Bestyrelsen i Wonderful Copenhagen risikerer retssag

Ledelse

03/12/2014 10:56

Nick Allentoft

Erhvervstyrelsen ønsker undersøgelse af, om der kan rejses sag mod bestyrelsesmedlemmer i Wonderful Copenhagen

Det skandaleramte melodi grand prix Eurovision 2014, kan ende med retssager mod nuværende og tidligere bestyrelsesmedlemmer i Wonderful Copenhagen.

I hvert faldt anbefaler Erhvervsstyrelsen, som er fondsmyndighed for fonden Wonderful Copenhagen, at der iværksættes en ekstern undersøgelse af sagen.

Den skal afgøre, om "der konkret er grundlag for eventuelt at rejse erstatnings- og/eller straffesager mod et eller flere nuværende eller tidligere bestyrelsesmedlemmer og direktører i fonden eller dets datterselskab".

Det fremgår af Erhvervsstyrelsens afgørelse, som blev offentliggjort tirsdag.

I afgørelsen retter Erhvervsstyrelsen en bidende kritik af bestyrelsen for at handle egenrådigt:

- Erhvervsstyrelsen finder det yderst kritisabelt, at fonden har foretaget en række ekstraordinære dispositioner, som Erhvervsstyrelsen skulle have haft forelagt og givet samtykke til i sin egenskab af tilsynsmyndighed for fonden. 

- Samtykke skulle være indhentet, inden dispositionerne blev foretaget. Fonden har blandt andet foretaget en række ekstraordinære dispositioner med hensyn til aktiviteter, som datterselskabet har udført i tilknytning til afholdelsen af Eurovision 2014, hedder det i afgørelsen.

Erhvervsdrivende fonde som Wonderful Copenhagen har ellers ifølge loven pligt til at indhente fondsmyndighedens tilladelse, før man foretager dispositioner, der er så ekstraordinære, at de kan true fondens fortsatte eksistens eller mulighed for at varetage sit formål. 

- Erhvervsstyrelsen mener, at fonden har foretaget sådanne dispositioner uden styrelsens samtykke og udtaler derfor kritik af dette over for bestyrelsen i Fonden Wonderful Copenhagen, hedder det i afgørelsen.

Erhvervsstyrelsen mener også, at der kan stilles spørgsmålstegn ved beslutningsprocessen i fonden og den måde bestyrelsesmedlemmer har indgået i beslutningerne.

Ifølge Erhvervsstyrelsen er det tvivlsomt, hvorvidt den samlede bestyrelse i fornødent omfang har været inddraget, når der er truffet væsentlige beslutninger i fonden. Den type beslutningsproces finder Erhvervsstyrelsen "yderst kritisabelt".

Styrelsen har også overvejet, om der var grundlag for at afsætte et eller flere medlemmer af fondens bestyrelse, men det har man afstået fra: 

- Fondens nye bestyrelsesformand har allerede taget skridt til at forbedre ledelsesstrukturerne i fonden og genoprette fondens drift. I lyset af dette finder Erhvervsstyrelsen ikke, at der er grundlag for at afsætte medlemmer af bestyrelsen, hedder det i afgørelsen.

Bestyrelsesformand i Wonderful Copenhagen, Peter Højland, bekræfter i en kort skriftlig kommentar, at bestyrelsen har modtaget Erhvervsstyrelsens afgørelse:

- Afgørelsen behandles på bestyrelsesmøde den 10. december. Derfor har bestyrelsen ikke yderligere kommentarer, siger Peter Højland.

/ritzau/

Mest Læste

Annonce