Punktum i sag om misbrug af tabt arbejdsfortjeneste: Politiker slipper for tilbagebetaling

Politik

28/08/2015 09:36

Nick Allentoft

Byretten lader tidligere lokalpolitiker slippe for at tilbagebetale mere end 300.000 som han ellers har fået udbetalt uberettiget i tabt arbejdsfortjeneste. Kommunens fejl, lyder dommen.
Den tidligere betjent, landmand og lokalpolitiker, Ole Flemming Lyse, er lettet. Gennem godt tre år har hans liv stået på stand by mens kommune og retssystem har ført en sag mod ham om udberettiget udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste. 

Alt om tabt arbejdsfortjeneste

DenOffentlige har tidligere afsløret, hvordan mindst 150 politikere fra regioner og kommuner i hele landet brugte reglerne om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for at øge lønnen. Det førte til en lønreform for lokalpolitikere i sommeren 2014.

Se alle artikler i sagen her.

 

 

"Jeg utrolig glad for at have vundet sagen over Hedensted Kommune efter at der nu er gået mere end to et halvt år med beskyldninger og skriftlige tilkendegivelser mellem advokater. Ind imellem blev jeg også politianmeldt for at have begået bedrageri og afhørt, men sagen blev henlagt som ubegrundet," siger Ole Flemming Lyse til DenOffentlige.

Kommunen havde ansvar Ifølge kommunen havde politikeren uretmæssigt hævet 328.405,35 kroner, som blev krævet tilbagebetalt. Ifølge politikeren havde han bare gjort som altid uden nogen havde stillet nye særlige krav til dokumentationen. En ti år gammel revisorerklæring var omdrejningspunktet i sagen. Reglerne tilskriver ordentlige beregninger og dokumentation, men kommunen havde i årevis godkendt og accepteret at beregne udbetalingen af tabt arbejdsfortjeneste på en revisorerklæring fra Ole Flemming Lyse. Selv efter kommunesammenlægningerne i 2006 var man fortsat med den gamle dokumentation.    Nu har Hedensted Kommune fået dom for, at pengene blev udbetalt mod reglerne. Men den har også fået rettens ord for, at den selv har et hovedansvar for, at det skete. Ole Flemming Lyse kunne ikke vide bedre. 

"Vi er tilfredse med, at vi har fået rettens ord for, at Ole Flemming Lyse ikke havde ret til pengene", siger borgmester Kirsten Terkilsen i en pressemeddelelse fra kommunen.

  Borgmesteren erkender da også, at kommunen har svigtet.    ”Dommeren har vurderet, at vi ikke har vejledt godt nok om reglerne, og at det derfor er os, der skal bære risikoen for, at der er sket en fejl. Den afgørelse tager vi til efterretning. Det vigtigste for os var at få fastslået, hvad man få tabt arbejdsfortjeneste for og hvad man ikke kan. Det kan både vi og andre kommuner nu bruge som rettesnor,” siger borgmesteren.   Dyr omgang "Jeg ser nu frem til at komme videre i min tilværelse. De seneste to et halvt år ønsker jeg ikke andre skal gennemleve. Jeg er glad for, at jeg har haft økonomisk mulighed for at køre sagen, for selv om jeg har vundet, må jeg nok regne med egne omkostninger på om mod kr. 200.000,-, og jeg tør slet ikke tænke på, hvad sagen har kostet Hedensted Kommune," siger Lyse.   Dermed er der sat punktum i en af de største sager om tabt arbejdsfortjeneste, som DenOffentlige afdækkede i foråret 2014.    Sagen med Ole Flemming Lyse var kun et af flere eksempler fra hele landet, da DenOffentlige i samarbejde med tidligere borgmester og folketingsmedlem Uffe Thorndal afdækkede omfattende rod i politikere og kommuners brug af ordningen. I flere tilfælde hævede politikere flere hundrede tusinde om året mod et nedslag i byrådshonoraret på 20.000 kroner.    Efter afsløringerne erkendte daværende økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager, at honoreringen af lokalpolitikere måtte justeres, og få måneder senere resulterede det i bl.a. en stigning på 30 procent i grundhonoraret. Samtidig iværksatte Statsforvaltningen en række nærmere undersøgelser af kommuners praksis, og flere politikere valgte at tilbagebetale ulovlige udbetalinger. 

FAKTA: Det siger dommen

Byretten i Horsens afsagde d. 21. august dom sagen, som Hedensted Kommune havde anlagt mod sit tidligere byrådsmedlem Ole Flemming Lyse.  Hedensted Kommune krævede tilbagebetaling af tabt arbejdsfortjeneste på i alt 328.405,35 kr. i forbindelse med byrådsarbejde i årene 2011 og 2012. Sådan  lyder uddrag af dommen.    "Under disse omstændigheder og efter oplysningerne om Ole Flemming Lyses forhold i øvrigt finder retten ikke, at det er tilstrækkeligt sandsynliggjort at Ole Flemming Lyse ................har lidt et sådant af arbejdet i kommunalbestyrelsen afledet direkte tab eller formuetab som beregnet i registreret revisor Henning Vinther Boldsens reviewerklæring og estimat fra 2014, og som kunne danne grundlag for udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste som sket i 2011 og 2012."   "I 2011 og 2012 havde Hedensted Kommune ikke udarbejdet en vejledning om eller nærmere retningslinier for udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til medlemmer af kommunalbestyrelsen. Efter bevisførelsen har Hedensted Kommune ikke vejledt Ole Flemming Lyse nærmere om reglerne for udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, og kommunen har uden yderligere vejledning eller undersøgelse godkendt, at Ole Flemming Lyse fik udbetalt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste på grundlag af en revisorseklæring fra 2002. På den baggrund har Hedensted Kommune handlet på en sådan måde, at kommunen må anses for nærmest til at bære risikoen for, at Ole Flemming Lyse som sket har fået udbetalt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i 2011 og 2012."   "På den baggrund har Hedensted Kommune handlet på en sådan måde, at kommunen må anses for nærmest til at bære risikoen for, at Ole Flemming Lyse som sket har fået udbetalt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i 2011 og 2012.   Som følge heraf frifindes Ole Flemming Lyse."   Retten pålægger iøvrigt parterne at betale egne sagsomkostninger.  

Mest Læste

Annonce