EU-Kommissionen advarer om svagt dansk uddannelsessystem

Politik

25/09/2013 12:24

Danmarks økonomi er blandt EU's mest konkurrencedygtige. Men førerpositionen kan blive sat over styr.

EU-Kommissionen giver generelt gode karakterer til Danmark i sin årlige gennemgang af samtlige 28 EU-landes konkurrenceevne.

Men der er også flere løftede pegefingre og advarsler om, at den danske førerposition kan blive sat over styr på længere sigt, hvis ikke der bliver rettet op på problemer i uddannelsessystemet.

- Danmark er en af Europas mest konkurrencedygtige økonomier med en højtuddannet arbejdsstyrke, stærk kapacitet inden for forskning og innovation, et fleksibelt arbejdsmarked og infrastruktur af høj kvalitet som sine styrker.

- På længere sigt kan nogle svagheder i uddannelses- og praktiksystemet imidlertid bringe denne position i fare, hedder det i konklusionen på den danske del af den digre EU-rapport, der bliver offentliggjort onsdag i Bruxelles.

EU's eksperter peger også på, at Danmark kan styrke forbindelsen mellem forskere og erhvervsliv, ligesom de mener, at den begrænsede konkurrence inden for serviceindustrien og byggebranchen stækker væksten i dansk produktivitet.

Kommissionen noterer sig, at regeringen allerede har taget eller er i gang med at tage skridt, der skal rette op på problemerne. Det drejer sig blandt andet om produktivitetskommissionen, sidste års ungepakke og folkeskolereformen.

Danmark er blandt de 12 EU-lande, der overordnet vurderes til at klare sig stabilt og godt inden for samtlige de områder, EU-Kommissionen har målt.

De øvrige er Sverige, Belgien, Finland, Tyskland, Luxembourg, Østrig, Holland, Irland, Storbritannien, Frankrig og Spanien.

I den anden ende af skalaen bliver 10 EU-lande i Øst- og Centraleuropa betegnet som "indhentningslandene", der har betydelige udfordringer på mange områder.

For EU som helhed siger EU-Kommissionen, at man kan registrere klare forbedringer i for eksempel erhvervsklima og eksport, blandt andet fordi det er blevet nemmere og billigere at starte ny virksomhed.

Blandt de problemer, der går igen i flere medlemslande, er høje energipriser, langsom gennemførsel af EU's indre marked og for lidt nye investeringer.

/ritzau/

 

Mest Læste

Annonce