Når jobcentre leger med legoklodser

Velfærd

17/09/2013 13:53

Freja Eriksen

Jeg drømmer om at kunne sige de magiske ord: Mission Complete! Men sygedagpengeområdet er komplekst. Offentlige og private aktører må omfavne kompleksiteten for at kunne opbygge kvalitet og overskud på bundlinjen. De må lade sig inspirere af hinanden. Og se hinanden som legekammerater, ikke legoklodser.

Erfaringerne med private leverandører i indsatser på sygedagpengeområdet er begrænsede. Det viser undersøgelsen, som Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde offentliggjorde for nylig. Her er syv kommuners erfaringer med inddragelsen af private leverandører analyseret. Oplevelsen af opgavehåndteringen relateret til sygedagpengeområdet er central. Konklusionen er klokkeklar. Ingen af kommunerne er i stand til at opgøre effekterne i kroner og øre. Området ændrer konstant sit indhold og retning. Hvilket gør det særdeles relevant, at se nærmere på læringspotentialerne gemt bag undersøgelsen:

  • Fire kommuner oplever opgaveløsningens kvalitet er forbedret, når indsatsen har været udbudt
  • Seks kommuner skønner, at opgaveløsningen er forbedret, som følge af øget konkurrence
  • Fem kommuner formoder, at en økonomisk gevinst er opnået, som følge af opgaven har været udbudt

Læs DenOffentlige.dks artikel om Flerons blog

Lad et opmærksomhedspunkt brænde igennem. Økonomiske gevinster og øget kvalitet i ydelser opstår der, hvor kommuner strategisk anvender erfaringer fra udbud af opgaver på beskæftigelsesområdet. Her er nemlig etableret et målrettet samarbejde med udvalgte private leverandører, som har kompetencerne i orden til at varetage og levere opgaven. Det kan de kun, fordi de kender mål og retning. 

Hvad er læringspotentialet?

Formanden for Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde, Mai Buch udtaler om konklusionen: 

"Kommunerne skal tænke sig godt om, når opgaver på sygedagpengeområdet sendes i udbud. Pris og kvalitet hænger uløseligt sammen".

Budskabet er netop understøttet af direktøren for Beskæftigelsesregion Sjælland og Hovedstaden, Kasper Kyed. På konferencen d. 5. september med temaet ”Private aktørers rolle i fremtidens Beskæftigelsessystem” afholdt på Børsen af Dansk Erhverv præsenterede han et billede på hvordan to storkøbenhavnske nabokommuner placerer sig som hinandens modpoler. Til trods for det fælles udgangspunkt af samme arbejdsmarkedsforhold og prioritering af mål samt ressourcer i deres beskæftigelsesindsatser.

Legekammerater vs. legoklodser

Et bæredygtigt offentligt-privat samarbejde må opbygges på et fundament baseret på fakta og et knivskarpt blik rettet mod de tværorganisatoriske læringsprocesser. Her ligger der både læring og viden hengemt i gode og dårlige erfaringer. Fakta er, at kommunerne i dag kan vælge at anvende private leverandører - eller de kan lade være. I den sidste ende ligger beslutningskompetencen hos den enkelte kommunes kommunalbestyrelse. Et interessant spørgsmål er derfor, hvordan effekten så sikres, når det først er besluttet at anvende private leverandører.

Ligesom private leverandører både skal udvise en forståelse for jobcentrenes forskellige dokumentations- og kvalitetskrav og være i stand til at efterleve dem – må jobcentrene udvise en gensidig forståelse for, at private leverandører kun er i stand til at levere kvalitet i opgaveløsningen, der giver overskud på den kommunale bundlinje, når jobcentrene samarbejder og der er gennemsigtighed i rammebetingelserne, som er forhandlet på plads. 

Min pointe er, at de private leverandører, som både har de rette kompetencer og leverer den kvalitet, jobcentrene efterspørger, i stigende grad af kommunerne presses på prisen eller med ultra kort varsel får trukket de igangværende ordrer hjem. Yderste konsekvens er, at de må dreje nøglen om. Eksemplet fra Jobcenter Slagelse, der tidligere er omtalt på DenOffentlige.dk taler sit eget sprog.

Drømmen

Jeg forestiller mig allerede jublen. Festfyrværkeriet, der sprudler i takt med energien føres tilbage på arbejdsmarkedet. Når mennesker sætter et punktum med en raskmelding. Legoklodserne er nu sat sammen og bygget på et holdbart fundament. Observerer alle obligatoriske krydser er hakket korrekt af i rette kolonner. Kategorien "Dobbelt-op-dokumentations-karrusel" er endegyldigt henvist til papirkurven. Legoklodserne er sorteret og flyttet fra kategorien "svingdørs-on-and-off-sygemeldt" til kategorien "borger uden omkostninger". Beklager, sådan er folk omtalt - af visse grupper i dag. Noterer mig, at en helhedsorienteret kommunalpolitikker med sans for detaljen bestilte opgaven. Fornemmer et kollektivt embedssmil brede sig. Det smitter. Skaber en ny kollektiv og glødende ansigtskulør hos frontmedarbejderne. Akademikerne taler om paradigmeskiftet. Frontmedarbejderne taler om holdningers dominoeffekter. De vælter, når de skal stå på mål for spilleregler uden mening, mål og retning. Nu står de fast og bliver stående. Jeg klapper med midt i jublen. Sammen med alle mine samarbejdspartnere på tværs af offentlige-private aktører. På tværs af faggrupper og arbejdskulturer. Kun få hvisker endnu: "Hvilken farve legoklodser foretrækker jobcentrene?"

Legoklodser til et fælles fundament

Drop argumentationen nu. Den som fyger ureflekteret omkring på baggrund af undersøgelser, som aldrig vil kunne sammenlignes og anvendes i praksis. Billedet er enkelt. Ingen kan skabe en bæredygtig forretning - hverken offentlige eller private aktører - hvis indsatser og resultater forsat sammenlignes, som en fyldt legospand med blandede farver og produktserier. 

Være klar i spyttet før kontrakten er underskrevet. Alle skal forholde sig til mål og retning samt baggrunden for, at et offentlig/privat samarbejde etableres. Det bør være gennemsigtigt for alle, om en privat leverandør er valgt, som: 

  • en buffer/lynafleder, der aflaster jobcentrenes opgavepres ved spidsbelastninger
  • en aktør med særlige/specifikke faglige kompetencer, som kvalificerer opgaver, som jobcentret ikke selv kan udføre
  • en aktør med henblik på at udvikle et strategisk gennemtænkt og helhedsorienteret tværgående offentlig/privat samarbejde

 

Mest Læste

Annonce