Kommunaldirektørerne: Lad alle være frikommuner

Ledelse

29/11/2016 15:48

Nick Allentoft

Velfærdsområdet er under kolossal forandring i landets kommuner, men innovationskraften er hæmmet af for mange regler. Lad alle kommuner blive fri, opfordrer formanden for landets kommunaldirektører.

“Hvis vi for alvor skal sætte en ny udvikling i gang bør man kigge på frikommuneforsøget. Det har været en succes for de kommuner, der har fået lov, så hvorfor ikke folde det ud til alle kommuner på een gang. Giv os allesammen mulighed for at udfordre regler og rammer og vis tillid til landets kommunalbestyrelser. Byg videre på grundideen i frikommuneforsøget: At få innovative ideer fra kommunerne til udvikling af velfærdssamfundet."

Velfærdsstat eller velfærdssamfund

Vi har sat velfærd til debat i en tid, hvor kampen mellem velfærdsstat og velfærdssamfund er blevet afgørende for velfærdsmodellens fremtid.

Følg artikler og indlæg på temasiden her

Det siger kommunaldirektørernes nye formand i et interview med DenOffentlige. Henrik Kolind har i flere år siddet i Kommunaldirektørforeningens bestyrelse, men på foreningens årsmøde i maj 2015 indtog han formandsposten og det er fra den position han nu opfordrer til at sætte kommunerne mere fri.

“Kommunerne er i for høj grad blevet betragtet som ”implementeringsorganisationer” for statens beslutninger” siger Kolind.

Hans pointe er, at der opstår en modsætning mellem statens styring, og den virkelighed de enkelte kommuner agerer i. Den stadig stigende statslige styring af kommunernes opgaver og økonomi hæmmer innovationskraften.  

“Jeg kunne godt tænke mig en mere vertikal tilgang til opgaverne i den offentlige sektor. Altså et opgør med detail- og regelstyring og mere fokus på facilitering og synergier på tværs af det offentlige, civilsamfundet og erhvervslivet. Her har vi fantastisk spændende muligheder fordi vores samfund er så velorganiseret både i strukturer og digitalisering,” siger Henrik Kolind.

Vi bør være mere modige

Frikommuneforsøg

Vi samler historier om og fra frikommunerne her

Men der er også mange regler og rammer, som står i vejen, når kommunerne vil udvikle sig. Det har frikommuneforsøget, som blev sat igang af daværende indenrigsminister Bertel Haarder i 2010, givet nogle kommuner en mulighed for at gøre noget ved. Ti kommuner fik vide rammer for at udfordre regler og lovgivning, mens et nyt sekretariat i Indenrigs- og Økonomiministeriet koordinerede kommunernes mange forsøg.

“Frikommuneforsøget har været en succes på mange måder. På enkelte områder har det også bidraget til at ændre regler og rammer for alle andre kommuner. Vi bør gå videre ad den vej og være mere modige i at eksperimentere os frem til nye fælles løsninger. Hvis vi for alvor vil gøre op med bureaukrati og regelstyring er vejen frem, at give alle kommuner samme muligheder for at udfordre og igangsætte forsøg, der kan bane vejen for fremtidens velfærdsmodel,” foreslår Henrik Kolind.

Kommunaldirektøren ved godt, at det vil blive et stort projekt, men netop det er en væsentlig pointe for det kan vende bøtten rundt.

“Med det nuværende frikommuneforsøg har staten stadig styringen og kontrollen og kan suverænt afgøre, hvad der skal foldes mere ud og hvad, der i det hele taget skal gives muligheder for. Hvis vi til gengæld giver alle 98 kommuner samme muligheder vil man få en helt anden volumen og centraladministrationen en helt anden og betydeligt bedre mulighed for ny dynamik i samarbejdet mellem stat og kommuner. Balancen vil tippe til fordel for det decentrale styre, men det vil være til alles fordel og tale direkte i forlængelse af skiftende regeringers ønsker om tillidsreform og afbureaukratisering,” påpeger Kolind.

(Artiklen er udgivet første gang i januar 2016)

Mest Læste

Annonce