Dårligt indeklima kan koste et skoleårs læring

Infrastruktur

03/12/17 1:32

Nick Allentoft

Børn undervises i klasselokaler, der har negativ effekt på deres sundhed og indlæringsevner. Realdania vil gøre noget ved det.
Kommunerne har de senere år brugt over 18 milliarder kroner på renovering og opførelse af nye skoler.    Alligevel viser undersøgelser, at 90 procent af landets skoleklasser i løbet af dagen har et højere CO2-niveau i luften, end det myndighederne anbefaler.    Skolereformen har kun forværret problemet, fordi skolerne nu bruges i mange flere timer.

Undersøgelser fra blandt andet DTU har fastslået, at det skader elevernes koncentration og indlæringsevne. Børn i klasselokaler med øget lufttilførsel klarer sig fem-ti procent bedre end i almindeligt beklumrede klasselokaler.

Det vil fonden Realdania nu gøre noget ved og har afsat 28 millioner kroner til en kampagne.    Den skal gøre det nemmere for kommunerne at prioritere indeklimaet og tænke det ind i deres renoveringsplaner generelt.   - Det handler jo ikke bare om, at der lugter dårligt af leverpostej i klassen, siger filantropidirektør Anne Skovbro fra Realdania.   - For når klasselokalerne i halvdelen af skoledagen i snit har CO2-niveauer højere, end myndighederne anbefaler, så svarer effekten populært sagt til, at elever med et rigtig godt indeklima kan være et år foran pensum, når de når 9. klasse.   Realdania vil konkret samarbejde med udvalgte kommuner om at lave renoveringsplaner med øget fokus på indeklima, som kan bruges af andre kommuner.    Der skal også ses på behovet for at udvikle ny teknik til ventilation. Endelig skal børn og lærere involveres og gøres bevidste om vigtigheden af udluftning.   Ifølge Bygherreforeningen har kun hver fjerde kommune en plan for deres indeklimaindsats, som ellers kunne hjælpe dem til at få flere forbedringer for de samme penge.   Lektor Per Anker Jensen fra DTU er specialist i drift og udvikling af bygninger.    Han peger på, at flere undersøgelser viser et vedligeholdelsesefterslæb på mange af landets skoler.   - Energirenoveringer er løbet med opmærksomheden mange steder, fordi der også var penge at spare. Men det er klogt og oftest billigere på sigt at lave en samlet helhedsrenovering, hvor også indeklimaet forbedres, siger han.   FAKTA: Så hårdt rammer dårligt indeklima børns helbred Udover at fremme astma og allergi så går dårligt indeklima også ud over børns indlæringsevne. Der er knap 1300 folkeskoler i Danmark med godt en halv million elever og 50.000 lærere. Dårligt indeklima påvirker helbredet og kan føre til en lang række sygdomme som astma og allergi.   * Især børn er særligt sårbare over for dårligt indeklima, fordi deres lunger ikke er færdigudviklede.   * Ét ud af tre børn har astma og allergi, og lidelserne er blandt de hyppigste fraværsårsager i skolen.   * En undersøgelse fra DTU viser desuden, at også børns indlæring rammes hårdt, når indeklimaet er dårligt.   * Børn klarede sig ni procent dårligere i test, hvis de havde opholdt sig i klasselokaler med CO2-niveauer over de 1.000 ppm, som er myndighedernes anbefalede grænseværdi.   * DTU har lavet målinger, der viser, at 91 procent af de 245 undersøgte klasseværelser oversteg grænseværdien for CO2 på et tidspunkt i løbet af skoledagen.   * Sverige og Norge, der har andre typer ventilation, har markant bedre indeklima i skolerne.   Kilder: DTU og Realdania.   /ritzau/  

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce