Alvorlig kritik af psykiatrisk center overfor ni-årig

Ledelse

07/04/2014 14:34

Nick Allentoft

To ansatte tvang en autistisk dreng på Bispebjerg Børne- og ungdomspsykiatriske Center ind til undervisning.

Folketingets Ombudsmand kommer med alvorligt kritik af, at et psykiatrisk center tvang en psykisk syg ni-årig dreng med autisme ind fra gården på Bispebjerg Børne- og ungdomspsykiatriske Center til undervisningen på den interne skole.

Drengen ville ikke ind, men to ansatte tog fat i drengen og trak ham ind, mens han satte sig til modværge. Situationen fremgår af en netop offentliggjort redegørelse fra Folketingets ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, og kaldes meget kritisabel.

- Dette er en enkeltstående episode, siger han i redegørelsen.

- Men da ledelsen på hospitalet mente, at brugen af tvang over for drengen var i overensstemmelse med reglerne, har vi været i dialog med de overordnede sundhedsmyndigheder for at sikre, at vi er enige om retsgrundlaget, siger han.

Jørgen Steen Sørensen mener, at reglerne på området er klare.

- Et barn, der er dagpatient, må udelukkende udsættes for tvang, hvis han er til fare for sig selv eller andre. Eller er ved for eksempel at ødelægge omgivelserne. Man kan ikke fysisk tvinge et barn i skole, siger Jørgen Steen Sørensen.

Det var et hold medarbejdere fra Folketingets Ombudsmand, der overværede situationen under et tilsynsbesøg. Ledelsen på centret mente umiddelbart, at brugen af tvang var fagligt korrekt.

Både Region Hovedstaden og Sundhedsstyrelsen blev af ombudsmanden bedt om udtalelser i sagen. Og efter et møde med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sendte ombudsmanden hele sagen til vurdering i ministeriet.

Og alle myndigheder har nu erklæret sig enige i, at dagpatienter ikke er omfattet af psykiatriloven og denne lovs tvangsbestemmelser.

- Der var derfor ikke hjemmel til at anvende tvang over for drengen efter psykiatriloven. Ministeriet slår endvidere fast, at der heller ikke var tale om nødværge eller nødret i den foreliggende sag, skriver ombudsmanden.

/ritzau/

Mest Læste

Annonce