Elise Bergmann, formand for Bupl

Bupl: Vi har brug for debat om vores institutioner

Velfærd

05/01/2015 10:33

Suleman Haider

Der er ingen standarder for antallet af pædagoger i institutionerne. Derfor kan kommunerne skære, som de vil.

Enhedslisten kræver en lovfastsat minimumsnormering i daginstitutionerne, ligesom der er en minimumsnormering for antallet af elever i en folkeskoleklasse. 

Enhedslisten foreslår, at der maksimalt bør være tre børn per voksen i vuggestuer og dagplejer, seks i børnehaver og ni i skolefritidsordninger og på fritidshjem.

Forslaget bliver hilst velkomment af Bupl, som i en ny undersøgelse konstaterer, at der siden 1986 er blevet 58 procent flere børn pr. voksen i daginstitutionerne.

- Det er et område, der ikke er nogen standarder på, og det betyder, at kommunerne kan skære på bemandingen, fordi der ikke er nogen standarder overhovedet, siger Elise Bergmann, formand for Bupl.

- Det, det handler om, er at finde et tal, der er forskningsmæssig belæg for. Der er brug for flere pædagoger. Det handler ikke kun om antal - men også om, hvor mange uddannede pædagoger der er. 

- Enhedslistens forslag er godt, fordi vi har brug for debatten, mener hun. 

- Men vores udmelding, som vi har fra forskningen, er, at der faktisk skal være to og et halvt barn pr. voksen i vuggestuer og fem børn pr. voksen i børnehaver, så det er mindre end det, som Enhedslisten foreslår.

- Men vi hilser det rigtig meget velkomment, at vi taler om det og kigger på det, siger Bupl-formanden.

Ifølge Elise Bergmann viser forskning, at normering er et af de allervigtigste parametre for, at børnene får et godt børneliv, men også for nogle børn, som bliver robuste, og som kan klare sig bedre senere i livet. 

- Det er det, vi skal stræbe efter, siger hun.

I 1986 passede en voksen i en vuggestue 4,1 børn i gennemsnit, mens en voksen ansat i dag skal holde styr på 6,5 af de små børn. 

Presset er steget tilsvarende i børnehaverne. Her var der 7,5 børnehavebørn pr. voksen i 1986 og 11,8 i 2014.

En lovfast normering er den eneste sikre måde at stoppe den udvikling, hvor der bliver færre og færre voksne per barn, mener Enhedslistens børneordfører Rosa Lund.

 

FAKTA: Sådan er normeringerne i daginstitutionerne

Normeringerne i daginstitutionerne har aldrig været dårligere, viser ny undersøgelse fra Bupl.

En ny undersøgelse fra Bupl viser, at pædagogerne står alene med store børnegrupper i institutionerne.

* Fire ud af fem pædagoger har på en tilfældig dag været alene med en børnegruppe i alderen 0-5 år. 

* 53 procent svarer, at de var alene med 10-19 børn, mens 20 procent var alene med mellem 20 børn eller derovre. 

* Undersøgelsen er gennemført blandt Bupls medlemspanel i perioden fra den 20.-27. november, og 355 pædagoger med arbejde på 0-5 års området har svaret. 

* 89 procent af pædagogerne svarer i undersøgelsen, at en forbedring af pædagognormeringen i deres institution i meget høj grad eller i høj grad kan løfte arbejdet med de socialt udsatte børn - herudover vil det især kunne løfte det generelle arbejde med børnenes sociale kompetencer samt børnenes trivsel. 

* Ifølge tal fra Danmarks Statistik lyder normeringerne i 2013 på 3,5 børn pr. pædagog i vuggestuerne og 6,7 i børnehaverne. Til sammenligning lød normeringen i 2009 på henholdsvis 3,2 og 6,1, og det er milevidt fra Bupls anbefaling på 2,5 og 5,0. 

* Regeringen har for nylig afsat en milliard kroner på finansloven over fire år til at ansætte flere pædagoger. Det vil hæve normeringen med cirka 600 pædagoger.

Kilde: Bupl 

 

Mest Læste

Annonce