Når velfærdsstaten møder velfærdssamfundet: Relationel velfærd er nyt tema på DenOffentlige

Velfærd

20/08/2017 12:39

Nick Allentoft

I samarbejde med Professionshøjskolen Absalon sætter DenOffentlige fokus på relationel velfærd - erkendelsen af, at relationer skaber løsninger.

“Vi vil gerne medvirke til at undersøge og skubbe på den bevægelse, der tager det alvorligt, at nøglen til bedre velfærd ligger i anerkendelse af det, der sker mellem mennesker. I relationerne. Mellem de fagprofessionelle. Mellem de fagprofessionelle og borgere. Og ikke mindst borgerne imellem.”

Relationel Velfærd

KONFERENCE om Relationel Velfærd den12. oktober på Sjælland - læs mere her

I samarbejde med Professionshøjskolen Absalon sætter DenOffentlige fokus på relationel velfærd.

Der er behov for at gentænke velfærden – og de organisationer og professioner, der arbejder for at skabe den – så den i højere grad understøtter de liv, borgerne lever eller ønsker at leve, mere end blot at leve op til fastlagte regler og standarder.

For at sætte behovet for den udvikling ind i en forståelsesramme arbejder flere og flere med begrebet relationel velfærd.

Alle kan bidrage til temaet her på DenOffentlige ved at skrive til redaktionen.

Sådan skriver direktør for sundhed og social på Professionshøjskolen Absalon, Daniel Schwartz Bojsen, i en blog, der efterlyser historier om god velfærd. Under rammebegrebet relationel velfærd sætter Absalon og DenOffentlige fokus på nye velfærdsløsninger.

“Med borgerinddragelse og samskabelse som populære begreber de senere år kommer der nu et nyt. Det kan selvfølgelig give nogen lidt kvalme, men når vi nu også giver plads til ‘relationel velfærd’ er det en understregning af noget helt centralt for fremtidens velfærdsmodel: behovet for at bryde mure og grænser ned,” siger chefredaktør Nick Allentoft, DenOffentlige.

LÆS OGSÅ: Samskabelse har sin egen sektion på DenOffentlige

Relationerne skal gentegnes

Med et stadig mere systematiseret samfund, vokser presset på de mennesker og indsatser, der skaber værdi på tværs, mener chefredaktøren.

Allerede for to år siden bidrog han sammen med en række samfundsengagerede mennesker til to antologier om det personlige samfund. De satte fokus på netop relationer. En af redaktørerne var journalist, underviser og forfatter Karen Lumholt.

”Vi har som samfund lidt et dramatisk tab af relationer og omsorg. Centralisering og teknokrati gør samfundet for individualiseret og upersonligt med store ensomheds- og stressproblemer til følge. Antologierne sætter lys på det nye begreb relationel velfærd i praksis,” sagde hun i forbindelse med udgivelsen.

 

Socialkrisen kræver relationer

Fokus på relationel velfærd skal øge opmærksomheden på nye løsninger i respekten for det enkelte menneske uanset om det er en borger eller en ansat, siger DenOffentlige’s chefredaktør.

“Der er særligt et område, hvor behovet for fokus på relationer er ekstremt vigtigt, og det er socialområdet. Her har socialkrisen de senere år presset ikke alene udsatte borgere, men også stresset offentligt ansatte, der har kæmpet med at indfri forventningerne fra teknokratiske reformer. Lige præcis på socialområdet er der masser af relationer, som er super vigtige for succes, når samfundet bruger milliarder på socialindsatsen,” siger Nick Allentoft.

Professionshøjskolen Absalon udgiver en artikel-serie på DenOffentlige med fokus på relationel velfærd. Det sker som optakt til en konference i oktober, hvor alle aktører inviteres til at bidrage til både videndeling og ideudvikling.

“Vi har brug for at se nærmere på de steder, hvor det faktisk lykkes at gøre noget ved nogle af de udfordringer, vores velfærdssamfund står overfor. Derfor skal historierne også ses som en invitation til videre dialog og samarbejde om, hvordan vi sammen kan skabe vækst og velfærd. På Absalon er vi optagede af at finde kloge partnere til at finde svar på nogle af de valg, vi står overfor, når vi skal uddanne og udvikle fremtidens velfærdsprofessioner i samspil med vores omverden,” siger Daniel Schwartz Bojsen.

 

Mest Læste

Annonce