Progressiv forsøgskanin for uprøvet teknologi

Velfærd

08/01/2014 13:56

Freja Eriksen

Det er regionernes hovedopgave at skabe mest mulig sundhed for pengene. Et af redskaberne vi bruger, er at styrke samspillet mellem regionerne og det private erhvervsliv. Vi forsøger at være en progressiv kunde, der stiller sygehusene til rådighed som bruger af ny og hidtil uprøvet teknologi.

Af Gitte Bengtsson, regionalpolitisk direktør, Danske Regioner

Det er regionernes hovedopgave at skabe mest mulig sundhed for pengene ved til stadighed at øge effektiviteten og kvaliteten. Et af redskaberne hertil er at styrke samspillet mellem regionerne og det private erhvervsliv. Vi har brug for øget offentligt privat samarbejde for at udvikle nye løsninger til sundhedsvæsnet. Nye løsninger der bidrager til mere kvalitet og øget effektivitet.  

Det offentligt-private samarbejde er ikke noget nyt. Særligt inden for lægemiddelområdet er der en lang tradition for et tæt samarbejde. Sygehusene har løbende ca. 800 forskningsaftaler med private virksomheder

Falck-topchef i OPI-stafet

Der er kommet flere spændende idéer, produkter og løsninger ud af de OPI-projekter, som er igangsat i innovationscentre og afdelinger landet over – så hvorfor er der så ikke mere gang i det der OPI?  

Læs mere...

Styr på hjemmearbejdet

Det er positivt, at en række danske virksomheder involveres i udviklingen af nye løsninger. Regionerne er en progressiv kunde, der stiller sygehusene til rådighed som bruger af ny og hidtil uprøvet teknologi. Hermed er sygehusene med til at markedsmodne produkter også fra små, højteknologiske virksomheder. Og de nye løsninger er fra start tilpasset sygehusdriften og dermed anvendelige i storskaladrift. Virksomhederne kan opnå en konkurrencefordel ved at sikre sig, at de nye løsninger baserer sig på sundhedspersonalets faglige indsigt og viden om, hvad der i praksis fungerer i en klinisk hverdag på et sygehus.  Derfor har både sygehuse og virksomheder i udgangspunktet de helt rette incitamenter til at indgå i et samarbejde. Men dette er ikke altid nok. Det er vigtigt, at parterne fra start har gjort deres hjemmearbejde. Regioner og sygehuse skal på ledelsesniveau sikre, at man går med i de ”rigtige” innovationsprojekter, hvor man har forventning om og vilje til at investere i nye løsninger. Virksomhederne skal have styr på markedsmulighederne – på verdensmarkedet. Det må aldrig blive en barriere, at et konkret produkt ikke kan rulles hurtigt nok ud i hele Danmark.

En samlet indgang for industrien

Vi har allerede set gode eksempler på, at virksomheder kan overføre koncepter og produkter fra andre industrielle områder og tilpasse løsningerne til sygehusene via et tæt samarbejde mellem virksomheder og sygehusansatte. Der er udviklet og ibrugtaget en automatiseret sterilcentral, og der arbejdes aktuelt på at udvikle en intelligent sorteringsrobot til blodprøver.

For at fremme et øget samarbejde med virksomhederne har regionerne etableret dedikerede innovationsenheder. Enhederne fungerer som en samlet indgang for industrien til innovationssamarbejde med sygehusene. De rådgiver og understøtter endvidere personalets og sygehusafdelingers eget arbejde med at fremme innovation. For vi ved godt, at det ikke altid er let. Derfor er regionerne gået sammen om at udvikle værktøjer, der skal fremme offentlig-privat innovation. Værktøjerne er udviklet i regi af OPI-lab, og jeg vil gerne opfordre både virksomheder og sygehuse til at benytte værktøjerne og lade sig inspirere af rækken af gode cases, der er samlet på hjemmesiden OPI-guide.dk.

Stafetten går til Carsten Gaarn-Larsen

For de mindste, nystartede virksomheder er der dog nogle gange behov for aktiv fødselshjælp for at bringe de gode ideer fra sundhedsforskningen videre til udvikling af nye teknologi- og forretningsområder. Derfor vil jeg spørge direktør Carsten Gaarn-Larsen fra Højteknologifonden, om vi har de rette værktøjer til at hjælpe de mange gode projekter videre mod markedet?

Mest Læste

Annonce