“Byer over hele Verden har konkrete løsninger på vigtige udfordringer. Ved at bringe dem sammen kan byerne dele viden og løsninger, og kort sagt skabe konkrete forandringer,” fortæller Benjamin Barber.

Nu tager verdens borgmestre magten: Byerne skal handle på globale udfordringer

Politik

12/03/2015 10:35

Mikkel Sarka

En ny international institution er på vej. Ambitionerne er enorme for det kommende globale parlament af borgmestre for verdens store byer.

“Borgmestre fra 100-150 store byer over hele Verden er klar til at handle frem for at snakke. I oktober vil de stifte et nyt internationalt parlament, som bliver en selvstændig institution, der forbinder en enorm andel af Verdens befolkning.”

Barbers hovedpointer

  • Den væsentligste politiske handlekraftige arena i vores tid er byen eller bykommunen, det er her ny udviklende politik skabes og konkrete initiativer gennemføres med legitimitet og opbakning fra lokalsamfundet
  • Verdens ”store” byer bør finde sammen og samarbejde om at løse de globale udfordringer, fordi nuværende de globale institutioner alle er baseret på nationalt samarbejde og er druknet i demokratiske hensyn og national magtbalance 
  • Byerne bør organisere sig, dele ”best practice” og ”worst practice” i et konkurrencepræget samarbejde med mentorer, der kan dele viden og rådgive med fælles sekretariatsbistand – og skabe stærke operationelle netværk om håndtering af konkrete udfordringer og løsning af opgaver
  • Byerne bør gøre mere ud at formulere og repræsentere den konkrete by interesse på den nationale politiske scene uafhængigt af partiinteresser
  • Der kan tages udgangspunkt i det kulturelle samarbejde, der allerede er mellem byerne som grundlag for et øget stærkt by samarbejde
  • Byerne og de lokale bystyrer kan netop med en pragmatisk og decentral tilgang, der direkte afprøves i det lokale direkte demokrati, gennem samarbejde søge og udveksle løsninger, som de hver for sig kan tilpasse, anvende og gennemføre med betydelig styrke og handlekraft i et tæt lokalt samarbejde med erhvervsliv / virksomheder, foreninger, lokalsamfund og borgere.
  • Frit oversat fra bogen ”If Mayors Ruled the World – dysfunctional Nations and Rising Cities”, New Haven, Connecticut 2013.

Det fortæller professor Benjamin Barber i et eksklusivt interview med DenOffentlige.

Han er forfatter til bogen If Mayors Ruled the World, som læsere af DenOffentlige blev introduceret til for et år siden. Dengang var det en teoretisk forestilling, som den amerikanske professor præsenterede i bogform for alverden. Et år senere er et globalt parlament af borgmestre ved at blive virkelighed.

Læs også: Et parlament af borgmestre burde styre verden

“Til forskel fra nationerne kan Verdens byer reelt handle på de forandringer vi har brug for. Borgmestre skaber løsninger mens nationernes politikere taler om løsninger. Vi har set det i årtier på klimaområdet, hvor snakken fylder betydeligt mere end handlinger. Her formår byerne at gå forrest, for problemerne er praktiske. Byernes borgmestre vælges og genvælges på deres evner til at skabe de forandringer, som deres borgere efterspørger,” fortæller Benjamin Barber.

Interesse fra hele Verden

Siden han udgav sin bog If Mayors Ruled the World har borgmestre fra hele verden efterspurgt et konkret initiativ. Nu hedder det ifølge Barber ikke længere “hvis” for i efteråret vil op mod 150 borgmestre fra store byer i hele Verden mødes i England for reelt at stifte et nyt globalt parlament af borgmestre.

“Borgmestre vil sammen med eksperter i byudvikling, samfundsudvikling og økonomi samles over to dage for at tage første konkrete skridt mod etableringen af et nyt internationalt parlament. Med borgmestre i spidsen vil dette parlament ikke alene levere svarene på globale udfordringer, de vil også kunne levere løsningerne,” mener Barber.

