Velfærdsteknologi styrker tre bundlinjer

Velfærd

14/09/2012 10:50

Nick Allentoft

I sit blogindlæg om, hvad Danmark skal leve af i fremtiden, spørger rektor Jens Oddershede fra Syddansk Universitet, hvad Region Syddanmarks motiver er for at styrke samarbejdet mellem hospitaler, erhvervsliv og universiteter. Ganske kort er svaret: Samarbejdet styrker tre forskellige bundlinjer. Den offentlige sektor bliver mere effektiv, det skaber vækst og det kan hjælpe til at øge livskvaliteten for borgere, der for eksempel lider af en kronisk sygdom.

Af Mikkel Hemmingsen, regionsdirektør, Region Syddanmark

Den offentlige sektor står over for en række udfordringer omkring krav til øget effektivitet og større forventninger til serviceniveauet.

Det kræver nytænkning, og en del af løsningen ligger i udviklingen af velfærdsteknologi. Automation og robotteknologi kan hjælpe det offentlige til at blive mere effektivt, og intelligente hjælpemidler og telemedicin kan flytte en del af behandlingen fra sygehusene ud i patienternes eget hjem.

Det stiller så til gengæld større krav til samarbejdet mellem forskellige offentlige sektorer – til det tværsektorielle samarbejde. Det bliver her, vi fremover kommer til at finde de helt store effektiviseringer – og det er blandt andet denne udfordring vi fokuserer på i samarbejdet med Syddansk Universitet, statslige styrelser, kommuner og virksomheder i Danmarks hidtil største velfærdsteknologiske udviklingsprojekt Patient@home.

Erhvervseventyrene

Den anden del af vore tredelte bundlinje har øje på fremtidens erhvervseventyr. Og det er faktisk en fremtid, der er meget tæt på at være her allerede.

Velfærdsteknologi og sundhedsinnovation er et af de forretningsområder, som man fra politisk hold har valgt at fokusere på i Syddansk Vækstforum. Simpelthen fordi det er et marked i enorm vækst, hvor vi gennem en fokuseret indsats omkring offentlig-privat samarbejde kan skabe et grundlag for fremtidens økonomi i Danmark.

Hvilke liv vil vi leve

Mens den anden del af den tredelte bundlinje havde blik for, hvad vi alle sammen skal leve af i fremtiden, har den sidste del fokus på, hvordan vi skal leve.

Kan vi finde måder at forbedre livskvaliteten for borgere og patienter, som eksempelvis lider af kroniske sygdomme?

En del af svaret finder vi i den rivende udvikling inden for velfærdsteknologi og sundhedsinnovation. Vi skal skabe mere fleksible løsninger, og gøre det muligt for patienter at være mere i eget hjem.

På samme tid skal vi hele tiden af have fokus på borgerens behov og på at den enkelte borger får en højere livskvalitet.

Det er altså åbenlyst for os, her i regionen, at der er tre store gevinster ved at satse på velfærdsteknologi og sundhedsinnovation. Men gevinsten indløser man ikke bare ved at sige, man satser på det.

Der skal arbejdes målrettet

Der skal en målrettet indsats til, og jeg vil her komme med en række eksempler på, hvordan vi sammen med erhvervslivet kan skabe resultater: En måde er igennem vores arbejde med bruger- og medarbejderdreven innovation. I det arbejde stiller vi medarbejdernes viden og vores faciliteter til rådighed for samarbejde med virksomheder omkring innovation. Vi kan også hjælpe med at inddrage patienter og indsamle deres input langt bedre end virksomheder kan på egen hånd. Gode eksempler på det er Sundhedsinnovatoriet i Forskerparken i Odense, hvor nye teknologier og ideer til arbejdsprocesser kan testes i samarbejde med sygehuspersonalet.

Erhvervsklynger fordi vi skal blive endnu bedre

Men vi kan sagtens blive endnu bedre til at styrke samspillet mellem den offentlige verden og det private erhvervsliv – og til at udnytte potentialet heri.

Samspillet skal gøres endnu stærkere, og vi skal hele tiden finde nye måder at løse opgaverne på, finde nye samarbejdsmodeller og nye forretningsmodeller i samspillet med den private part.

Derfor har vi hjulpet til med oprettelsen af erhvervsklyngen Welfare Tech og Vækstforum har afsat midler til etableringen af en velfærdsteknologisk kapitalfond, der stiller risikovillig kapital til rådighed for virksomheder.

Internationale forbindelser

Vi er også meget optaget af mulighederne for at bruge offentlige indkøb til at skabe en efterspørgsel efter innovative løsninger. Vi deltager eksempelvis i et europæisk projekt med engelske, finske, hollandske og svenske partnere om brugen af såkaldte prækommercielle indkøb.

Vi har brug for mere smidige forløb, når vi skal arbejde med offentlige indkøb og innovation. Og vi har brug for gode eksempler på nye måder at bruge offentlige indkøb til at styrke innovation.

Derfor eksperimenterer vi også med indkøb af robotteknologi i samarbejde med Odense Kommune, med udviklingen af nye bespisningskoncepter og ”intelligente” senge på sygehuse.

Kæmpe potentiale i sygehusbyggerierne

De nye sygehusbyggerier har i denne sammenhæng et kæmpe potentiale. Derfor har vi valgt at samarbejde med staten i et partnerskab for sundheds- og sygehusinnovation, som skal styrke udviklingen af innovative teknologier i forbindelse med sygehusbyggerierne.

Endeligt kan jeg nævne, at regionen har valgt at bygge en ny psykiatrienhed i Vejle i et såkaldt offentlig-privat partnerskab.

Stafetten går til...

Til slut vil jeg gerne give stafetten videre til en repræsentant for erhvervslivet for at høre et bud på, hvordan vi set fra virksomhedernes side kan blive endnu bedre til at styrke det offentlig-private samarbejde.

Jeg sender derfor stafetten videre til Troels Bierman Mortensen fra den nykårede vinder af Væxtfaktor, Daintel

Mest Læste

Annonce