Alle kommuner straffes for fire kommuners skattestigning

Politik

17/10/17 4:58

Nick Allentoft

Regeringen og KL har aftalt skattelettelser, men kommunerne vil hæve skatten med 82 millioner kroner i 2018.
13 kommuner vil sætte skatten ned år med samlet cirka 92 millioner kroner. Men fire kommuner sætter skatten op med samlet cirka 174 millioner kroner. Det er brud på aftalen mellem regeringen og KL, som var enige om at nedsætte skatten med samlet 250 millioner kroner.    Selv om det kun er fire kommuner, der hæver skattetrykket, bliver alle landets kommuner nu straffet for, at aftalen ikke overholdes. Konkret bliver der skåret i kommunernes statslige tilskud, det såkaldte bloktilskud. Det bliver en krone-til-krone modregning, skriver Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Økonomiaftalerne

Læs flere artikler vedrørende budgetforhandlingerne mellem KL, Regionerne og Regeringen her.

 

Borgmester i Odense Kommune Peter Rahbæk Juel (S) mener, at det er vigtigt for dem at hive de ekstra penge hjem til kommunen. Her har man fået godkendt at hæve skatten med 0,3 procentpoint i 2018. Kommunen hævede sidste år skatten med 0,5 procentpoint, og de håber på at kunne hæve den igen i 2019 med 0,2 procentpoint.    - Vi vil hæve skatten med det, vi kalder for velfærdsprocenten. Det er en erkendelse af, at vi ligger i den lave ende i hele landet, når det kommer til at bruge midler på dagtilbud, skoler og ældrepleje. Vi er nødt til at tage en kvalitetsdiskussion, og vi gør det her for at styrke de områder, siger han.   Ifølge borgmesteren er Odense Kommune fortsat den lavest beskattede kommune på Fyn, når man ser på tværs af indkomstskat, grundskyld og dækningsafgift.   Regeringen dropper at få de 250 millioner kroner i skattelettelser ude i kommunerne. I stedet vil de forsøge at få lettelser på en anden måde.   Der er fire kommuner, der sænker indkomstskatten, mens tre sænker grundskylden, der er en skat, som husejere betaler. Desuden sænker 11 kommuner dækningsafgiften, der er en skat af private erhvervsejendomme. De fire kommuner, der har søgt dispensation til at hæve skatten, er Odense, Slagelse, Holbæk og Halsnæs.   Holbæk Kommune hæver alle tre afgifter, altså indkomstskatten, grundskylden og dækningsafgiften. Odense Kommune og Slagelse Kommune hæver indkomstskatten, mens Halsnæs Kommune kun hæver dækningsafgiften.    Minister: Aftalebrud er utilfredsstillende Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA) mener, at det er helt på sin plads at straffe alle kommuner kollektivt ved at trække penge fra det statslige bloktilskud. Sanktionen gennemføres, fordi kommunerne sammenlagt vil hæve skatten i 2018, hvilket går imod målet i økonomiaftalen.   - Jeg synes, at det er utilfredsstillende, at kommunerne ikke overholder den aftale, vi har indgået, om at de skal sænke skatterne med en kvart milliard i 2018, siger Simon Emil Ammitzbøll.
Ministeren mener, at det er et klart brud på økonomiaftalen, og det skal have konsekvenser.   - Derfor bliver det sådan, at vi tager pengene fra kommunernes bloktilskud, så det svarer til den skattestigning, der er blevet gennemført, siger Simon Emil Ammitzbøll.   I en pressemeddelelse forklarer KL's formand Martin Damm (V), at kommunerne har haft svært ved at holde sig inden for de aftalte økonomiske rammer.   Kommunernes overskridelse af skatterammen er ret usædvanlig i nyere tid, vurderer Kurt Houlberg, professor ved Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, Vive.   Siden 2011 har kommunerne måttet regne med sanktioner, hvis de overforbruger i forhold til økonomiaftalen. Derfor er der ingen vej uden om at trække pengene fra bloktilskuddet, mener Simon Emil Ammitzbøll.   - Hvis man truer med noget, skulle man også gerne gøre det, når folk så ikke opfører sig som forventet, siger økonomi- og indenrigsministeren.   Spørgsmål: Er truslen om at trække i bloktilskuddet et tilpas effektivt værktøj, når kommunerne i år altså alligevel ikke har ladet sig afskrække fra en skattestigning?   Ja, det finder vi jo ud af til næste år, siger Simon Emil Ammitzbøll.   FAKTA: 17 kommuner ændrer skatteniveau fra 2018 Kommunernes budgetter for 2018 er på plads, og for 17 kommuner betyder det en ændring i skatten. 13 kommuner sænker den, mens fire kommuner hæver.   * Kommuner der ændrer indkomstskatten:   - Billund sænker med 0,7 procentpoint.   - Gladsaxe sænker med 0,1 procentpoint.   - Helsingør sænker med 0,1 procentpoint.   - Frederikssund sænker med 0,1 procentpoint.   - Holbæk hæver med 0,2 procentpoint.   - Odense hæver med 0,3 procentpoint.   - Slagelse hæver med 0,4 procentpoint.   * Kommuner der ændrer grundskylden:   - Billund sænker med 2,000 promillepoint.   - Dragør sænker med 0,550 promillepoint.   - Høje-Taastrup sænker med 0,200 promillepoint.   - Holbæk hæver med 1,442 promillepoint.   Desuden ændrer otte kommuner kun dækningsafgiften, som er en skat af private erhvervsejendomme. I Halsnæs er den hævet, mens den er sænket i Brøndby, Vallensbæk, Kolding, Randers, Furesø, Næstved og Ringsted.   Kilder: KL

 

Annonce