Hvad skal Danmark leve af?

Politik

20/8/12 10:03

Nick Allentoft

Hospitaler bygges naturligvis først og fremmest for at sikre bedre og tidssvarende behandling af landets befolkning. Men det er ikke det eneste formål med et nyt hospitalsbyggeri. Hvordan tilgodeser man de øvrige formål, et nyt hospital også kunne have – og er samfundet i det hele taget tilstrækkeligt opmærksom på disse muligheder?

Af Jens Oddershede, rektor, Syddansk Universitet

Et gammelt udsagn siger, at man ikke kan leve af at klippe hinanden. Man kunne måske - lidt barskt - reformulere dette udsagn til, at man ikke kan leve af at holde hinanden i live. Nogle ville dog nok hævde, at det ikke er hospitalernes – og deres ejere, regionernes – opgave at sikre, at der er et samfundsafkast af de nye store hospitalsbyggerier ud over at sikre befolkningen en bedre sundhedstilstand og os alle et bedre liv. Men det er nu min opfattelse, at det er det. Og det er det, fordi det er muligt. Her kunne man passende citere afdøde skibsreder A. P. Møller, der jo tillægges udsagnet, ”at den, der har evnen, også har forpligtigelsen”.

Nye muligheder skal indtænkes nu

Der foregår rigtig meget på et hospital, som ville kunne få en kommerciel værdi og dermed bidrage til, at det danske samfund også får noget af leve af. Kliniske test af ny medicin og udvikling af nye sundheds- og velfærdsteknologiske løsninger er begge muligheder på større hospitaler, som i hænderne på de rigtige virksomheder og iværksættere kan skabe værdier til samfundet. Skal dette lykkes i væsentlige større udstrækning end i dag, skal man have disse muligheder for øje nu, hvor man er i gang med det største hospitalsbyggeri i århundreder i Danmark. Det haster med denne opgave, som burde have større bevågenhed, der hvor man diskuterer både investeringerne i og opgaverne for de nye universitetshospitaler.

Denne opgave kan hospitalerne og regionenerne dog ikke løse alene. Det må først og fremmest ske i samarbejde med videninstitutionerne, erhvervslivet og andre centrale offentlige aktører, herunder kommunerne. Det er denne opgave, vi har stillet os selv på Campus Odense. Campus Odense er en fællesbetegnelse for et område, som huser eller snart vil huse hele Syddansk Universitets Odense afdeling, det nye Odense Universitetshospital, University College Lillebælts Odense aktiviteter samt den nye bydel Cortex Park, som er under opbygning.

De første erfaringer høstes allerede

Meget er allerede på plads for at fremme denne udvikling. I samarbejde med en række virksomheder, Region Syddanmark, universiteter i ind- og udland og flere kommuner vandt SDU den første danske konkurrence om støtte til et velfærdsteknologisk forskningsprojekt, som vi kaldte [email protected]. Dette resultat understreger SDU´s centrale engagement i forhold til dette nye, voksende forskningsområde. Region Syddanmark har placeret alle sine velfærdsteknologiske aktiviteter i Forskerparken i Campus Odense. Forskerparken huser også Teknologisk Instituts aktiviteter inden for velfærdsteknologi, og Region Syddanmark har opført et laboratorium, hvor man afprøver velfærdsteknologiske løsninger til hospitaler. Det syddanske Vækstforums projekt Welfare Tech Region ligesom Danmarks nyeste enhed til international markedsføring af velfærdsteknologi er begge placeret i Forskerparken også. Med Odense kommune i spidsen er alle parter på Campus Odense i færd med at markedsføre dette nye danske center for sundhed og velfærdsteknologi midt i Danmark over for danske og udenlandske virksomheder.

Når bydelen er udbygget vil den have 60.000 daglige brugere. Den vil være forbundet med motorvejen over Fyn ved hjælp af en ny frakørsel, og vi håber også meget, at det bliver muligt at forbinde den med Odense midtby og jernbanenettet via en ny letbane.

Vi skaber et nyt vækstcenter

Vores ambition er at bruge den store mulighed, som bygningen af et nyt universitetshospital og et nyt sundhedsvidenskabeligt fakultet ved SDU er, til at skabe et nyt vækstcenter for sundhed og velfærdsteknologi midt i Danmark. Det skal ikke alene ske gennem den direkte beskæftigelse hos de parter, der udgør kernen i Campus Odense, men i endnu højere grad gennem de nye arbejdspladser, som skal udvikle velfærdsteknologi og velfærdsserviceydelser baseret på de mange muligheder denne velfærdsklynge tilbyder eksisterende og nye virksomheder.

På den måde vil vi bidrage, at de nye, store investeringer i hospitalssektoren i Danmark ikke alene sikrer, at vi får et bedre liv, men at vi også få skabt noget, vi kan leve af.

Stafetten går til....

Denne er mange sten på vejen, før vi når dette mål, og rigtig mange parter skal bidrage, hvis det skal lykkes. En af de helt centrale parter er Region Syddanmark. De har understøttet initiativet på mange måder og især regionsdirektør Mikkel Hemmingsen har været en central part i dette arbejde.

Derfor har jeg ladet stafetten gå videre til ham, så han kan fortælle lidt om regionens motiver for at engagere sig i dette arbejde – forhåbentlig til inspiration for de andre store danske hospitalsbyggerier.
 

Annonce