Aftale om antiradikalisering er på plads

Politik

27/1/15 10:36

Nick Allentoft

Imamer kommer ikke til at være en del af indsatsen mod antiradikalisering efter pres fra borgerlige partier.

Samtlige partier i Folketinget undtagen Enhedslisten er blevet enige om en aftale, der skal bremse radikalisering af unge.

Det skal være med til at forhindre, at unge drager i krig for eksempelvis Islamisk Stat i Irak og Syrien. Og sørger for, at de kan komme ud af det ekstreme miljø, hvis de er taget af sted og vender hjem igen.

Det fastslår justitsminister Mette Frederiksen (S).

- Jeg er glad for, at partierne er enige om at styrke Politiets Efterretningstjeneste, PET, så de kan overvåge, hvad der sker på nettet og styrke exit-indsatsen, siger Mette Frederiksen.

Partierne bag satspuljen - hvilket er alle Folketingets partier undtagen Enhedslisten - var på forhånd enige om at bruge 60 millioner kroner på indsatsen. Det ligger dermed fast, at der vil blive brugt millioner på at forebygge radikalisering blandt unge.

Hidtil har de dog ikke været enige om, hvordan pengene skal bruges. Det blev man tirsdag.

Efter pres fra blandt andre Dansk Folkeparti er parterne blevet enige om ikke at inddrage imamer i indsatsen, som i stedet blive lagt i hænderne på især PET og kommunerne.

Regeringen havde ellers oprindeligt lagt op til at bruge en del af de afsatte 60 millioner kroner på at lade PET inddrage imamer i indsatsen.

Til gengæld er parterne enige om at bruge seks millioner kroner på et exit-center for unge, som har været i kamp i Syrien og Irak. 

- Vi gør flere ting med vores plan. Der kommer stort fokus på at forebygge, at unge ender i radikaliserede miljøer, men hvis nogle går den vej, skal vi gøre alt for at få dem ud af det, siger Mette Frederiksen.

Samtidig vil man styrke overvågning af ekstreme udsagn på nettet. Det skal formentlig dæmme op opfordringer til at kæmpe for Islamisk Stat og deling af videoer af halshugninger.

- Noget af det, der bliver skrevet på nettet, er så barskt, at det bliver myndighederne nødt til at holde øje med, siger Mette Frederiksen.

Under forhandlingerne har flere andre forslag dog også været i spil. 

Blandt andet har Venstre talt for, at der skal indføres et forbud mod at rejse til kampzoner i Syrien og Irak, medmindre man på forhånd har fået godkendt et lovligt formål som eksempelvis nødhjælpsarbejder. 

Det vil Venstre fortsat kæmpe for:

- Der er mange fornuftige tiltag i aftalen. Det er godt, at man gør PET og kommunerne til omdrejningspunkt for indsatsen, siger Venstres integrationsordfører, Martin Geertsen, og tilføjer:

- Og så må vi se, om ikke kan få vores forslag om et indrejseforbud til Syrien og Irak gennemført på anden vis.

 

FAKTA: Sådan vil politikerne stoppe radikalisering Samtlige partier i Folketinget med undtagelse af Enhedslisten er enige om en plan mod radikalisering af unge.

I efteråret satte partierne bag satspuljeaftalen 60,9 millioner kroner af til at styrke forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Tirsdag blev parterne enige om, hvordan pengene skal fordeles.

Her er hovedpunkterne i aftalen:

* Forebyggelse af radikalisering og exit-strategi. I alt 25,7 millioner kroner: 

- Tidlig forebyggelse: Etablering og uddannelse af landsdækkende specialiseret mentorkorps og gruppebaseret ung-til-ung-dialog om ekstremisme.

- Forebyggelse af online-radikalisering: Styrket monitorering af ekstremisters færden og propaganda på nettet. Undervisningspakke om propagandateknikker og kildekritik.

- Forebyggelse af at unge drager i krig: Nationalt udrykningsteam skal forebygge udrejse til væbnede konflikter i udlandet.

- Det skal være lettere at komme ud, hvis man er havnet i et radikaliseret miljø: Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme i kriminalforsorgen. Nyt exit-center skal oprettes. PET's og kriminalforsorgens exitindsatser skal styrkes. Kommuner skal rådgives om tværsektorielle exit-indsatser.

* Mobilisering af civilsamfund, forældre og lokalmiljøer. I alt 10,2 millioner kroner

- Blandt andet skal der oprettes en national hotline, som forældre kan ringe til, hvis de er bekymrede for, at deres børn er ved at blive radikaliseret. Familierne skal også hjælpes med forældrecoaching og pårørende-netværk.

- Der skal flere penge til myndighedernes strategiske samarbejde med lokale ressourcepersoner. Samt til opbygning af kompetencer i forhold til radikalisering hos lokale foreninger.

* Kommunerne skal have bedre mulighed for at gribe ind over for unge over 18 år, og så skal fagpersoner i kommunerne have mere viden om radikalisering. I alt 21,6 millioner kroner.

* Hertil kommer administrationsbidrag på 0,4 millioner kroner og evaluering af indsatserne på tre millioner kroner.

Kilder: Justitsministeriet

/ritzau/

/ritzau/