Dårlig forretning at behandle patienter rigtigt

Politik

30/3/15 12:56

Suleman Haider

Danske sygehuse bliver belønnet økonomisk for at behandle mange patienter - og ikke for at gøre det rigtige for patienten.

Det er et problem, der koster sundhedsvæsenet mange penge. Det siger flere eksperter til DR Nordjylland.

En af dem er klinikchef for Kirurgi og Kræftbehandling på Aalborg Universitetshospital, Per Gandrup. Han er bekymret over det system, som danske sygehuse bliver afregnet efter.

- Jeg tror, det er meget vigtigt, at vi får patienten inddraget i det her, så det ikke kun har værdi for systemet, men også har værdi for patienten, siger han.

Som det er i dag, har sygehusene ikke nogen særlig grund til at inddrage patienten i et behandlingsforløb.

Økonomien i det danske sundhedssystem er nemlig i høj grad bygget op om det konkrete aktivitetsniveau en afdeling kan præstere.

Det vil sige, at sygehuset populært sagt bliver afregnet efter hvor mange knæ- og skulderoperationer, der eksempelvis bliver udført - uden skelen til, om den enkelte patient har fået det bedre efter operationen.

Hvis operationen ikke lykkes, og patienten er nødt til at komme under kniven igen, så bliver sygehuset også afregnet en gang til.

Derfor bakkes er den nordjyske klinikchef også op af centerchef for hovedneurocentret på Aarhus Universitetshospital, Kirsten Wisborg.

- Vi skal ikke have incitamenter, der kunne trække os i en retning, hvor vi bliver belønnet for genindlæggelser reoperationer, siger hun til DR Nordjylland.

Kirsten Wisborg peger på, at det er vigtigt at patienttilfredshed bliver inddraget i fremtiden, når sygehusene skal afregnes.

- For at sige, at vi leverer det rigtige på det rigtige tidspunkt, så er vi nødt til at have patienterne vurdering meget mere ind på banen. Der er værdi at hente for os som sundhedsvæsen, men i høj grad også for patienterne, siger hun.

At det har betydning at inddrage patienterne viser et lille forsøg, som blev udført på Gentofte Hospital.

Her så 100 gigtpatienter en ni minutter lang informationsfilm om fordele og ulemper ved en knæoperation. Samtidig blev de gjort opmærksomme på alternativer som vægttab og genoptræning.

Informationsfilmen fik en tredjedel af patienterne til at vælge ikke at blive opererede. Det giver stof til eftertanke, mener sundhedsøkonom Jakob Kjellberg.

- Det lyder jo fornuftigt, at vi skal afregne på det, vi gerne vil have. Vi ved bare ikke præcist, hvordan vi skal gøre det anderledes. Men vi har en stigende erkendelse af, at den måde vi gør det på i dag, ikke går på lang sigt, siger han til DR Nordjylland.