Borgerne i Gentofte har flest penge at spendere

Velfærd

16/12/2014 14:49

Nick Allentoft

Danskerne fik i gennemsnit mere udbetalt. Samtidig voksede uligheden i indkomst, viser nye tal.

Borgerne i Gentofte har i gennemsnit 363.800 kroner at spendere, som de lyster, når de har betalt deres skat og andre udgifter til staten.

Det viser nye tal fra Danmarks Statistik for 2013, der også viser, at kommunens borgere har den højeste disponible indkomst i Danmark.

Vest for Storebælt er det borgerne i Skanderborg, der i gennemsnit har den højeste disponible indkomst på 229.900 kroner.

I de fire store bykommuner var indkomsten højest i Aarhus med 207.100 kroner efterfulgt af København med 198.100 kroner, Aalborg med 195.400 kroner og Odense med 192.900 kroner.

Indkomsten er lavest på øerne, hvor beboerne på Langeland havde den lavest disponible indkomst på 174.100 kroner, mens den var 178.600 kroner i gennemsnit på Lolland.

En gennemsnitlig disponibel indkomst på 209.700 kroner svarer til 17.500 kroner om måneden.

Den disponible indkomst er fra 2012 til 2013 vokset med 5600 kroner i årets priser, og årsagen til denne stigning er primært 2700 kroner højere indkomster og et fald på 1700 kroner i renteudgifter, oplyser Danmarks Statistik.

Samtidig viser tallene, at uligheden i indkomst voksede i 2013.

Den såkaldte ginikoefficient steg til 27,9 i 2013. Året før faldt den fra 27,7 til 27,4. 

Ginikoefficienten er et mål for ulighed, hvor værdien er højere, jo større ulighed der er. 

Hvis alle personer har samme indkomst, er ginikoefficienten 0. Har én person derimod al indkomsten, er den 100. 

Andelen af befolkningen i risiko for fattigdom voksede fra 7,0 pct. til 7,3 procent af befolkningen, oplyser Danmarks Statistik.

Ifølge tænketanken Cepos er en forklaring på den stigende ginikoefficient blandt andet stigende formueindkomst, herunder fra stigende aktiekurser. Herudover er der kommet flere studerende, der får SU, som er en af de laveste ydelser i Danmark. 

- Desuden trækker regeringens førtidspensionsreform uligheden op. Også skattereformen vil trække uligheden op som følge af øget jobfradrag og højere topskattegrænse, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, Cepos. 

Men ifølge Cepos vil såvel skattereformen som førtidspensionsreformen øge beskæftigelsen. 

- Ofte når der gennemføres reformer, der skal gøre det mere attraktivt at arbejde, vil det trække uligheden op, siger Mads Lundby Hansen. 

/ritzau/

 

Mest Læste

Annonce