Hjemløsetælling: Flere ældre og færre unge

Social

10/9/19 8:58

Nick Allentoft

Antallet af hjemløse er stort set uændret siden den forrige kortlægning for to år siden. Dog er der sket en udvikling mod et stigende antal hjemløse ældre, mens antallet af hjemløse unge er faldet. Glædeligt men lang vej endnu, lyder det fra Udsatterådet.

- Det er meget positivt, at kurven over antallet af hjemløse, som har været støt stigende i mange år, nu endelig ser ud til at være stagneret. Men der er lang vej endnu, før vi for alvor har fået vendt udviklingen og knækket kurven, siger Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte.

Helt konkret blev der registreret 6.431 borgere i en hjemløshedssituation, da den landsdækkende kortlægning af hjemløshed fandt sted i uge 6 i år. Sammenlignet med den forrige kortlægning i samme uge i 2017 er der sket et lille fald på 3 procent, da der her blev registreret 6.635 hjemløse borgere.

”Det drejer sig om en forskel på 204 personer. Faldet er dog så lille, at det ligger inden for den almindelige usikkerhed set i lyset af undersøgelsens metode og emnets kompleksitet,” forklarer seniorforsker Lars Benjaminsen, VIVE, der står bag kortlægningen.

Hjemløse temasamling

Konklusionen på kortlægningen af hjemløshed i 2019 er derfor, at stigningen i antallet af hjemløse borgere er stagneret. Det står i kontrast til de seneste mange kortlægninger, hvor hjemløsheden er steget.

- Det, at antallet af unge hjemløse er faldet, viser, at man rent faktisk kan gøre noget på hjemløseområdet, hvis man sætter seriøs politisk fokus på det. Der er stadig alt for mange unge hjemløse, men det ser ud til, at kommunerne m.fl. har haft nogle af de rigtige værktøjer oppe af værktøjskassen siden sidste tælling, siger Jann Sjursen.

Antallet af hjemløse unge falder, mens der bliver flere hjemløse ældre

Den nye kortlægning af hjemløshed viser en tendens til, at antallet af hjemløse unge er faldet, mens antallet af midaldrende og ældre hjemløse borgere er steget.

- Det er et wake up call til politikerne, at hjemløsheden stiger blandt de lidt ældre, og at hjemløsheden stiger uden for byerne. Det må ikke være sådan, at man stirrer sig blind på de unge hjemløse, selvom det er her, den største stigning har været i de senere år. Den sociale indsats må ikke kun gå til de unge i byerne. Alle hjemløse har behov for en massiv indsats, så der er fortsat brug for, at regeringen prioriterer indsatsen mod hjemløshed meget højt, slutter Jann Sjursen.

Læs også: Kendte personer

Der blev i år registreret 1.023 hjemløse unge mellem 18 og 24 år, mens der i 2017 var 1.278 hjemløse unge i denne aldersgruppe. Der er også sket et fald i antallet af hjemløse personer mellem 25 og 29 år fra 1.014 personer i 2017 til 905 personer i 2019.

Omvendt er der registreret 1.131 hjemløse borgere mellem 50 og 59 år i 2019, mens tallet for denne aldersgruppe var nede på 1.057 personer i 2017. Ligeledes er der sket en stigning i antallet af hjemløse borgere på 60 år og derover fra 347 personer i 2017 til 414 personer i 2019.

”Når hjemløsheden langt om længe er faldet lidt blandt de unge, skyldes det formentlig, at en del kommuner har sat tiltag i gang for hjemløse unge, for eksempel med skaffe boliger og give social støtte. Vi må imidlertid ikke overse de midaldrende og ældre, der lever i hjemløshed. De har i høj grad også behov for langsigtede boligløsninger, og de har ofte et stort støttebehov for eksempel på grund af psykiske lidelser eller misbrugsproblemer,” siger seniorforsker Lars Benjaminsen.

Færre sofasovere blandt hjemløse

At der nu er færre hjemløse unge og flere hjemløse ældre kan også forklare, hvorfor der er sket en stigning i antallet af gadesovere og hjemløse borgere på herberg, mens der omvendt er sket et fald i antallet af ”sofasovere”, der overnatter midlertidigt hos familie og venner.

”Der er forskel på, hvilke tilbud personer i en hjemløsesituation benytter. For mens mange unge er sofasovere hos venner og bekendte, så er ældre uden tag over hovedet mere tilbøjelige til at søge ind på herberger og natvarmestuer,” forklarer Lars Benjaminsen.

Hent rapporten her.