Den grønne omstilling er en samfundsopgave

Bæredygtighed

26/02/2014 12:53

Landbrug & Fødevarer bifalder dette års anbefalinger fra de miljøøkonomiske vismænd (DØR). Især rådets anerkendelse af at trykket fra den såkaldte PSO-afgift bør omlægges, så den ikke hæmmer udvikling, vækst og beskæftigelse i fødevareerhvervet, høster roser.

Danmark fører en ambitiøs og meget dyr energipolitik, der i sin nuværende form svækker fødevareerhvervets internationale konkurrenceevne. Sådan lyder en af konklusionerne i vismændenes rapport, der netop er offentliggjort. DØR lægger i sine klare anbefalinger op til en ændring af blandt andet PSO-afgiftssystemet. Det er et system, der via en afgift støtter især opførelsen af nye vindmøller i Danmark.

Landbrug & Fødevarer mener som vismændene, at PSO-afgiften er en af de barrierer, der gør det svært for eksempelvis den danske fødevareklynge at konkurrere internationalt, da det er en afgift, som vores nærmeste naboer og konkurrenter ikke er pålagt:

"Når et dansk slagtesvin alene koster op mod 15 kroner i ren PSO-afgift i løbet af værdikæden, så er det en kæmpe byrde for erhvervet, der i forvejen er udsat for stor konkurrence - ikke mindst på prisen. Arla betaler omkring 40 millioner kroner mere i år i PSO-afgift, end de gjorde i 2011. Der skal en meromsætning på op imod 1,2 milliarder kroner til for at indhente sådan en byrdestigning, og det gør det altså sværere at investere i flere arbejdspladser eller give landmanden en bedre afregning. I fødevareerhvervet kan vi skabe både vækst og arbejdspladser, men det kræver, at vi ikke skal aflevere så mange penge i afgiftskassen. Så vismændenes anbefalinger er helt på linje med vores", siger administrerende direktør i erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer Søren Gade.

Han påpeger, at dansk erhvervsliv har brug for sikker, effektiv og billig energi leveret gennem effektive energimarkeder. Det er en forudsætning for økonomisk udvikling, vækst og beskæftigelse.

"Landbrug & Fødevarer er absolut tilhænger af og vigtig bidragyder til den grønne omstilling. Men det nytter ikke noget, at omkostningerne placeres hos virksomhederne alene. Det er en samfundsopgave, og derfor er vi på linje med vismændene, når de foreslår, at PSO-afgiften skal reguleres via finansloven", siger administrerende direktør Søren Gade.

Ifølge vismændene bør PSO-tariffen, uanset dennes niveau, lægges over på finansloven. Det vil medvirke til at reducere den negative konkurrenceevnevirkning af det nuværende system, og det vil afspejle, at den grønne omstilling og udbygningen med vedvarende energi er en samfundsopgave, der er vedtaget af et politisk flertal i Folketinget.

Landbrug & Fødevarer bifalder også konklusionen i dette års rapport fra DØR om, at der skal findes internationale løsninger på klima- og miljøproblemer, der er grænseoverskridende, eller hvor konkurrencehensyn tilsiger international koordination. For eksportintensive erhverv som landbrugs- og fødevareerhvervet er dette helt afgørende.

"Vi skal selvfølgelig bevare vores ambitioner om at styrke produktionen af vedvarende energi som for eksempel biogas og produktionen af 2. generation bioethanol. Men det nytter ikke noget, at vi gør forholdene for konkurrencedygtig produktion i Danmark så dårlig, at virksomhederne flytter ud og producerer deres varer i lande, hvor man ikke stiller de samme krav om klimavenlig produktion. Så gør vi klimaet og os selv en bjørnetjeneste", siger Søren Gade.

Landbrug & Fødevarer opfordrer regeringen til at tage de miljøøkonomiske vismænds diskussionsoplæg alvorligt, da en række af anbefalingerne kan skabe vækst og beskæftigelse.

Diskussionsoplægget fra De Økonomiske Råd og kommentarer fra medlemmerne kan findes på www.dors.dk

Mest Læste

Annonce