Eurovision skandale: Bestyrelsesformand får ansvar for tab på 21 mio

Ledelse

22/02/2017 13:33

Nick Allentoft

Erhvervsstyrelsen konkluderer, at Michael Metz Mørch er ansvarlig for dele af tab efter melodigrandprix. Selv afviser han pure ansvaret gennem sin advokat. Lars Bernhard Jørgensen går helt fri af kritik. Læs afgørelsen her.
"Styrelsen finder det desuden kritisabelt, at daværende bestyrelsesformand, Michael Metz Mørch, ikke udleverede kopi af fondsmyndighedens brev til bestyrelsen forud for beslutningen på bestyrelsesmødet den 18. august 2014, og at bestyrelsesformanden ikke informerede bestyrelsen om de heri indeholdte bemærkninger om indhentelse af samtykke efter erhvervsfondslovens § 21, stk. 3. Styrelsen finder herved, at bestyrelsesformanden har tilbageholdt væsentlig information for den øvrige bestyrelse."

Sådan lyder en delkonklusion fra Erhvervsstyrelsen, der således lægger en stor del af ansvaret for millionskandalen i forbindelse med Eurovision i 201 på den daværende bestyrelsesformand Michael Metz Mørch. Derfor vil styrelsen have Mørch til at dække en del af millionunderskuddet, nemlig hele 21 millioner kroner. Den tidligere bestyrelsesformand afviser gennem sin advokat, at han skulle være ansvarlig.

  - Vi vil gennemgå afgørelsen, og så vil vi overveje, om vi vil bringe den for Erhvervsankenævnet, siger Finn Schwarz, der er advokat for Michael Metz Mørch.   Det internationale melodigrandprix 2014 blev langt dyrere end forventet. Showet blev holdt i de gamle B & W-haller på Refshaleøen i København. Inden showet skulle hallerne bygges om.    LÆS MEGET MERE OM EUROVISION-SKANDALEN HER   Byggeriet fik budgettet til at skride. Blandt andet skulle tre bærende søjler rives ned for at DR kunne lave panoramaoptagelser over publikum. Efter showet skulle de bygges op igen.    For at begrænse de økonomiske skader donerede Region Hovedstaden, Københavns Kommune og Wonderful Copenhagen flere millioner kroner ekstra. Det skete allerede inden showet blev afholdt.   Alligevel førte melodigrandprixet til et underskud på 58 millioner kroner. Wonderful Copenhagen valgte at dække underskuddet, selv om man ikke havde pengene.    Erhvervsstyrelsen har vurderet, at Michael Metz Mørch ikke informerede bestyrelsen og ledelsen af fonden ordentligt om, at fonden ikke var juridisk forpligtiget til at dække underskuddet. 

Derfor mener Erhvervsstyrelsen, at han ikke har levet op til sine forpligtelser over for fonden. 

Michael Metz Mørch selv afviser at kommentere afgørelsen. Men Finn Schwarz har i et høringssvar til Erhvervsstyrelsen fortalt, at bestyrelsesformanden lagde vægt på, at projektselskab, som afholdt melodigrandprixet, ikke gik konkurs.    Finn Schwarz hævder, at hans klient ikke har givet udtryk for, at fonden var juridisk forpligtet. Desuden mener han ikke, det er bevist, at bestyrelsen ville have afvist at dække underskuddet, hvis formanden havde handlet anderledes.    Erhvervsstyrelsens konklusioner Der er ikke grundlag for at anse daværende direktør, Lars Bernhard Jørgensen, for erstatningsansvarlig for underskudsdækningen, idet beslutning herom er truffet af bestyrelsen, og idet direktøren ikke ses at have meddelt bestyrelsen urigtige eller ufuldstændige oplysninger som grundlag for dens beslutning. Styrelsen finder at daværende bestyrelsesformand, Michael Metz Mørch, har handlet ansvarspådragende over for fonden i forbindelse med beslutningen om mellemfinansieringen den 20. juni 2014 og underskudsdækningen den 18. august 2014. Styrelsen udtaler som fondsmyndighed kritik af, at tidligere bestyrelsesmedlem, Simon Strange, ikke har overholdt kravet om varetagelse af fondens interesser i relation til bestyrelsens beslutninger, idet Simon Strange har handlet efter instruktion fra Københavns Kommune uden behørig hensyntagen til, om instruksen var i overensstemmelse med fondens interesser. Styrelsen finder det desuden kritisabelt, at daværende bestyrelsesformand, Michael Metz Mørch, har tilbageholdt væsentlig information for den øvrige bestyrelse.  .... Styrelsen udtaler desuden kritik af de menige bestyrelsesmedlemmer for ikke at have påtalt, at daværende bestyrelsesformand, Michael Metz Mørch, uden bestyrelsens forudgående godkendelse underskrev en støtteerklæring til DR, uagtet, at det forinden på et bestyrelsesmøde i fonden blev aftalt, at der ikke måtte afgives yderligere erklæringer over for DR.  Styrelsen har herved lagt vægt på, at bestyrelsesformanden har tilsidesat sin pligt til at indhente bestyrelsens godkendelse af støtteerklæringerne, og selv om disse ikke indebar en retlig forpligtelse for fonden til at dække underskuddet, var de efter bestyrelsesformandens egen opfattelse politisk bindende for fonden.  .... Bestyrelsesformanden har derved efter styrelsens opfattelse væsentligt tilsidesat sin pligt til at sikre en forsvarlig beslutningsproces i bestyrelsen.  .... Det samlede tab i denne sag kan med sikkerhed på nuværende tidspunkt opgøres til i hvert fald kr. 21 mio., som daværende formand, Michael Metz Mørch, vurderes at være erstatningsansvarlig for.      BLÅ BOG: Michael Metz Mørch - ambassadør og direktør * Navn: Michael Metz Mørch * Født: 3. februar 1947 (70 år) * Uddannelse: Cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet i 1974.  * Generalsekretær for Det Danske Kulturinstitut.   * Udpeget som formand for Wonderful Copenhagen i 2013. Skulle have siddet til 2017, men valgte at gå af efter skandalen om millionunderskuddet til det internationale melodigrandprix i 2014.  * Har en karriere i udenrigstjenesten bag sig som generalkonsul og ambassadør i New York samt ambassadør i Warszawa og i Riga. * Har haft topjob i det private erhvervsliv som vicepræsident for SAS og administrerende direktør for TV2 Reklame.  * Er medlem af bestyrelsen i blandt andet Bikubenfoundation Inc. samt DABF - Danish American Business Forum.    Kilde: Wonderful Copenhagen.   /ritzau/  

Mest Læste

Annonce