Antal af sager om vold og seksuelle overgreb mod børn stiger

Velfærd

22/06/2017 08:23

Nick Allentoft

En årsopgørelse fra Socialstyrelsen viser en stigning i såkaldte børnehussager på 20 procent på et enkelt år.

Landets børnehuse modtager flere sager om mistanke eller viden om overgreb mod børn. 

Det viser en ny årsopgørelse fra Socialstyrelsen.

Ved mistanke eller viden om et overgreb benytter kommunerne et børnehus som led i den børnefaglige undersøgelse. Det sker, efter at politi og sundhedsvæsen er involveret. 

LÆS OGSÅ: Velfærdsstaten skubber mennesker over kanten

I årsopgørelsen fremgår det, at der fra 2015 til 2016 er sket en stigning i antallet af børnehussager på 20 procent. Antallet af henvendelser til børnehusene er i samme periode steget med 33 procent. 

Landets børnehuse benyttes i sager om overgreb mod børn fra 0 til 17 år.

I statistikken fremgår det også, at der er regionale og kommunale forskelle i anvendelsen af børnehuse. Børnehus Nordjylland behandlede i 2016 1,8 sager per 1000 børn.

Til sammenligning behandledes Børnehus Hovedstaden, Børnehus Sjælland og Børnehus Midt i Aarhus 0,9 sager per 1000 børn. 

Statistikken skelner mellem voldelige overgreb og seksuelle overgreb. Førstnævnte dækker over den største andel med 827 sager i 2016.

557 af sagerne handlede om seksuelle overgreb. 

Socialstyrelsens opgørelse viser samtidig, at sager om drenge oftest handler om voldelige overgreb. I sager om piger er der en nogenlunde lige fordeling mellem voldelige overgreb og seksuelle overgreb. 

De mistænkte i sager om voldelige overgreb mod børn er næsten udelukkende personer i den nærmeste familie: Far, mor, stedfar eller stedmor.

I sager om seksuelle overgreb spænder listen over mistænkte over flere typer: Far, stedfar, en person i barnets øvrige netværk, personer i forældrenes netværk, bedstefar eller internetbekendtskaber. 

/ritzau/

Mest Læste

Annonce