Danske fiskere får lov at fange flere fisk i 2016

Bæredygtighed

16/12/2015 09:57

Nick Allentoft

Kvoterne på blandt andet jomfruhummer og tunge fordobles i nogle farvande. Også torskekvoten bliver højere.
Danske fiskekvoter for blandt andet hummer og tunge er fordoblet efter to dages forhandlinger i Bruxelles.   Den positive udvikling for fiskeriet fortsætter, og danske fiskere kan også næste år se frem mod et godt år. Der må landes flere fisk, og for nogle arter fordobles kvoterne.  Kvoterne for 2016 for blandt andet Nordsøen er faldet på plads efter to dages forhandlinger i Bruxelles mellem EU's fiskeriministre og EU-Kommissionen. 

- En række vigtige kvoter kommer til at stige i 2016 til gavn for indtjeningen i dansk fiskeri. Samlet set er jeg derfor godt tilfreds med det resultat, jeg kommer hjem med fra Bruxelles, siger Eva Kjer Hansen (V).

Jomfruhummer og tunge bliver - i runde tal - fordoblet i forhold til sidste års fangstbegrænsninger. Som led i aftalen får danske fiskere desuden mulighed for igen at fiske sild i norsk farvand. Det har ikke været tilladt siden 2014.    Bestanden for torsk har været i betydelig stigning over en årrække, og specielt i Kattegat bliver kvoten for bifangst løftet markant - fra 100 ton til 370 ton.  Det betyder, at fiskerne kommer til at smide færre fisk over bord.    - Det er lykkedes at finde opbakning til en god og balanceret løsning for torsken i Kattegat. Vi skal fortsætte den positive tendens, som torsken i Kattegat udviser, uden at smide gode spisefisk over rælingen, der kan sikre ekstra indtjening til Kattegat-fiskerne, siger Eva Kjer Hansen.   Torsketal skygger for kvoteglæden i fiskeriforeningen Bestanden af torsk er tredoblet på ti år, og nu begynder de danske fiskere at se udviklingen afspejlet i kvoterne, som ellers har ligget uændret i samme periode. Efter nytår må fiskerne fange 15 procent flere torsk i Skagerrak og Nordsøen som resultat af de EU-forhandlinger, som sluttede natten til onsdag.    Men det er ikke nok, mener Danmarks Fiskeriforening.   - Torskebestanden er i henhold til den biologiske rådgivning steget de seneste ni år, men det er først nu, at vi for alvor får en stigning, som vi begynder at kunne mærke. Stigningen afspejler slet ikke bestandens udvikling, men det er et skridt på vejen, siger foreningens formand Svend-Erik Andersen.   Gydebestanden for torsk er i dag 150.000 ton og tre gange højere, end den var i 2005, viser tal fra Det Internationale Råd for Udforskning af Havet, Ices.   - Stigningen skal gerne være den første af mange stigninger, siger Svend-Erik Andersen.   Helt overordnet er Danmarks Fiskeriforening fint tilfreds med kvoterne for 2016, som er et resultat af to døgns intense forhandlinger i Bruxelles mellem EU-Kommissionen og EU-landenes fiskeriministre.   - Generelt er vi tilfredse med, at kvoterne for 2016 er sat op, så de i højere grad afspejler det, vi ser, når vi er på havet.   Kvoterne bliver markant højere for blandt andet kuller, tunge og jomfruhummer, hvilket sker som konsekvens af, at man i Nordsøen indfører forbud mod udsmidning af disse arter.    Fiskeriministrene og EU-Kommissionen blev tirsdag også enige om at fortsætte et forsøg med videoovervågning af fiskerbåde, så man kan se, hvad der lander i lasten, og hvad der ryger ud over rælingen.   - Vi er tilfredse med, at man fortsætter forsøget med fuldt dokumenteret fiskeri, så de fiskere, der deltager, får en ekstra kvote for at ilandbringe hele deres fangst, siger Svend-Erik Andersen.   Til gengæld er han ærgerlig over, at der ikke er fundet en løsning på, at man - begrundet med gydende torsk - lukker fiskeriet i den vestlige del af Østersøen midt i højsæsonen 15. februar og også i områder uden gydende torsk. Der arbejdes fortsat på at løse den problematik.    EU forvalter kvoterne ud fra hensyn til blandt andet bæredygtighed, så bestandene kan fastholdes og det rentable fiskeri sikres. Generelt går det godt med langt de fleste bestande i Østersøen, Nordsøen, Skagerrak og Kattegat.   Kommissionens vurdering af fiskeriet lød i sommer, at langt de fleste arter i danske farvande allerede er på det bæredygtige niveau, kaldet MSY (maximum sustainable yield, red.), eller på vej til at komme det i 2016.   FAKTA: Så mange fisk må danske fiskere fange i 2016 Fiskekvoterne for 2016 i blandt andet Nordsøen er faldet på plads på et møde mellem EU-Kommissionen og EU-landenes fiskeriministre natten til onsdag.   Her følger et overblik over udvalgte kvoter i 2016 sammenlignet med i år:   * Større kvoter på blandt andet:    Jomfruhummer i Kattegat og Skagerrak med 107 procent   Tunge i Kattegat og Skagerrak med 91 procent   Kuller i Kattegat og Skagerrak med 57 procent   Sild i Kattegat og Skagerrak med 17 procent   Sild i Nordsøen med 16 procent   Torsk i Skagerrak og Nordsøen med 15 procent   * Mindre kvoter på blandt andet:    Makrel i alle farvande med -14 procent   Rødspætte i Kattegat med -11 procent   Kilder: Fødevareministeriet   /ritzau/

Mest Læste

Annonce