Tidligere justitsminister Morten Bødskov mener at frifindelse af top embedsmænd blåstempler bortforklaringer.

Embedsmænd frifindes for Christiania-løgn: Bødskov nævnte idéen

Politik

05/05/2014 16:23

Nick Allentoft

Embedsfolk husker, at det var daværende justitsminister, der nævnte idé om at digte historie for Folketinget. Djøf er glad for pure frifindelse af chefer, og Morten Bødskov ser frifindelse af embedsmænd i Christiania-sag som blåstempling af de valg, ministeriet traf.

Det var den daværende justitsminister Morten Bødskov (S), der nævnte idéen om at binde Folketingets Retsudvalg en historie på ærmet for at få dem til at holde sig væk fra en planlagt tur til Christiania.

Sådan lyder forklaringen fra de to højtstående embedsmænd - departementschef i Justitsministeriet, Anne Kristine Axelsson og afdelingschef Jens-Christian Bülow - der de seneste måneder har været hjemsendt.

I redegørelsen bliver embedsfolkene bedt om at forklare, hvad der var op og ned i forbindelse med løgnen til Folketinget om, at den daværende politidirektør i København, Johan Reimann, ikke havde mulighed for at deltage i Christiania-turen.

Og her husker begge det sådan, at det var Morten Bødskov, der nævnte idéen for dem:

"Det var formentlig også i denne forbindelse, at idéen om, at den daværende politidirektør i København eventuelt kunne melde afbud til Retsudvalgets besøg på Christiania, således at formanden for Retsudvalget kunne bruge dette som begrundelse, blev nævnt første gang,", hedder det i embedsfolkenes redegørelse.

"Vi husker det sådan, at det var justitsministeren (Morten Bødskov på det tidspunkt, red.), der nævnte idéen, men denne erindring er forbundet med usikkerhed, fremhæver de.

"Det er tilsvarende uvist, om ministeren allerede havde drøftet idéen med formanden for Retsudvalget under deres forudgående telefonsamtale".

Morten Bødskov forklarer selv, at han ikke har nogen erindring om, hvem der fik idéen til at føre Folketinget bag lyset:

"Han husker ikke, hvornår "Reimann-konstruktionen" blev introduceret, men det blev i hvert fald nævnt under et møde den 23. februar 2012 med Anne Baastrup, hvori også Anne Kristine Axelsson og Jens-Christian Bülow deltog", hedder det i referatet af Bødskovs vidneudsagn.

Og videre:

"Han husker ikke, hvem der præsenterede idéen, der gik på at finde en praktisk udvej på et uhyre vanskeligt dilemma".

Bødskov og DJØF tilfredse

Morten Bødskov (S) mener, at udfaldet af den netop færdiggjorte undersøgelse af to topembedsmænd, siger god for de valg, der blev truffet, da den tidligere justitsminister valgte at give retsudvalget en forkert begrundelse for at aflyse et besøg på Christiania.

Det siger han, efter at tjenestemandsundersøgelsen har konkluderet, at de to embedsmænd, Justitsministeriets departementschef Anne Kristine Axelsson og afdelingschef Jens-Christian Bülow, ikke har begået noget strafbart eller handlet i strid med tjenestemandsloven.

- Dommerne har sagt god for de vanskelige valg, vi traf i forbindelse med udskydelsen af retsudvalgets besøg på Christiania i 2012. Det er jeg selvfølgelig glad for, skriver Bødskov i en pressemeddelelse.

Bødskov har selv erkendt, at han gav en forkert begrundelse for at aflyse besøget, hvilket var udslagsgivende, da Enhedslistens retsordfører Pernille Skipper trak tæppet væk under ham, fordi en minister ikke må vildlede Folketinget, hvilket hun mente var tilfældet.

I redegørelsen bliver embedsfolkene bedt om at forklare, hvad der var op og ned i forbindelse med løgnen til Folketinget om, at den daværende politidirektør i København, Johan Reimann, ikke havde mulighed for at deltage i Christiania-turen.

Og her husker begge det sådan, at det var Morten Bødskov, der nævnte idéen for dem:

Bødskov skriver i sin pressemeddelelse, at man stod i en særlig situation, hvor man var nødt til at handle, som man gjorde.

- Vi stod i en helt ekstraordinær situation, hvor der var en skærpet trussel mod retsudvalget. For mig handlede det ene og alene om sikkerheden for retsudvalgets medlemmer, og sikkerheden for andre der ville have været på Christiania den dag, skriver han.

I DJØF udtrykker man glæde over frifindelsen af to af medlemmerne.

- Djøf er meget tilfreds med, at de tjenstlige forhør under ledelse af en tidligere højesteretsdommer og to landsdommere konkluderer, at der ikke er begået nogle tjenstlige forseelser. De er begge blevet pure frifundet.

- Der har ikke været grundlag for at rejse kritik af deres arbejde og rådgivning af ministeren, siger Henning Thiesen.

Han kalder det " meget positivt", at de to chefer straks genindtræder i deres stillinger.

Find hele beretningen her

Mest Læste

Annonce