Efter maratonmøde om Holst: Der skal styr på ledelsen

Politik

12/11/2015 10:15

Nick Allentoft

47 avisabonnementer, 750.000 kroner til coaching og et dyrt kursusophold i Schweiz og en række medarbejdere, der har følt sig presset til at udføre opgaver, som var irrelevante for regionen. Forretningsudvalget har i seks timer drøftet Region Syddanmarks fremtid efter sagerne om Carl Holst.
Der skal strammes op og der skal være flere klare retningslinjer.

Sådan lyder hovedkonklusionen, efter forretningsudvalget i Region Syddanmark onsdag bag lukkede døre har drøftet den kritiske rapport udarbejdet af advokatfirmaet Kromann Reumert om forholdene i toppen af regionen under Carl Holst (V).

Ifølge regionsmedlem Vibeke Syppli Enrum fra Enhedslisten, som har deltaget i det i seks timer lange møde, har særligt direktionen været på dagsordnen.   - Alle er enige om, at der skal strammes op. Der skal være klare retningslinjer for alle de sager, der har været, og vi skal vise befolkningen, at vi tager os af alle sagerne. Og så skal der være styr på ledelsen.   - Det springende punkt har været, hvordan en fremtidig direktion skal se ud, siger hun.   I den fælles udtalelse fra udvalget står der blandt andet, at der ikke skal herske tvivl om, at forretningsudvalget og regionsrådet har det øverste og endelige ansvar for regionens virke. 

- Set i bakspejlet kunne og burde der i højere grad have været efterspurgt tættere opfølgning og kontrol og have været stillet krav om en tydeligere politisk forankring.

Derudover har forretningsudvalget blandt anbefalet over for regionsrådet:   - At det indskærpes overfor såvel administration som regionsrådet, at administrationen kun kan påtage sig regionale opgaver. Og at der udarbejdes tydelige retningslinjer for, hvorledes gråzoner håndteres.    I rapporten er det blandt andet kommet frem, at Carl Holst har presset flere medarbejdere i regionen til at udføre opgaver, som var irrelevante for regionen. Derudover har han haft hele 47 avisabonnementer og brugt 750.000 kroner til coaching og et dyrt kursusophold i Schweiz.   Mandag skal Carl Holst selv komme med sine egne forklaringer vedrørende kritikpunkterne i rapporten.  Det er blevet kritiseret, at han ikke har fået lov til at svare på kritikpunkterne, inden det er blevet fremlagt på det lukkede møde.    Forretningsudvalget gør opmærksom på, at rapporten ikke er endelig, da man afventer en udtalelse fra Carl Holst, men at den forventes at være færdig uge 47. Den vil blive behandlet på ekstraordinært møde i forretningsudvalget og på regionsrådsmødet den 23. november. Den færdige rapport vil være offentlig tilgængelig.   FAKTA: Anbefalinger til regionsrådet i Syddanmark En advokatundersøgelse fra Kromann Reumert har afsløret en lang række kritisable sager i Region Syddanmark, da Carl Holst (V) sad som formand.   Derfor besluttede regionens forretningsudvalg at mødes om undersøgelsens resultater, og det er efter et seks timers langt møde kommet med følgende anbefalinger til regionsrådet:   * At det indskærpes over for såvel administration som regionsrådet, at administrationen kun kan påtage sig regionale opgaver. Og at der udarbejdes tydelige retningslinjer for, hvorledes gråzoner håndteres. Både i forhold til vurdering af disse og i forhold til den enkelte leders og medarbejders pligter og ansvar   * At der indføres tydelige procedurer for anvendelse af eksterne leverandører, herunder i særlig grad i relation til opgaver der snævert relaterer sig til regionsrådets arbejde. Procedurerne skal beskrive politisk forankring, gennemsigtighed, opfølgning og herunder eventuel anvendelse af dispositionsgrænser   * At de eksisterende procedurer for internt ledelsestilsyn gennemgås, og at det vurderes, om der set i lyset af de beskrevne sager og den færdige Kromann Reumert rapport er brug for opstramning.   * At større tværgående initiativer drøftes mere formelt i forretningsudvalget og regionsrådet inden et endeligt forslag til en projektplan fremlægges til godkendelse. Fremtidige initiativer skal desuden i højere grad forankres i de relevante fagudvalg, ligesom der skal sikres relevant politisk afslutning.   * Så snart de igangsatte undersøgelser (Kromann Reumert/Statsforvaltningen) er afsluttet, vurderes om der skal igangsættes yderligere undersøgelser i forhold til direktionens embedsførelse.   Kilder: Region Syddanmark    /ritzau/

Mest Læste

Annonce