sletning af patientdata.

“Det vil være at gå ud af en vej, som kun totalitære stater gør, når de i yderste konsekvens sletter sporene efter sig. Det er ikke det, der er tale om her i dag, det vil jeg gerne understrege, men det er det princip, som karakteriserer totalitære stater.”

Sådan forsvarede kulturminister Marianne Jelved sit lovforslag, der skal ændre arkivloven, så rigsarkivet i fremtiden kan opbevare også ulovligt indsamlet sundhedsmateriale om borgerne. Jelved argumenterede med, at det alene må og skal være rigsarkivets vurdering, hvad der skal gemmes for eftertiden.

“Det er en faglig vurdering, hvad der er historisk værdifuldt. Ikke en politisk vurdering. Det vil jeg appellere stærkt til, at Folketinget fastholder det princip,” sagde ministeren.

Den kobling til totalitære stater, forstod Dansk Folkepartis ordfører, Alex Ahrendtsen slet ikke.

“Disse ulovligt indsamlede oplysninger kommer ikke nogen ved. Det reagerer borgerne instinktivt på. Derfor vil jeg bare en gang for alle bede ministeren iværksætte en proces, så de her ulovligt indsamlede oplysninger bliver slettet, for ellers udviser regeringen jo totalitære tendenser,” sagde ordføreren fra Dansk Folkeparti i debatten, der varede godt to timer.

                   Læs mere om DAMD-skandalen her

Flertal for at slette

Både blå blok, SF og Enhedslisten er enige om, at de ulovligt indsamlede patientdata i DAMD skal slettes. Alligevel overlevede lovforslaget førstebehandlingen i Folketinget i dag. En to timer lang debat delte ikke partierne, men argumenterne for og imod sletning..

“Jeg synes man skulle tage folkestyrekasketten på, bevare den sunde fornuft og dømmekraft og være på borgernes side, vedkende sig sit lovgivningsmæssige ansvar og ikke være en blind fortaler for en fagminister og en forvaltningsmyndighed i udlægning af en lovgivning. Hensynet til individet må dog stå over for fortolkningen af arkivloven”, sagde Kim Andersen fra Venstre.

“Det hensyn tager vi altså også. Oplysningerne vil være utilgængelige i 120 år,” forsvarede Socialdemokraternes ordfører, Troels Ravn.

Så sent som før påske varslede blå blok på initiativ af den konservative Lars Barfoed et beslutningsforslag om sletning af patientdata i DAMD, og under debatten i folketinget mindede SF’s Özlem Cekic om, at SF og Enhedslisten siden 27. november har opfordret til at slette databasen. Flere ordførere opfordrede på den baggrund kulturminister Marianne Jelved til at trække det lovforslag, der sikrer rigsarkivets muligheder for nu og i fremtiden at bevare også ulovligt indsamlede data om borgerne.

Der var derfor en anelse spænding om sagen, da Marianne Jelved gik på talerstolen.

“Det kendetegner et retssamfund, at vi ikke sorterer i dokumenter om vores historie ud fra politiske opfattelser. Arkivloven er indrettet så det ikke er en politisk opfattelse, hvad der skal gemmes for eftertiden. Det er et meget meget centralt princip, at det er en uafhængig central instans, der bestemmer det. Det er derfor arkivloven er indrettet som den er i dag, og det er det, jeg gør mig umage med at leve op til,” sagde Marianne Jelved.

Dermed satte kulturministeren en kile ned i debatten, og formåede at flytte fokus fra politiske ønsker til grundlæggende principielle hensyn til retsstatens institutioner. Debatten om arkivloven og DAMD-databasen udstillede nu partipolitiske forskelle i helt principielle forhold.

“Nu er det altså sket”

“Den helt naturlige reaktion på at personlige oplysninger er indsamlet vil være, at man beklager dybt over for de ramte borgere, og så sørger for at informationerne bliver slettet. Men mærkværdigvis har kulturministeren reageret helt anderledes. Jeg synes kulturministeren gør på den måde sit ministerium til et ekspeditionskontor for rigsarkivaren,” sagde Lars Barfoed.

Kulturministeren erklærede, at sagen er stærkt ubehagelig, men holdt fast i det lange blik, der tager større hensyn til samfundet end den enkelte borger her og nu.

“Det er fuldstændig klart, og jeg er enig med alle de ordførere, som har bemærket det, at det krænker retsfølelsen at sådan noget sker og åbenbart kan ske i et velordnet samfund som det danske. Men nu er det altså sket,” sagde ministeren, og mindede derefter Folketingets medlemmer om, hvad folkestyrets opgaver også består i.

“Jeg mener vi skal holde fast i, at også myndigheders fejl og mangler er en del af vores fælles historie som skal kunne dokumenteres og bevares. Vi skal kunne se myndighederne efter i kortene gennem hele historien. Med lovforslaget lægger jeg op til, at ulovligt indsamlet fortroligt sundhedsmateriale blokeres i 120 år. Herefter kan der i de efterfølgende 110 år søges indsigt efter særlige vilkår. Det handler om at tilgodese to hensyn. Det ene borgernes retsfølelse og det andet hensynet til arkivloven, så vi kan dokumentere vores historie,” erklærede ministeren.  

Marianne Jelved inviterede efterfølgende til dialog i lovbehandlingen, og blev af flere ordførere bedt om at blive mere konkret om sin åbenhed i udvalgsbehandlingen, men lovede blot at “gå ind i en almindelig lovproces med mulige ændringsforslag.”

Således blev “L 168 om Arkivloven” sendt til andenbehandling i udvalget.

Næste kapitel i skandalen om DAMD bliver skrevet når blå bloks beslutningsforslag om sletning af databasen behandles i den kommende uge.

Annonce