Per Clausen og Enhedslisten vil tage virksomhederne fra iværksætterne. Foto: Maibritt Kerner

EL: Ingen må eje virksomheder og tjene penge på andre

Politik

09/03/2014 18:59

Nick Allentoft

EL-principprogram lægger op til opgør med den private ejendomsret til virksomheder, jord og naturressourcer.

Offentlige myndigheder, medarbejdere, lokalsamfund og andre sammenslutninger af mennesker skal eje og drive virksomheder i Danmark.

Sådan lyder en central passage i det udkast til principprogram, som Enhedslistens hovedbestyrelse ser ud til at kunne samle flertal for på partiets årsmøde til maj.

Udkastet fik søndag opbakning af de delegerede i Enhedslisten, og dermed vil partiet formentlig i sit kommende principprogram lægge op til grundlæggende ændringer af det danske arbejdsmarked og de danske virksomheder.

- Det, at man ejer en arbejdsplads og tjener penge på andre mennesker, det ser vi ikke som noget, der skal have en placering fremadrettet, når man går i gang med at skabe et socialistisk samfund, siger Enhedslistens Per Clausen.

Enhedslisten vil i stedet lægge op til, at det er medarbejderne, der ejer arbejdspladsen og selv organiserer arbejdet, som de ønsker. 

Danskere med pensionsopsparing i aktier behøver dog ikke at frygte en overgang til kollektive ejerformer, selvom det kan betyde et farvel til aktiemarkedet, som man kender det i dag:

- Der er tale om noget, som vil forandre sig over en længere periode, hvor man går fra et system til et andet. Det skal organiseres på en måde, så folk ikke føler, at de bliver frastjålet noget, som er deres, siger Per Clausen og tilføjer:

- Store samfundsforandringer kræver, at mange detaljer skal falde på plads. Og de er ikke faldet på plads på nuværende tidspunkt. Det må man løse konkret. 

- Det afgørende er, at vi med principprogrammet siger noget om, hvilket samfund, vi skal have på den lange bane, siger Per Clausen.

Udkastet til nyt principprogram lægger samtidig op til, at der også skal ændres radikalt på arbejdsgivernes ret til at lede og fordele arbejdet.

Det har ellers været en grundlæggende del af den danske model siden Septemberforliget fra 1899, hvor arbejdsgiverne til gengæld anerkendte arbejdernes ret til at organisere sig i fagforeninger, der indgår aftaler om løn- og arbejdsvilkår.

Spørgsmål: Skal medarbejderne selv kunne bestemme, hvor lang tid de vil arbejde?

- Medarbejderne skal i så stor udstrækning som overhovedet muligt selv have lov til selv at tilrettelægge arbejdet. Men det vil altid ske under nogle givne betingelser. 

- For at få løn, skal man producere noget af værdi, og det kræver, at man udfører en vis mængde arbejde. Men hvordan man organisere det, det kunne man godt overlade til medarbejderne i langt større udstrækning, siger Per Clausen.

 

FAKTA: Hovedpunkter i Enhedslistens principprogram

Enhedslisten nærmer sig enighed om nyt principprogram. Her er nogle af hovedpunkterne.

Enhedslistens medlemmer skal på partiets årsmøde i maj vedtage et nyt principprogram. Søndag gav partiets delegerede opbakning til hovedbestyrelses udkast, som ventes at blive vedtaget. 

Der kan dog fortsat nå at komme ændringsforslag med i den endelige tekst. Her er nogle af hovedpunkterne i udkastet:

* Kapitalisme: "Som socialister er vi imod kapitalisme. Det er uligheden, fattigdommen, miljøødelæggelsen, den enorme magtkoncentration af kapitalmagt og alle de andre følger af kapitalisme, som er årsagen til, at vi ønsker at erstatte den kapitalistiske økonomi med et socialistisk demokrati."

* Fredelig revolution: "Det er helt fundamentalt for Enhedslisten, at kun et flertal i befolkningen kan gennemføre et brud med kapitalismen, og dette flertal skal manifestere sig ved folkeafstemninger og fuldstændig frie valg til repræsentative forsamlinger."

* Personlige frihedsrettigheder: "Enhedslisten står vagt om de personlige frihedsrettigheder og demokratiet. Vores kamp er en kamp for udvidelse af demokratiet for alle borgere. Det betyder, at de grundlæggende demokratiske frihedsrettigheder er ukrænkelige i alle situationer - både på vej mod et socialistisk samfund og i et socialistisk samfund."

* Politi og militær: I det nuværende principprogram går Enhedslisten ind for en "opløsning af politiet og militæret, der gang på gang har vist sig som kapitalmagtens sidste, alt for effektive, allierede." Den passage er taget ud af udkastet til nyt principprogram. Flere medlemmer er dog klar med ændringsforslag, der taler for, at politiet skal begrænses i forhold til indsættelse over for "folkelige bevægelser".

* Ejendomsret til produktionsmidlerne: "Et nyt og reelt demokratisk samfundssystem forudsætter grundlæggende ændringer i ejendomsretten over produktionsmidlerne, som virksomheder, jord og naturressourcer. Her vil kollektive ejendomsformer blive dominerende. Derfor arbejder vi for, at offentlige myndigheder, medarbejdere, lokalsamfund og andre sammenslutninger af mennesker skal eje og drive virksomheder. Den kapitalistiske udbytning, hvor de få lever af de manges arbejde, skal afskaffes."

* Arbejdsgivernes ret til at lede og fordele arbejdet: "Folkelige bevægelser (skal samle sig, red.) om krav, der tager udgangspunkt i konkrete problemer, men som samtidig antaster selve strukturerne i det kapitalistiske samfund. Her er et helt centralt omdrejningspunkt magten over økonomien, markedsstyringen og arbejdsgivernes ret til at lede og fordele arbejdet."

 

/ritzau/

Mest Læste

Annonce