Det skal være slut med at svigte svage patienter

Velfærd

27/01/2017 10:06

Nick Allentoft

Usædvanligt udspil fra samlet sundhedspersonale og patienter skal presse kommuner og regioner til samarbejde.
Patienterne falder ned mellem stolene og ryger ud og ind af behandlingssystemet, fordi sygehuse, kommunal hjemmepleje og genoptræning ikke spiller sammen.   Det skal være slut ifølge et nyt fælles udspil fra Lægeforeningen, Dansk Sygeplejeråd, FOA samt paraplyorganisationen Danske Patienter.   I stedet skal kommuner og regioner via økonomien tvinges til at samarbejde om patienternes fælles bedste. 

Fremtidens hospitaler

Alle historier om det historiske hospitalsbyggeri - også fra udgivere, der er aktive på DenOffentlige - bliver samlet på vores temaside om Fremtidens hospitaler. Klik her og få overblik.

Mangler din historie? - skriv og hør mere om mulighederne. 

For at få et velfungerende sundhedsvæsen skal der gøres op med kassetænknings betonsiloer. I dag belønnes kommuner og regioner for at gøre det, der er bedst for dem selv.

- Sundhedsvæsnet ser ud, som det har gjort i mange år. Vi er blevet meget dygtigere til de enkelte behandlinger. Men sammenhængen i behandlingen, der skal hjælpe patienterne godt igennem, er ikke fulgt med, siger formanden for Lægeforeningen, Andreas Rudkjøbing.   Udspillet lægger op til forsøg med fælles finansiering og ledelse på udvalgte områder.   - Skal ansvarsfordelingen mellem kommuner og regioner fungere, så handler det om økonomi. De separate økonomiaftaler giver intet incitament til nødvendigt samarbejde, siger formand Camilla Hersom fra Danske Patienter.   Udspillet udpeger fire områder såsom psykiatri og ældre medicinske patienter. Her er der særligt brug for bedre støtte til sårbare patienter, der i dag ofte kommer i klemme i systemerne.    - De patienter, der især svigtes, er de ressourcesvage, der ikke kan begå sig i systemet. Vi trænger til nytænkning, siger sektorformand Karen Stæhr fra FOA's Social- og Sundhedssektor.   Konkret foreslås det, at kommuner og regioner på fire udvalgte områder får én fælles pose penge ved de årlige økonomiforhandlinger med regeringen i stedet for hver sin pulje. Den skal de så i fællesskab bruge til at lave mere sammenhængende patientforløb.

- Hvis Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner var blevet sammenlagt, som der var megen snak om, havde det været lettere. Men nu må vi bare prøve at forbedre tingene på en anden måde, siger formanden for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen.

  FAKTA: Fire områder regioner og kommuner bør deles om På disse områder vurderer de sundhedsfaglige, at behovet for bedre støtte til patienterne er særligt stort. Dansk Sygeplejeråd, FOA, Lægeforeningen og Danske Patienter peger på især fire områder, hvor der er særligt stort behov for at forbedre kvaliteten i patienternes behandlingsforløb gennem en fælles finansiering mellem regioner og kommuner:   - Akutfunktioner   - Forløbskoordination   - Psykiatrihuse   - Sundhedshuse   * De fire områder har det til fælles, at tæt samarbejde mellem sektorerne her er af særlig stor betydning for sårbare grupper af patienter.   * Regioner og kommuner varetager forskellige opgaver på de fire områder.   * Men de er samtidig helt afhængige af hinandens kapacitet og kompetencer for at sikre patienterne sammenhæng og kvalitet i det samlede pleje- og behandlingsforløb.   * Derfor foreslås det i forbindelse med den næste økonomiaftale med regioner og kommuner at lave forsøg.    * De skal vise, om fælles finansiering med tilhørende fælles ledelse og fælles planlægning mindsker den kassetænkning, som i dag hæmmer sammenhængende patientforløb og den bedste behandlingskvalitet i sundhedsvæsenet.   Kilder: Danske Patienter, FOA, Lægeforeningen, Dansk Sygeplejeråd.   /ritzau/

Mest Læste

Annonce