Afhoppet DF'er vil kæmpe videre: Hvad er der sket med 12 mio

Politik

14/10/2015 13:45

Nick Allentoft

DF-afhopperen Rikke Karlsson siger, at hun ikke vil være med til at dække over noget, der er helt mørkelagt. Jørn Dohrmann, Europaparlamentsmedlem for DF, bakker afhopperen op. Messerschmidt forklarer.

DF's afhoppede EU-parlamentariker Rikke Karlsson vil blive i Europaparlamentet for at fortsætte arbejdet med at få indsigt i, hvordan i alt 12 millioner omstridte EU-kroner er blevet brugt sidste år.

- Jeg har selv været med i et halvt år i 2014, og jeg vil ikke være med til at tage ansvaret for at dække over noget, der er fuldstændig mørkelagt, siger Rikke Karlsson i et interview med Ritzau.

Hun har altid følt sig godt behandlet af sit parti, hun har altid anset sig selv for at være "utrolig loyal" over for Dansk Folkeparti, og hendes onkel er det mangeårige fremtrædende DF-folketingsmedlem Søren Espersen.

Så hun har netop truffet sit politiske livs sværeste beslutning ved at sige farvel til sit parti.

Men hun kunne mærke på sin mavefornemmelse, at hun ikke kunne leve med, at Morten Messerschmidt ikke ville give hende indsigt i regnskaberne for alliancen Meld og fonden Feld, der skulle støtte blandt andre Dansk Folkepartis europæiske politiske arbejde og ikke for eksempel valgkampe i hjemlandet.

Morten Messerschmidt, der i 2014 fik et tordnende genvalg til Europaparlamentet med næsten 466.000 personlige stemmer, har tirsdag opfordret Rikke Karlsson til at nedlægge sit mandat.

Men det vil Rikke Karlsson ikke, selv om hun i 2011 selv opfordrede en anden DF-afhopper, Anna Rosbach, til netop at træde ud af Europaparlamentet med den begrundelse, at det ville være det mest loyale over for partiet.

- Jeg har tænkt mig at bevare mit mandat, så jeg kan fortsætte arbejdet med at få undersøgt de her forhold. Nu bliver jeg stædig, siger Rikke Karlsson.

Hun siger, at Meld og Feld tilsammen har rådet over 12 millioner kroner i 2014, og alt, hvad hun hele tiden har bedt om, er at få at vide, hvordan pengene er blevet brugt.

Den afhoppede DF'er siger, at hun ikke beskylder nogen for svindel med pengene, men hendes tillid til, at de mange millioner er brugt, som de skal, er blevet "mindre og mindre, jo mere man har forsøgt at dække over disse regnskaber".

- Jeg synes faktisk ikke, at det er mig, der er galt på den. Jeg er kun skyldig i at bede om at se nogle regnskaber, som jeg selv har hæftet for, siger hun.

Rikke Karlsson er vant til at råbe op, hvis der er noget, der efter hendes mening ikke er i orden.

Som kommunalbestyrelsesmedlem i Rebild beskyldte hun i 2012 en topembedsmand for at lyve i en grov incestsag, der også endte med at afsløre en pilrådden forvaltningskultur.

- Der er ikke noget, der er mere vigtigt end at være ærlig og stille spørgsmål til noget. Hvis ikke jeg gjorde det, ville jeg ikke føle, at jeg tog mit ansvar alvorligt, og så er det bedre at finde på noget andet at lave, siger Rikke Karlsson.

Hun vil nu fortsætte som løsgænger i Europaparlamentet og har ingen planer om at melde sig ind i et andet parti.

DF-afhopper får opbakning fra parlamentskollega Et andet DF-gruppemedlem, Jørn Dohrmann, savner ligeledes indblik i regnskaberne og bakker dermed Karlsson op.   - Er der nogen, der gerne vil se regnskabet, så må man lægge det frem, uanset hvad, siger Jørn Dohrmann til Nordjyske.   Ifølge både Dohrmann og Karlsson er regnskaberne så overordnede, at man ikke kan se, hvad pengene er brugt til.    /ritzau/   Morten Messerschmidt har torsdag lagt en forklaring på sin Facebook. Den får du her i uredigeret form:  Du kan også læse den her: https://www.facebook.com/MortenMesserschmidt/posts/977172435683666 

Rikke Karlsson har de seneste dage fremført en stribe anklager, som hun siger, er baseret på sine mavefornemmelser. Jeg har nøgternt forklaret tingenes sammenhæng, som er meget forskellig fra det, Rikke Karlsson fremfører. Når man læser enkelte medier, kan det fremstå som om Rikke Karlsson er blevet forholdt informationer. Det kan jeg afvise og vil gerne præcisere følgende.

Medlemskab.
Dansk Folkeparti er medlem af det europæiske parti, Movement for a Europe of Liberties and Democracy (MELD) samt den europæiske fond, Foundation for Europe of Liberties and Democracy. I 2014 havde vi eet ud af de 22 medlemmer af partiet. Dette ene medlem var undertegnede. Rikke Karlsson var – i modsætning til, hvad hun synes at mene – ikke medlem af MELD i 2014. Da hun i sommeren 2014 skrev under på medlemskab, var det med virkning fra det følgende år.

