Socialt belastede unge skal tvinges i uddannelse

Velfærd

06/02/2013 20:06

Puk Sabber

Nye reformer på kontanthjælpsområdet vil tvinge flere udsatte unge til at tage uddannelse uden fremtid - ellers ryger kontanthjælpen. Joachim B. Olsens argument for at sænke kontanthjælpeydelsen for dem mellem 25 - 30 år er følgende:

Vi skal gøre det attraktivt ikke at være på kontanthjælp. Vi skal sørge for, at alle dem, der ikke kan tage en uddannelse bliver tvunget til at tage et ufaglært arbejde. Vi ved, der er masser af ufaglært arbejde, men at det er folk fra Polen, der kommer og tager disse jobs, fordi det ikke kan betale sig i forhold til at være på kontanthjælp.

Ok, Joachim B. Olsen lad mig lige forklare en ting korrekt - eller har jeg misforstået taksterne:

På en ungeydelse kontanthjælpstakst får man 6700 kr. brutto

På en ej forsørgerkontanthjælpstakst får man 10.500 kr. brutto

Mindstelønnen (fx kassemedarbejder i Coop) er på 16.011 kr. brutto

Jeg ved ikke om Joachim B. Olsen er blind, men jeg kan godt se forskellen mellem ovenstående indtægter.

Og argumentet for at sænke ydelsen for dem over 25 år er ikke holdbar.

Jeg kender i hvert fald ikke nogle på en kontanthjælp, der ville takke nej til et arbejde, hvor de kunne tjene mere end 9.000 kr. mere om måneden, hvis de var i stand til at arbejde.

Der er to grunde til, at der pt. er 5000 unge på en passiv kontanthjælp. Det er ikke fordi, de ikke vil arbejde. Det er dels fordi, der ikke er et arbejde at få, (læs: krise) men også fordi, unge der havner på en varig kontanthjælp ofte har problemer udover ledighed. Der er en grund til, at de ikke er arbejdsmarkedsparate eller uddannelsesparate. (Læs: misbrug, psykisk sygdom, massive sociale problemer mv.)

Uddannelsespålæg til dem over 25 år

Dansk Socialrådgiverforening foreslår i stedet for at sænke ydelsen, at man pålægger dem over 25 år at påbegynde en uddannelse på en SU. Det vil sige, at de har valget mellem at starte på en uddannelse eller ingenting. Det er da også rigtig fint at tvinge dem der er parate til at komme i uddannelse. Problemet er bare at vi som socialrådgivere, ser, hvor mange af de her unge, der i forvejen bliver flyttet over på de Tekniske Skoler i grundforløb, hvor de aldrig får en læreplads og gennemfører et uddannelsesforløb. Eller påbegynder VUC, som en klient engang kaldte for - Voksne Uden Chancer. De ved det jo godt selv.

De tekniske skoler er blevet den rene opmagasinering for denne gruppe af unge. Det synes jeg personligt er en social falliterklæring. At rykke udsatte unge (mange mænd) direkte over i et uddannelsesnederlag. Jeg har ikke tal på alle de unge fyre mellem 18-25 år, som jeg har mødt, der alle er strandet og har opgivet teknisk skole. Nogle af dem har forsøgt sig med op til 3-4 forskellige grundforløb uden held, da de ikke har haft andet valg. De har opbrugt meget af deres SU på ingenting. Det kan man ikke være bekendt. At få dem flyttet fra en lav ydelse over på en anden lav ydelse, som bliver brugt til rent ud sagt ingenting. Den er vel at mærke betalt af statskassen, hvorfor kommunerne jo også sparer penge. Derudover er der lagt rigtig mange sociale ydelser over i SU-systemet. Tillæg for eneforsørgere, handicaptillæg og tillæg for psykisk syge. SU'en er blevet udviddet i en sådan grad, at den kan sammenliges med de ydelser, der før blev givet via kommunens kasser.

Men det styrker ikke denne gruppe af unge at placere dem over i denne midlertidige statskasse. Man ville jo aldrig sige: Du skal begynde i 1.G i gymnasiet, men vi kan ikke garantere, at du kan få 2.G med - dog skal du bruge din SU på det. Men sådan er virkeligheden for de her unge, der oftest har en socialt belastet opvækst - og deraf følger som psykisk sygdom,misbrug og kriminalitet.

UU-vejlederne forsøger at gøre deres bedste på skolerne, men med en mentorordning som eneste mulighed for at støtte, er der ikke meget at komme efter, når de sociale problemer overskygger alt andet og lærepladsen desuden ikke eksisterer.

Jeg synes, at man skal tænke dette uddannelsespålæg ind i hele den kommende kontanthjælpsreformen ved også at se på de uddannelser, som de unge henvises til - og som må være realistiske at påbegynde - og ikke mindst gennemføre.

Jeg har tidligere i min blog skrevet om, at kommunerne ikke selv vil give disse unge en chance ved at tilbyde dem praktikpladser under uddannelsesforløb som fx pædagogassistenter og andre korte kommunale erhvervsuddannelser, da mange af dem jo har en plettet straffeattest. Det gælder også hele den gruppe, der vil blive berørt af de kommende reformer. De har dermed reelt ingen uddannelsesmuligheder, da mange af dem kun har 9. eller 10. klasses afgang. Mange af dem har derfor kun mulighed for at blive optaget på de korte erhvervsrettede uddannelser, der indebærer at man får en læreplads eller praktikplads.

Ryger ud af systemerne

De her unge har allerede oplevet mange nederlag i deres liv. Nu ender de oven i nederlaget med at få opbrugt deres SU, som pt. også bliver beskåret. Mange ryger simpelthen helt ud af det etablerede system. De bliver en del af et uformelt system i vores samfund. Og gruppen vokser stødt i disse år. Det medfører social uro og øget kriminalitet. Så hvis vi gerne ser et samfund, der bliver mere og mere opdelt mellem dem udenfor og os indenfor – så er vi da godt i gang.

Opbyg nu et realistisk alternativ til kontanthjælpen. Hvis det ender med, at der indføres uddannelsespålæg til dem over 25 år, så husk at Teknisk Skole ikke er et alternativ til kontanthjælpen alene - og fortæl Joachim B. Olsen, at det faktisk godt kan betale sig at arbejde, selvom man får en mindsteløn sammenlignet med en kontanthjælpsydelse. Der er bare snart ikke plads til flere 7-Eleven's og Mc Donalds i DK, der som nogle af de eneste beskæftiger en stor del af denne gruppe unge mænd på trods af en plettet straffeattest.

Link til udsendelse om ovenstående diskussion

Henvisning til artikel om uddannelsespålæg

Artikel om unge med sociale problemer på erhvervsskolerne

Mest Læste

Annonce