Hans pointe er, at borgmestrene er betydeligt tættere på borgerne end nationernes parlamenter. Borgmestre er pragmatikere, der skal sikre konkrete løsninger, når trafikken er umulig, kloakkerne flyder over fra skybrud, socialt udsatte søger mod byerne for at overleve eller når terrorister slår til og skaber panik.

“Byer over hele Verden har konkrete løsninger på vigtige udfordringer. Ved at bringe dem sammen kan byerne dele viden og løsninger, og kort sagt skabe konkrete forandringer,” fortæller Benjamin Barber.

Den første samling af borgmestre i det nye parlament vil indlede en pilotperiode, hvor fokus bliver på klimaudfordringerne.

Klima er første opgave

“Vi har valgt at fokusere på klimaet som noget af det første. Vores målsætning er at skabe en ny global løsningsorienteret klimadagsorden, hvor byerne går forrest og deler de løsninger, der virker. Hvor byerne går fra snak til konkret handling og leverer nødvendige forandringer,” fortæller professoren.

Valget af klima-dagsordnen er helt bevidst både praktisk og politisk. Kort tid efter stiftelsen af borgmestrenes globale parlament skal verdens ledere samles til nye klimaforhandlinger. Ønsket er, at fremprovokere en ambitiøs global aftale, som byerne kan bakke op om.

“Ved at borgmestre fra Verdens store byer forenes om handling, baner de vejen for landenes ledere. Vores håb er, at borgmestrene som en ny global stærk stemme kan skubbe den globale udvikling i en bedre retning,” fortæller Barber.

I pressemeddelelsen om det nye parlament peger initiativtagerne på, at selv en institution som FN har mistet sin globale styrke. Med en udvikling, hvor befolkningerne i stigende grad søger mod byerne, og antallet af byer med indbyggertal på flere millioner vokser, bliver netop byerne mere og mere centrale for den globale udvikling.

“Udviklingen dikterer, at det politiske fokus i stigende grad retter sig mod byerne, metropolerne og tværnationale regioner. Men det betyder også, at nationalstaternes position og rolle er under voldsom forandring, og vi kan se, at internationale institutioner som FN hverken kan sikre fred, retfærdighed eller bæredygtighed. Det er snarere gennem byernes ledelse, at politikere og borgere kan finde praktiske og demokratiske løsninger sammen,” fremgår det af pressemeddelelsen.

Byerne har historisk magt

Ifølge Barbers bog er udviklingen lige så meget historisk betinget som den er fremtidsorienteret. Byerne har i århundreder været bundet sammen af handel, videndeling og kultur på tværs af grænser, mens nationalstaterne har haft den demokratiske magt. I dag er byerne bundet endnu stærkere sammen mens nationalstaterne mister betydning. I en global verden, hvor mennesker, kapital og teknologi begrænses af nationale grænser kalder udviklingen ifølge Barber derfor på noget nyt.

“Vi vil skabe en ny global institution og har samme ambitioner, som dengang man skabte FN efter Anden Verdenskrig. Det her er nødvendigt for at imødekomme de globale udfordringer men også understøtte de løsninger, som Verden kalder på,” fortæller professoren.

Læs også: Nøglen til forandring ligger hos byerne

Professoren er opmærksom på, at initiativet vil møde mange udfordringer, fordi det rejser sig mellem netop institutioner som FN, OSCE, EU og en lang række andre nationalstatslige samarbejder, men interessen for ideen har været overvældende, fortæller han.

“Byerne har en historisk og demokratisk ret til at finde sammen. Selvfølgelig har vi mødt kritik fra nationalstaternes tilhængere, men siden min bog udkom har jeg haft utallige samtaler med borgmestre fra nogle af Verdens største og vigtigste byer. Der er en vilje og handlekraft til at få det her til at ske,” fortæller Benjamin Barber.

Mest Læste

Annonce