Kommunikation kan flytte kommuner

Velfærd

24/01/2013 10:52

Nick Allentoft

Et af de vigtigste råd jeg har givet videre, når det angår strategisk kommunikation i kommunerne, er, at man lærer ordet ’undskyld’ og ikke er bange for at bruge det.

Af Mette Krogh, chefkonsulent, Brønderslev Kommune

Kommunerne har de senere år været genstand for store enkeltsager ikke mindst på det børnesociale område, og læren er, at uanset hvor mange nuancer, der kan forplumre mediernes sort/hvide billede, så trænger de ikke igennem. Vi vil som danskere have garanti for, at velfærdsstaten passer på os – ikke mindst de mest udsatte af os: Vores børn. Og den garanti skal kommunerne levere. Så det bør være udgangspunktet for al strategisk kommunikation i kommunerne. Og jeg kommer fra en kommune, hvor vi har betalt dyre lærepenge.

Kommuner konkurrerer

Men kommunerne er ikke bare velfærdsstatens ypperste bastion. Kommunerne er også servicevirksomheder i konkurrence med hinanden om de mest ressourcestærke borgere og nye arbejdspladser. Man skal med andre ord som kommune brande sig for at tiltrække de rigtige. Men i disse år hvor kommunernes brand siden kommunalreformen har været i modvind, kan det være vanskeligt at brande KOMMUNEN, fordi den klinger lidt negativt i manges øren. 

Lokale borgere skal brande kommunen

En løsning på dette problem er set fra Brønderslev Kommunes side at brande kommunens mange små og store byer ved at lade lokale borgere være de fortællere, der i små filmklip brander deres by – og med meget stor stolthed. For selv om mange af os har det svært med kommunen som begreb og måske ikke ligefrem er stolt af vores kommune, så er de fleste af os glade for det sted, hvor vi bor og lever og vil hellere end gerne overbevise andre om, at de bør flytte hertil.

Så i stedet for at brande Brønderslev som kommune, brander vi f.eks. Klokkerholm som by ved at lade to børn fortælle om deres oplevelser med at gå i den lokale skole. For at understrege ’feel good’-følelsen vil kampagnen blive kaldt ’Hjemme i Brønderslev’. 

Ansatte på sprogkursus

En tredie dimension af den strategiske kommunikation er noget så basalt som at kommunikere, så borgerne forstår det. Det kan synes banalt at komme med den betragtning, men ikke desto mindre oplever vi stadig, at der i ikke mindst det kommunale skriftsprog kan gemme sig store kilder til misforståelse og frustrationer hos borgerne.

Derfor har borgmesteren da også i Brønderslev Kommune taget initiativ til, at vi ansatte kommer på sprogkursus for at blive bedre til at kommunikere helt klart og forståeligt til borgerne. Hvis modtagerne ikke forstår budskabet, er strategisk kommunikation umuligt. Spørg bare Danske Bank. 

Borgmesteren skal klædes på

Og med borgmesterens initiativ hos os er jeg fremme ved min sidste pointe om strategisk kommunikation i kommunerne.

Politikerne bør, som det sker i Brønderslev Kommune, tage ansvar for kommunikationsindsatsen, og den/de kommunikationsansvarlig(e) skal være i tæt kontakt med ikke mindst borgmesteren.

I vores kommune er jeg stort set dagligt i kontakt med borgmesteren, således at vi hurtigt og proaktivt kan reagere på både gode og dårlige historier. Borgmesteren er ansigtet udadtil og skal derfor også være klædt på til hurtigt at kunne håndtere presse- og borgerhenvendelser. Så ingen berøringsangst i forhold til det politiske niveau. 

Stafetten går til Winnie Johansen og Finn Frandsen

Da Brønderslev Kommune jo de senere år har arbejdet intensivt med at forbedre sin krisekommunikation, vil jeg sende stafetten videre til nogle af Danmarks mest vidende forskere inden for feltet Winnie Johansen og Finn Frandsen.

Læs det første indlæg i Kommunikation i kommunen-stafetten - "Hvorfor al den kommunikation i de danske kommuner?"

Mest Læste

Annonce