Andelen af ensomme skoleelever er det højeste, siden undersøgelsen blev lavet første gang i 1988. Dengang var det kun en ud af hundrede, som følte sig ensom blandt drengene, mens det for pigernes vedkommende drejede sig om en ud af 25.
Andelen af ensomme skoleelever er det højeste, siden undersøgelsen blev lavet første gang i 1988. Dengang var det kun en ud af hundrede, som følte sig ensom blandt drengene, mens det for pigernes vedkommende drejede sig om en ud af 25.

Aldrig har så mange ældre skoleelever følt sig ensomme

Velfærd

22/10/14 10:41

Nick Allentoft

Vi bruger mere og mere tid på sociale medier, og den udvikling gør flere ensomme, siger forsker.

Aldrig har så mange følt sig alene og ensomme blandt de 13-15-årige i folkeskolens ældste elever. Hver 10. pige og hver 16. dreng føler sig ofte eller meget ofte ensom. 

Det viser nye tal fra Skolebørnsundersøgelsen 2014, som Statens Institut for Folkesundhed står bag. 

Andelen af ensomme skoleelever er det højeste, siden undersøgelsen blev lavet første gang i 1988. Dengang var det kun en ud af hundrede, som følte sig ensom blandt drengene, mens det for pigernes vedkommende drejede sig om en ud af 25. 

- Det er sværere at være ung og barn i dag. Der er meget mere pres på i familien og i skolen. Børnene er pressede af betydelige ændringer i vores skolesystem, hvor der er kommet mere fokus på individualisering og på præstationer, siger Bjørn E. Holstein, en af forskerne bag undersøgelsen.

Desuden bruger unge mere og mere tid på internettet og de sociale medier, hvilket ifølge Bjørn E. Holstein ikke altid er godt for de unge, der i forvejen er udsatte og risikerer at blive ensomme. 

Han fortæller, at der er sket store ændringer i den måde, unge mennesker er sammen på i dag. De er kun halvt så meget sammen fysisk som for 10 år siden. 

- Interaktionen er gået over til i højere grad at foregå elektronisk, og det stiller unge, der i forvejen er uden for, endnu ringere, når det ikke er normen, at man er sammen fysisk, siger han.

- De ensomme vil blive skubbet yderligere ud i yderkanten, mens dem, der i forvejen har let ved skabe kontakter, vil få et langt bredere netværk på tværs af landegrænser, siger han.

Det er især blandt de 15-årige piger, at flere er blevet ensomme gennem de seneste år. For fire år siden var det kun hver tyvende 15-årige pige, som følte sig alene, mens det tal på fire år er fordoblet.

Hos drengene er det især blandt de 13-årige, at flere er blevet ensomme. Her føler omkring en ud af 14 sig ofte eller meget ensom, mens det drejede sig om hver tyvende i 2010. 

/ritzau/

 

Fra Undersøgelsen  

Flere og flere skoleelever føler sig ensomme  

Ensomhed blandt store skoleelever har aldrig været større

Selvom vi lever i et netværkssamfund, hvor man kan chatte og skype på nettet og have hundredvis af venner på Facebook, har andelen af ensomme unge aldrig været større.

 

Lidt over seks procent af alle drenge i 13-15-årsalderen og ti procent af alle pigerne i samme aldersgruppe føler sig ofte eller meget ofte ensomme.

 

Det viser nye tal fra Skolebørnsundersøgelsen 2014, som Statens Institut for Folkesundhed, SDU, står bag.

 

Ifølge undersøgelsen er der tale om den største andel af ensomme unge siden Skolebørnsundersøgelsen første gang spurgte de unge om ensomhed i 1988. Her angav omkring én procent af de 13-15-årige drenge, at de ofte eller meget ofte følte sig ensomme, mens andelen af 13-15-årige ensomme piger var lidt over fire procent.

 

Figuren viser udviklingen siden 1988. Det er pigerne, der føler sig mest ensomme. Sammenlignes de 13-årige og de 15-årige, er det de 15-årige, der er mest ensomme. 

  

 

Figur 1. Andel 13- og 15-årige drenge og piger, der ofte eller meget ofte føler sig ensomme, 1988-2014

 

 

 

 

 

 

 

 

Alvorlige konsekvenser

 

Kortvarige følelser af ensomhed betragtes ofte som en normal del af livet som ung, men er følelsen vedvarende gennem ungdommen, kan det få alvorlige konsekvenser for ens helbred og trivsel på både kort og lang sigt.

 

Nogle af konsekvenserne er lavt selvværd, aggressiv adfærd, søvnproblemer, depression, problemer med at gennemføre sin uddannelse, selvskadende adfærd, selvmordstanker og -adfærd samt en række alvorlige fysiske konsekvenser.

 

Skolebørnsundersøgelsen 2014 er gennemført af Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. Den omfatter 4.490 elever på 5., 7. og 9. klassetrin på et tilfældigt udsnit af landets