DSB: Vi har intet alternativ til IC4

Infrastruktur

09/3/15 8:07

Nick Allentoft

Hvis vi skrotter IC4, kommer vi til at mangle 11.000 pladser i togene, konkluderer DSB i en redegørelse, som Ingeniøren gennemgår.

Det kan ikke betale sig at købe nye dieseltog, og hvis IC4 alligevel må droppes, bør problemet løses med kundeforringelser og udskudte jernbaneprojekter, skriver DSB.

En hel eller delvis afskaffelse af IC4 og IC2 vil betyde et hul i kapaciteten på mellem 3.200 og 11.100 pladser, og det er ikke en realistisk mulighed at købe nye tog eller lease tog udefra i den såkaldte Plan B, som transportminister Magnus Heunicke (S) nu har oversendt til Folketingets transportudvalg.

DSB op stiller i planen fem scenarier, der spænder fra at droppe IC4 og IC2 helt til fortsat at satse på at få de to tog i regelmæssig drift.

DSB vurderer også muligheden for at købe helt nye dieseltog. Det kan dog ikke betale sig, fordi jernbanen i de kommende år bliver elektrificeret, konkluderer DSB. Arbejdet med elektrificeringen er allerede i gang, og med Togfond DK er der afsat 8,7 milliarder kroner til at elektrificere de tilbageværende strækninger fra 2021 til 2026, skriver Ingeniøren

Hvis IC4 og IC2 alligevel må droppes, er løsningen på kapacitetsproblemet ifølge DSB stadig ikke at anskaffe nye tog. I stedet anbefaler DSB en række andre tiltag, som efter DSB's eget udsagn er uattraktive, men som er billigere og mindre risikable. DSB foreslår blandt andet kundeforringelser og udskydelse af planlagte jernbaneprojekter.

DSB forklarer nærmere, at kundeforringelser for eksempel kan ske i form af såkaldt kundeadfærdsregulering. Idéen er at skubbe kunder fra intercitytrafikken over til regionaltrafikken ved hjælp af forringelser som tvungen pladsbillet, prisdifferentiering mellem togstrækningerne og begrænsninger på pendlerkort. Det kan ifølge DSB spare mellem 500 og 1.000 pladser.

'DSB har i dag overbelagte tog i fjerntrafikken (IC-togene) mens flere regionaltog, selv i myldretiden har ledige pladser. Forskellen bunder i marginalt længere rejsetider og ringere komfortoplevelse i regionaltrafikken. Nedenfor er skitseret forskellige håndtag, som kan bidrage til at overflytte kunder i regionaltrafikken øst i myldretid fra fjerntog til regionaltog med henblik på at få flere IC-pladser til rådighed. I forhold til at skabe en overflytning eksisterer flere mulige håndtag. Det drejer sig om tvungen pladsbillet, prisdifferentiering på IC og ICLyn, begrænsninger på pendlerkort og off peak pendlerkort,' lyder det i Plan B.

DSB foreslår også, at DSB får tilladelse til overbelægning i togene. Med andre ord at flere passagerer ikke kan få siddepladser. Det er i strid med DSB's trafikkontrakt med staten, men det kan frigive 1.700 pladser.
passagerer i myldretiden. Tiltaget er beregnet til at frigive cirka 1.700 pladser,' skriver DSB.

Annonce