"Genoptræning er ikke et ekstra vedhæng, som følger efter kræftbehandlingen. Det betyder meget, hvordan man præsenterer tilbuddet, og vi lægger op til, at det er en vigtig del af behandlingen," siger afdelingssygeplejerske Lene Nørby.

Center for Kræft: Genoptræning skal sættes i system

Velfærd

15/04/2015 15:38

Mikkel Sarka

På Rigshospitalets afdeling for brystkirurgi har man gode erfaringer med genoptræning til alle patienter.

En ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse viser, at en ressourcestærk patient med lang uddannelse har 33 procent større chance for at få en henvisning til rehabilitering og genoptræning end en patient med kortere eller ingen uddannelse.

Læs ogsåSundhedssystemet skabet et A- og B-hold af kræftpatienter

På den måde er det danske sundhedssystem selv med til at skabe en social ulighed.

Undersøgelsen omfatter knap 14.000 kræftpatienter i København.

- Vi ved, at patienter med kort eller ingen uddannelse dør tidligere end patienter med lang uddannelse. De kortuddannede er altså både dårligere stillet med overlevelse såvel som genoptræning og støtte, siger Jette Vibe-Petersen.

Læs ogsåHækkerup: Ulighed i kræftbehandling er utilfredsstillende

Hun er leder af Center for Kræft og Sundhed i København Kommune, der blandt andet genoptræner patienter, der henvises fra hospitaler og praktiserende læger. 

Centret har samarbejdet med Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning om undersøgelsen. 

- Nu har vi klare resultater fra undersøgelsen af et skævt henvisningsmønster. I maj kommer en ny undersøgelse, der skal hjælpe os med at forstå, hvorfor det er sådan, og hvordan vi kan agere. Jeg tror, det handler om at systematisere tilbuddene bedre, siger hun.

Læs også: Læger: Patienter må selv bestille hjælp efter kræftsygdom

Ifølge Jette Vibe-Petersen er det tydeligt at se, at de ressourcesvage patienter slås med andre problemer end de ressourcestærke. Samtidig har mange patienter ofte svært ved at råbe op og finde rundt i sundhedssystemets labyrinter.

På Rigshospitalets afdeling for brystkirurgi overlader man ikke genoptræning af kræftpatienter til tilfældighederne, og her har man positive erfaringer.

Her henvises alle patienter til genoptræning. Proceduren ligger fast, og henvisning er sat i system. Det er sygeplejerskerne, der fra starten har haft det daglige ansvar for, at alle får tilbudt genoptræning.

- Genoptræning er ikke et ekstra vedhæng, som følger efter kræftbehandlingen. Det betyder meget, hvordan man præsenterer tilbuddet, og vi lægger op til, at det er en vigtig del af behandlingen, siger afdelingssygeplejerske Lene Nørby.

Mest Læste

Annonce