Neslihan Diksan har været byrådsmedlem i 12 år. De sidste otte år under borgmester Ole Bondo Christensens (S) ledelse, hvor hun også har været formand for Integrationsrådet. Foto: Furesø Kommune

Lokalpolitiker forlader S efter krav om at forlade kritiseret tyrkisk forening

Politik

13/09/2017 11:24

Nick Allentoft

Hun har valgt side, siger S-borgmester om mangeårigt byrådsmedlem, der har vendt partiet ryggen efter kritik af tyrkiske relationer.

Efter 12 år som socialdemokratisk byrådsmedlem har furesøpolitikeren Neslihan Diksan vendt partiet ryggen og havnet i en åben konflikt med borgmester Ole Bondo Christensen om sine tilhørsforhold til en tyrkisk forening.

For få dage siden skrev onlinemediet Zetland om en række lokalpolitikere med tyrkisk afstamning, og anklagede flere af dem for at gå Erdogans ærinde. Ifølge netmediet er den tyrkiske forening “UETD - Unionen af Europæiske tyrkiske demokrater” i lommen på Erdogan, som det senere år har trukket Tyrkiet i en stadig mere udemokratisk retning.

På baggrund af artiklen stillede socialdemokraterne i Furesø et ultimatum til byrådsmedlemmet gennem 12 år, Neslihan Diksan, der er født og opvokset i Farum: Meld dig ud af UETD og fortæl det offentligt på både dansk og tyrkisk.

Fremgangsmåden fik lokalpolitikeren til at forlade partiet.

"Socialdemokratiet vælger at give mig et ultimatum om at fratræde UETD-bestyrelsen med henvisning til en påstand om, at foreningen UETD Danmark er en forgrenet arm af regeringspartiet AK Parti i Tyrkiet. Jeg undrer mig over, at bestyrelsen på baggrund af en artikel i Zetland om, hvad jeg har liket på Facebook, og mit medlemskab i en forening, kan anklage mig for at være anti-demokrat uden at undersøge de forskellige aspekter og fakta", skriver Neslihan Diksan i en pressemeddelelse.

For Furesøs borgmester, der har været partikollega med lokalpolitikeren gennem de sidste tolv år i byrådet, er der ingen undskyldninger.

“Neslihan Diksan har nu valgt side og i stedet valgt at melde sig ud af Socialdemokratiet. Det beklager vi, for Neslihan har arbejdet godt for lokalsamfundet gennem sine snart 12 år i Furesø Byråd. Vi ønsker Neslihan alt muligt godt fremover”, skriver Ole Bondo Christensen til Furesø Avis.

Den side er altså den tyrkiske forening UETD Unionen af Europæiske tyrkiske demokrater, hvor Neslihan Diksan blev bestyrelsesmedlem i foråret 2016.

UETD arbejder ifølge sin hjemmeside for en positiv integration af tyrkere i europæiske lande, men ifølge medieomtale flere steder er foreningen en forlænget arm for Erdogans styre.

BBC

Deutsche Welle

Turkish Minute

 

Om Neslihan Diksan Byrådsmedlem for Socialdemokraterne i Furesø indtil september 2017. Valgt for Socialdemokraterne i 2006, 2009 og 2013. Medlem af Økonomiudvalget i Furesø. Næstformand for Social- og Sundhedsudvalget. Bestyrelser, råd og nævn
  • formand for Integrationsrådet,
  • formand for valgstyrerne ved valgstederne i Furesø Kommune.

 

FAKTA: Socialdemokratiet Furesø’s krav til Neslihan Diksan og hendes svar:

Ad krav nr. 1. “at du har meddelt UETD at du udtræder af foreningen og dens bestyrelse”

Jeg og bestyrelsen har tilsyneladende to vidt forskellige opfattelser af hvad UETD er for en organisation og hvilket verdenssyn, der ligger til grund for dens arbejde. Jeg har forsøgt at forklare, men må konstatere at bestyrelsen har valgt at betragte UETD som en organisation, der er tilknyttet AKP.

Jeg vedlægger UETD Danmarks svar på Zetland-journalistens spørgsmål om organisationens relation til AKP, som onlineavisen kun delvist har gengivet:

“UETD Danmark sympatiserer med ethvert politisk parti og NGO i Tyrkiet, der tjener landets og borgernes interesser og sikkerhed, og er partipolitisk uafhængig. Da regeringspartiet AK Parti i vores opfattelse generelt lever eller forsøger at leve op til dets erklærede mål om at tjene landets borgere og sikkerhed, sympatiserer UETD Danmark som en naturlig følge heraf også med pågældende parti, dog – som nævnt – ikke ubetinget.

UETD Danmark er ikke forbundet, hverken organisatorisk eller på anden vis, med det tyrkiske regeringsparti AK Parti. UETD Danmark kan samarbejde med ethvert politisk parti og NGO i Tyrkiet og Danmark, hvis målet og hensigten med samarbejdet er sammenfaldende med UETD Danmarks erklærede mål og hensigter. Vi anser det for vigtigt, at vores organisation har kontakt med det til enhver tid siddende regeringsparti i Tyrkiet, og dermed opnår mulighed for at varetage dansk-tyrkernes interesser i Tyrkiet og i Danmark.”

Jeg vil naturligvis ikke imødekomme et ganske enkelt urimeligt krav om at jeg er nødt til at trække mig fra UETD, når faktum er at organisationen netop ikke er forbundet med AKP.

Ad krav nr. 2. “at du har meddelt offentligt på dansk og på tyrkisk at du har trukket dig”

Da krav nr. 1 ikke vil blive imødekommet, har krav nr. 2 ingen betydning. Jeg vil dog snart udsende en offentlig meddelelse om at jeg har trukket mig – fra Socialdemokratiet.

Ad krav nr. 3. “at du offentligt (dvs. i pressen eller på din Facebookside) på dansk og på tyrkisk har tilkendegivet at du ikke sympatiserer med den tyrkiske præsident Erdogan og hans parti AKP”

Dette er absurd med absurd på. En ting er at UETD fejlagtigt bliver opfattet som AKPs forlængede arm i Danmark og at dette findes i strid med partiets regler.

Men hvad ligner det, at et såkaldt demokratisk parti kan tillade sig at kræve af et af sine medlemmer, at hun ikke må have sympati for en bestemt partileder i Tyrkiet og hans parti? Hvor i partiforeningens vedtægter er der hjemmel for den form for kontrolleret meningsfrihed? Gælder den type kontrol med medlemmernes holdninger også sympatisører af PKK, der som bekendt er klassificeret som en terrororganisation i USA og EU?

Ad krav nr. 4. “at du offentligt undskylder over for den socialdemokratiske partiforening i Furesø at du ikke har oplyst om dit medlemskab af UETD da du stillede op som kandidat til byrådet.”

Der er intet at undskylde. Borgmesteren var informeret om min tilknytning til UETD Danmark. Bestyrelsen og foreningens formål har jeg endda præsenteret for borgmesteren på et møde afholdt på rådhuset, som var et af mine første møder i UETD’s bestyrelse. Jeg henviste til foreningens hjemmeside for flere informationer, såfremt han var interesseret. Den gang var borgmesteren positivt stemt for mit virke i foreningen, men siger nu at han ikke vidste, hvad foreningen stod for. Netop for at efterleve mine principper om loyalitet og gennemsigtighed har jeg for et år siden, hvor jeg var ny i foreningen forelagt borgmesteren mit virke i foreningen.

 

Mest Læste

Annonce