Fusion af KL og Danske Regioner til debat: Der er meget andet en sundhed på spil

Politik

12/3/15 1:22

Nick Allentoft

Martin Damm og Bent Hansen forsvarede skulder ved skulder forslaget om at iværksætte undersøgelse af en fusion mellem KL og Danske Regioner. Spørgsmålene fra salen var kritiske, og 18 borgmestre siger højt nej tak til en fusion mellem kommuner og Danske Regioner. De frygter at blive klemt.

“Det er jo netop spørgsmålet om det er yndigt at følges ad, som vi ønsker at undersøge nærmere.”

Sådan lød det fra KL’s formand Martin Damm på Topmødet i Aalborg, da forslaget om at fusionere de to interesseorganisationer Kommunernes Landsforening og Danske Regioner var til debat.

“Der er mange tunge områder, hvor vi kan finde gode løsninger,” lød det fra regionernes formand, Bent Hansen.

                  Læs mere om fusionsplanerne her 

Spørgsmålene fra salen var kritiske selvom forslaget på Topmødet alene handlede om at iværksætte en undersøgelse, som skal belyse ideen og besvare alle spørgsmål.

Medlem af Den Lokalpolitiske Tænketank og borgmester i Vesthimmerland, Knud Kristensen, er en af kritikerne

“Det er en rigtig dårlig ide og ender med fem kommuner i Danmark,” sagde han.

Herlevs borgmester, Thomas Gyldal Petersen, er også kritisk.

“Hvorfor i alverden ønsker man at fritage en finansminister for ansvaret for at fordele økonomien mellem regioner og kommuner, for det bliver konsekvensen af en fusion,” sagde han.

Det er kun en undersøgelse

Skulder ved skulder skiftedes Bent Hansen og Martin Damm til at besvare spørgsmålene fra salen og understrege, at netop åbenheden omkring processen skal belyse om det vitterligt er en god ide at fusionere. At de delegeredes ja til KL-bestyrelsens forslag alene giver mandat til at undersøge en fusion. Ikke gennemføre den.

“Det er ikke på dagsordenen at det her skal ende med fem kommuner. Tværtimod skal det styrke os i forholdet. Vi har erfaret, at vores indflydelse hver for sig er for svag,” sagde Martin Damm.

Det har netop været et hovedargument for de to organisationers bestyrelser, at Finansministeriet står for stærkt, og helt bevidst spiller regioner og kommuner ud mod hinanden, når blandt andet de årlige økonomiforhandlinger pågår. For Bent Hansen er der ingen tvivl om, at en fusion vil stække Finansministeriet.

“Det her med at fratage finansministeren en prioritering vil gå stik modsat. Hvis man vil have et ordentligt sundhedsniveau er det en opgave for finansministeren at sikre prioriteringen og finansieringen af det. Det kan vi sikre bedre fremover ved sammen at dokumentere resultater og behov, frem for som i dag, hvor kommuner og regioner bliver spillet ud mod hinanden. Jeg er sikker på at vores position samlet bliver stærkere,” sagde regionernes formand.

“I dag har vi ingen indflydelse på prioriteringerne. Samlet set kan vi gøre det bedre,” supplerede Martin Damm.

Fra salen lød en betragtning blandt andet, at meget af fokus indtil nu har handlet om at samarbejde på sundhedsområdet, men at en fusion også får indflydelse på mange andre områder. Således har en række borgmestre allerede sagt højlydt nej til forslaget.

Borgmestrene i Ringsted, Lejre, Roskilde og Køge er ifølge Dagbladet Ringsted sammen med Greve og Høje-Taastrups borgmestre samt 12 kolleger fra hele landet enige om at sige nej til fusion med Danske Regioner. De 18 kritiske borgmestre advarer om, at en stor organisation vil klemme de små kommuner og åbne døren for en ny strukturreform ad bagvejen med flere opgaver til kommunerne.

Blandt de positive borgmestre er Holbæks Søren Kjærsgaard og Odsherreds Thomas Adelskov for en fusion, som de ser som en fordel for borgerne.