Beløb.
I 2014 modtog MELD 842.197,60 euro (European Parliament grant). Feld modtog 406.036 euro. Det svarer til 9.236.000 kr. Disse midler fordeles i forhold til antallet af medlemmer. Dansk Folkepartis andel udgjorde altså 1/22 af disse penge – dvs. 420.000 kr. Det er således forkert at fremføre, at der skulle have været 10 millioner til vores rådighed.

Disse midler anvendes efter regler, som er vedtaget af Rådet og Europa-parlamentet. Medierne har de seneste dage berettet om aktiviteter, som DF har afholdt. De følger alle disse regler. De er både forhåndsgodkendt af MELD-sekretariatet og revideret af EUs revisor, Ernst&Young uden anmærkninger.

Revision.
Som et led i disse regler er det et krav, at der forud for enhver aktivitet er forhåndsgodkendelse, ligesom regnskabet efterfølgende skal eksternt revideres ogderpå godkendes af EUs egen administration. Som revisionsfirma anvender Europa-Parlamentet Ernst&Young. Det er altså Europa-Parlamentet, som engagerer Ernst&Young, der derpå står for revisionen.

Efter revision fremlægges både revisionserklæringen samt opgørelsen over indtægter og udgiftsposter på Europa-Parlamentets hjemmeside. I går blev revisionen af regnskabet for 2014 tilendebragt og rapporten tilgængelig: http://www.europarl.europa.eu/…/Political-parties-and-found…(nederste link).

Underskrifter.
Rikke Karlsson fremfører, at hun er blevet bedt om at underskrive blanke sider. Det, hun må hentyde til, er, at vi i sommer havde en diskussion om, hvorvidt vi ville fortsætte med MELD i 2016. I den forbindelse blev blanketten til underskrivelse af medlemskab i 2016 runddelt. Vi besluttede imidlertid i fællesskab, at vi ikke ville fortsætte vort medlemskab af MELD, der følgelig nedlægges med udgangen af indeværende år.

Den underskrift, Rikke Karlsson fremfører, at hun og Jørn Dohrmann skulle være blevet bedt om at angive på et ikke afholdt møde, handler om generalforsamlingen i 2014. Da jeg ikke kender indholdet af sagen og det i medierne har fremstået som om Jørn Dohrmann deler Rikkes forklaring, har jeg bedt ham uddybe.

Jørn Dohrmann forklarer: 
”Mit kontor blev forelagt tilstedeværelseslisten én gang, hvorefter mine assistenter forelagde mig papiret tre gange, inden vi fik opklaret, hvilket møde der var tale om. Da jeg derpå oplyste MELD, at jeg ikke havde været til mødet, hørte jeg ikke yderligere. Jeg er af den klare overbevisning, at alle regler er fulgt. Jeg har fuld tillid til både det regnskab og den revision, der vil blive foretaget, når regnskabsåret er slut.”

Adgang til information.
Jeg kan bekræfte, at Rikke Karlsson i sommer spurgte til MELD. I den forbindelse sendte jeg til både hende samt de to øvrige MEPere, Jørn Dohrmann og Anders Vistisen en mail med de ønskede informationer fra MELD-sekretariatet. Heraf fremgårdet fra sekretariatet: ”As from beginning September I will be back at the office and I will be able to show any supporting document, giving more detailed information and showing the accounts.”

Jeg hørte imidlertid aldrig fra Rikke Karlsson med yderligere spørgsmål. Derimod tog Jørn Dohrmann imod invitationen og holdt et 1½ times møde, hvor han fik stillet alle sine spørgsmål, jf. ovenfor. Både Anders Vistisen, Jørn Dohrmann, MELD-sekretariatetsamt undertegnede kan bekræfte, at dette møde afholdtes og at Rikke Karlsson ikke ønskede at hverken deltage eller have et tilsvarende møde sat op.

Konklusion.
Det er mig uklart, hvad der egentlig ligger bag Rikke Karlssons angreb i disse dage. Hvad der til gengæld er fuldstændig klart, er følgende:

- DF har ikke fået udbetalt 10 millioner kr. Vi har derimod kunnet finansiere aktiviteter i 2014 for knap 400.000 kr. 
- Rikke Karlsson har ikke været medlem af MELD i 2014, hvor alene jeg var medlem. 
- Reglerne for anvendelsen af disse midler er fastlagt af EU-systemet selv og bliver nøje overvåget. Dels ved forhåndsgodkendelse, ekstern og intern revision. Efterfølgende offentliggøres revisionsrapporter samt regnskaber. 
- MELD har ingen anmærkninger fået fra hverken den interne eller eksterne revision.

Mit ordvalg.
Jeg er selvsagt chokeret over at blive mødt med de anklager, som Rikke Karlsson har bragt til torvs. Især når de alene er begrundede på ”mavefornemmelser”. Jeg har derfor her dels præciseret og tilbagevist enhver af disse påstande.

Som politiker er man imidlertid også menneske. Derfor kan der ryge en finke af panden. Det skete for mig, da jeg blev ringet op og foreholdt Rikke Karlsson sortie. De ord, der faldt, var uoverlagte og det vil jeg gerne beklage. Jeg har selvsagt ingen grund til at kalde Rikke Karlsson en lille pige og vil blot forklare mit udbrud med, at jeg ganske enkelt blev dybt overrasket, vred, ked af det og forundret, da jeg fik beskeden. Det retfærdiggør ikke ordene, der faldt. Men forklarer dem måske.

Morten Messerschmidt.

 

Mest Læste

Annonce