Følg anden del af HackYourFuture´s Adventskalender om Integration

Social

09/12/18 10:15

Christopher Klüter

Læs her anden søndag i advents integrationshistorier, som handler om to kvinder fra Syrien. Maya og Sacha er begge i 20'erne, de har været i Danmark i nogle år og er dygtige programmører.

Det er tiden for kalenderlys, julekalender og adventsgaver. Samtidig er det også tiden for en ny ghettoliste, for planer om at placere mennesker på en øde ø og for en ny finanslov med en markant stramning af udlændingepolitikken

Fokus på udlændinge i Danmark er politiseret i en sådan grad, at det til tider kan være svært at vide hvad der egentlig bliver snakket om og debatten kan virke helt ude af proportioner. I HackYourFuture´s øjne er immigration hverken positiv eller negativ i sig selv, men afhænger af hvad samfundet gør for at få integrationen til at fungere.

Udlændingepolitikken påvirker ikke kun livet for flygtninge i Danmark, men påvirker fx også udenlandske forskere der arbejder i Danmark, familier der har boet i Danmark i mange år og danskere der ikke kan bo i Danmark med deres partner.

Men juletiden er en tid, hvor vi gerne vil fokusere på hygge, familie og gode historier, derfor har HackYourFuture lavet en adventskalender til dig. Med gode integrationshistorier fra nogle af de mennesker der på trods af at udlændingepolitikken strammer garnet, skaber et liv i Danmark for sig selv og samtidig gavner samfundet og de (it)virksomhed som de arbejder i.

Maya og Sacha
Anden søndag i advent handler om to kvinder fra Syrien, Maya og Sacha, de er begge i 20'erne og har været i Danmark i nogle år. Deres uddannelsesbaggrund er meget forskellig da vi møder dem i HackYourFuture. Maya er stadig i gang med gymnasium og drømmer om at læse til læge. Sacha har allerede en bachelor i informationsteknologi fra Syrien og er fast besluttet på at læse en kandidat i robotteknologi. Fælles for dem begge er at de er ambitiøse og målrettede omkring, hvad de vil i deres fremtidige karriere.   Allerede før de har gennemført HackYourFuture´s uddannelsesforløb er de begge blevet dygtige programmører og de har fået relevante studiejob inden de starter på universitet i Danmark. Dog er der især én ting der gør Maya og Sachas situation forskellig, nemlig typen af beskyttelsesstatus de har fået i Danmark, hvilket betyder meget for deres adgang til uddannelse.   Lær lidt om de forskellige asylstatus
Maya har §7,1: Konventionsstatus, som giver 2 års midlertidigt ophold med henblik på varigt ophold, hvilket giver hende adgang til at kunne læse på universitet på samme vilkår som danske studerende. Da Maya færdiggør den 1-årige gymnasiale GIF (gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandre) med topkaraktere, vælger hun at læse en bachelor i softwareteknologi på DTU i stedet for at læse til læge, da hun ønsker at fortsætte med at beskæftige sig med programmering.   Sacha har §7,3: Generel midlertidig beskyttelsesstatus, som giver 1 års midlertidigt ophold og som ikke har henblik på varigt ophold og ikke giver adgang til gratis at kunne læse på universitet i Danmark. Dette bekymrer Sacha, for hun er fast besluttet på at fortsætte sine studier i Danmark, men hun ved ikke hvordan hun skal få adgang til det danske uddannelsessystem.   Beskyttelsesstatus §7,3 er særligt møntet på syriske flygtninge, som ikke har et individuelt problem men udelukkende er flygtet pga. den generelle situation i hjemlandet. Derfor får især kvinder fra Syrien denne 7,3 status da de ikke, ligesom mange mænd fra Syrien, er flygtet for at undvige militærtjeneste. Inddirekte diskriminerer denne lovgivning mellem kønnene, da syriske kvinder dermed ikke har lige adgang til uddannelse i Danmark som syriske mænd.    Som sagt var Sacha fast besluttet på at læse videre og det lykkedes hende heldigvis at får et stipendium fra SDU så hun kunne fortsætte med sit drømmestudie og læse en kandidat i robotteknologi.   Adgang til uddannelse giver altid mening
Vi lovede at denne artikel ikke skulle omhandle den nye finanslov, men det er dog uundgåeligt ikke at nævne at den kan medvirke til at kvinder som Maya og Sacha vil få begrænset deres adgang til uddannelse i Danmark. Dette hænger sammen med at regeringen vil fokusere på hjemrejse frem for integration, så uafhængig af hvilken beskyttelsesstatus flygtninge får, vil det være med henblik på midlertidigt ophold, hvilket kan betyde at alle flygtninge ikke har adgang til gratis uddannelse i Danmark.   Maya og Sacha er unge kvinder, med topkaraktere, der på kort tid har lært sig dansk og fået et stærkt fagligt og socialt netværk, samt fået et godt betalt studiejob. At forestille sig at de ikke skulle have adgang til at uddanne sig når de bor i Danmark, virker fuldkommen kontraproduktivt. Maya og Sacha uddanner sig indenfor it-branchen som hungrer efter flere kvinder og hvis Danmark kigger ud over sin egen næsetip på udviklingsarbejde ude i verden (som vi betaler bistandskroner til), så er der fokus på uddannelse og især uddannelse af piger og kvinder. Hvad end udlændingepolitikken vil fokusere på integration eller hjemrejse, så giver adgang til gratis uddannelse altid mening!   Dette var anden søndag i advents gode integrationshistorier, følg med igen næste søndag.   Læs også første søndag i advents integrationshistorie her.    Alle navne på personerne i HackYourFuture´s integrationshistorier er ændret.  

Annonce