29 lokalsamfund står stærkt mod urbanisering

Velfærd

08/04/2014 12:00

Freja Eriksen

I Hedenstederne undgår vi så vidt muligt ord som ”kommunen” og ”borgere”, fordi de signalerer et ”dem” og ”os”. Vi tror nemlig på samskabelse: Samarbejde og handlekraft på kryds og tværs af borger, foreninger, erhverv og ”kommune”. Og at netop sådanne fællesskaber er attraktive at bo og leve i. Vi er stolte af vores lokalsamfund!

Mens debatten om urbanisering raser derudaf, vælger vi i Hedensted Kommune netop at satse på de små lokalsamfund. Vi ér en landkommune, og det er vi faktisk ganske stolte af. Her finder man nemlig masser af aktivitet, sammenhold og handlekraft.

Frivillige leverer bøger til de ældre fra biblioteket, præst og børnehaveleder arrangerer folkekøkken, erfarne mødre hjælper unge mødre og via en fælles lokal indsats finder man praktikpladser til områdets unge. Det er blot nogle af de eksempler på handlekraft og selvstændigt initiativ, der er i kommunens 29 lokalområder.

Samtidig har Arbejderbevægelsens Erhvervsråd kåret Hedensted Kommune til at være det bedste sted at bo uden for Hovedstadsområdet, målt på faktorer som ældreomsorg, arbejdsmarked og tryghed. Det viser, at der rent faktisk er en stor kvalitet i at bo i lokalsamfund som vores.

Derfor er vores 29 stærke lokalområder centrale i vores aktuelle branding af Hedensted Kommune som bosætnings- og erhvervskommune. Via kampagnenavnet ”Hedenstederne” understreges det, at vi er mange forskellige lokalsamfund, og at der ligger en kvalitet i dette. Vi ser altså lokalsamfundene som vores styrke – ikke vores svaghed.

Vi ønsker dermed at påvirke opfattelsen af at bo ”på landet”. Vi er interesserede i de ressourcestærke børnefamilier i regionen omkring os, ligesom vi vil have endnu flere unge fraflyttere tilbage til området efter endt uddannelse. På erhvervssiden satser vi på iværksættere og produktionsvirksomheder, fordi det er her, vi i forvejen er stærke og fordi vi – ligesom regeringen - tror på produktionserhvervet som et bærende element i Danmarks fremtidige økonomi.

By og land skal supplere hinanden

Vores brandingindsats er sat i gang efter en konstatering af, at adskillige års befolkningsvækst er stagneret. Ligesom flertallet af landets kommuner oplever vi en mindre fraflytning. KLs Momentum har netop offentliggjort en analyse, der viser, at en tredjedel af landet kommuner løbende opsuger borgere fra de resterende to tredjedele af kommunerne.

Men som KL's nye formand Martin Damm og næstformand Erik Nielsen skriver i et debatindlæg på KLs hjemmeside den 21. marts er der ”ikke grund til at male fanden på væggen. Danmark er ikke ved at brække midt over. Der er kommuner både i Øst- og Vestdanmark, som oplever vækst - og både i øst og i vest er der kommuner, der oplever tilbagegang. Derfor er det afgørende, at det her ikke ender som en ' dem mod os'-diskussion.”

Hedenstederne profilerer sig da også på beliggenheden mellem Horsens og Vejle. I dag hopper folk jo gladeligt på et fly eller kører flere timer i bil for at få store koncerter og kulturoplevelser. Hos os kan du endda nøjes med 20 minutters kørsel til Horsens og være en del af en verdenskultur med megakoncerter og andre events. Pointen er, at man ved at bo i Hedenstederne både får del i en lokalkultur og den nærhed, der følger med, samtidig med at man er tæt på byens puls.

Og det er afgørende, ikke bare i Hedensted Kommune, men i hele landet, at vi ser by og land som noget, der supplerer hinanden.

I forbindelse med vores brandingarbejde har vi fået Epinion til at spørge 215 børnefamilier i vores region om, hvad de lægger vægt på, når de skal bosætte sig. Svaret er entydigt, at børnefamilierne prioriterer tryghed og gode skoler. Mens 67 procent peger på, at de i meget høj grad eller høj grad lægger vægt på, at der er gode skoler og institutioner i det område, de skal bo i, peger kun 23 procent på en bred vifte af kulturelle tilbud. Et roligt og trygt område samt boligpriser betyder noget for 58 procent.

Børnefamilierne vil altså gerne bo, hvor der er gode institutioner og skoler. Det er naturligvis opløftende tal for et område som vores, hvor 46.000 borgere fordeler sig i 29 lokalsamfund med 21 skoler og 32 børnehaver. Netop på grund af det stærkt forankrede fællesskab i lokalområderne har vi valgt at bevare lokale skoler og andre institutioner, hvilket yderligere styrker det gode liv her. Til næste skoleår starter vi endda 3 temaskoler op med henholdsvis science, musik og idræt. Og søgningen er allerede stor.

Liv i lokalområderne

I Hedenstederne forsøger vi at tænke over, hvilke ord vi bruger, når vi kommunikerer. For eksempel undgår vi så vidt muligt at bruge ord som ”kommunen” og ”borgere”, fordi det signalerer ”dem” og ”os”. I Hedenstederne tror vi på samskabelse. Vi tror på samarbejde og handlekraft på kryds og tværs af borger, foreninger, erhverv og ”kommune”. Og at netop sådanne fællesskaber er attraktive at bo og leve i.

Vi startede for nogle år siden projektet  ”Sæt lokalområderne fri”. Det handler om at bringe flere af samfundets ressourcer i spil: Borgernes ressourcer, kommunens, erhvervslivets osv. Det handler om, at tale sammen på lige fod. Tale om, hvad der rører sig, hvad der betyder noget, og hvilke mål vi har.

Som nævnt i indledningen af mit indlæg er der i flere af vores lokalområder gang i en række aktiviteter, der skaber sammenhold og velfærd med borgernes egne ressourcer. Pointen er, at borgerne bliver til medskabere af velfærden. Vi skal gøre det værdifuldt for alle at være en del af det fællesskab, der tager hånd om hinanden. Ikke på en måde, hvor vi tager ansvaret fra den enkelte. Tværtimod. Det enkelte menneske skal tage større ansvar for sit eget liv og for andres. Nogle kan give meget, andre mindre. Pointen er, at vi i fællesskab finder balancen og fleksibiliteten til at løse de opgaver, der nu en gang er i et samfund med mange forskellige mennesker. Den tilgang til fremtidens velfærd kræver nærhed, dialog og samarbejde.

Og uden at der skal gå stokrose-idyl i det hele, så ér der i mange mindre samfund en stærk vilje til at involvere sig. Det er vores klare erfaring. Og derfor tør vi satse på vores 29 lokalsamfund som vores styrke, og som det, der skal være med til at brande Hedenstederne som et godt valg, når det handler om bosætning og erhverv.

Stafetten går til Odder Kommune

Jeg overdrager stafetten til Odder Kommune, der er en af frontløberne på den digitale kommunikation med borgerne. Hvad er strategien bag og hvordan har de formået at folde den succesfuldt ud i virkeligheden – og hvad er næste skridt?

Mest Læste

Annonce