Attendo og Kolding Kommune har indgået et partnerskab om driften af plejecenter, hvor udfordringer løses som om centeret var kommunalt.
Attendo og Kolding Kommune har indgået et partnerskab om driften af plejecenter, hvor udfordringer løses som om centeret var kommunalt.

Dansk Erhverv: Stil krav til private hjemmehjælpsfirmaer

Ledelse

28/11/15 4:58

Nick Allentoft

Dansk Erhverv mener, at kommunerne kan gøre mere for at forebygge konkurser blandt hjemmehjælpsleverandørerne.

Endnu en konkurs i et privat hjemmehjælpsfirma har betydet, at en kommune - i dette tilfælde Frederikshavn - står med et akut problem, fordi en privat aktør ikke længere kan opfylde den aftale, der er indgået.

IMS Service i Frederikshavn er den seneste af en række virksomheder, som inden for den seneste måned har måttet opgive at føre driften videre, og det får Dansk Erhverv til at reagere.

Organisationen mener, at man skal værne om det frie valg, og at kommunerne også har et ansvar for at undgå sådanne situationer.

De kan forebygges ved ikke udelukkende at vægte pris over kvalitet i en udbudsrunde, men også at indføre nye spilleregler. 

- Vi tror ikke på, at det er noget, som skal løses fra Christiansborg. Det handler om at finde en model for samarbejde, som både tager hensyn til pris, kvalitet og leveringssikkerhed, siger Rasmus Larsen Lindblom, der er Dansk Erhvervs velfærdspolitiske fagchef.

Hvad leveringssikkerheden angår, peger Lindblom på, at kommunerne i forbindelse med et udbud stiller krav om en finansiel garanti, så der er penge til at føre driften videre i tilfælde af en konkurs.

Kommunerne kan også kræve en tidlig varsling i tilfælde af risiko for betalingsstandsning eller konkurs, og man kan i det hele taget aftale en køreplan for, hvad man gør, hvis en konkurs måtte indtræffe.

Hos Dansk Industri har man bedt Kammeradvokaten udarbejde en vejledning til, hvordan kommunerne på samme måde kan sikre sig mod den uro og usikkerhed, som konkurser medfører.

Vejledningen er stillet gratis til rådighed for alle kommuner, fortæller branchedirektør Mette Rose Skaksen.

Dansk Industri og Dansk Erhverv drøfter derudover i øjeblikket sammen med en række andre organisationer, fagbevægelsen, Kommunernes Landsforening og Ældre Sagen, hvordan man kan undgå situationer som den, der senest har ramt Frederikshavn Kommune.

Tal fra Dansk Erhverv viser, at 38 procent af hjemmehjælpsmodtagerne har valgt en privat aktør, og andelen har været stigende hen over de seneste fem år.

/ritzau/

Annonce