Færre bliver trukket i kontanthjælpen

Velfærd

06/04/2015 20:59

Nick Allentoft

Efter at kontanthjælpsreformen trådte i kraft, er der sket færre træk i kontanthjælpen. Og det er et problem, mener flere ordførere.

Hvis man som kontanthjælpsmodtager ikke er tilstrækkeligt aktiv i sin jobsøgning, risikerer man at blive trukket i kontanthjælp.

Det skete ifølge Beskæftigelsesministeriet 104.200 gange i 2013, men sidste år faldt tallet til 73.500, og det, mener de borgerlige folketingspartiers arbejdsmarkedsordførere, er et problem.

De har ifølge Morgenavisen Jyllands-Posten bedt beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen (S) om en forklaring.

Den kan formanden for Dansk Socialrådgiverforening, Majbrit Berlau, imidlertid godt levere.

- Der er i reformen lagt op til, at unge aktivitetsparate skal have en mere helhedsorienteret indsats, som gerne skulle resultere i, at man nedbringer antallet af sanktioner.

- Nogle kommuner er længere fremme i processen end andre, og et godt bud herfra er, at de, der er længst, også er de, der har det mindste behov for at bruge sanktionsmulighederne, siger hun og forklarer:

- Det skyldes, at man forhåbentlig får lavet nogle bedre og mere meningsfyldte forløb, hvor man afkoder og analyserer, hvilken indsats der skal til. Og det er jo positivt, siger Berlau.

Tallene fra Beskæftigelsesministeriet viser da også, at der er stor forskel på brugen af sanktioner i kommunerne.

I Skive oplevede 42 procent af kontanthjælpsmodtagerne for eksempel at blive straffet, mens det kun skete for godt otte procent af den tilsvarende gruppe i nabokommunen Viborg.

- Det kunne da godt lyde som om, at det var noget, vi skulle kigge på.

- Omvendt kan det sagtens fortolkes på den måde, at dialogen fungerer så godt, at det ikke er nødvendigt at sanktionere, siger Viborg-borgmester Torsten Nielsen (C).

Kollegaen i Skive, Peder Chr. Kirkegaard (V), siger at man bare følger lovgivningen.

- Vi udbetaler det, der skal udbetales, men vi benytter os også af de sanktionsmuligheder, der er.

- Det er en del af vores arbejdsmarkedspolitik, at vi gerne vil give et job- eller praktiktilbud til vores kontanthjælpsmodtagere, fordi vi synes, at det er den bedste måde at forbedre deres livssituation og hjælpe dem ud på arbejdsmarkedet.

- Til gengæld siger vi også klart og tydeligt, at det har en konsekvens, hvis ikke man tager imod tilbuddet. Det siger lovgivningen også, at det skal have, siger han til Ritzau.

Beskæftigelsesministeren siger til Jyllands-Posten, at han vil undersøge, hvad der ligger bag statistikkerne.

- Vi har allerede bedt Ankestyrelsen undersøge baggrunden for udviklingen, og jeg forventer, at de første resultater af undersøgelsen kommer senere på foråret, siger Henrik Dam Kristensen.

Kontanthjælpsmodtagere skal være aktivt jobsøgende   FAKTA: Det siger lovgivningen om muligheden for at blive trukket i kontanthjælp:   * Er du fyldt 30 år, og vurderes du at være i stand til at påtage dig et ordinært arbejde, som gør dig i stand til at forsørge dig selv inden for tre måneder, bliver du betragtet som jobparat.   * Som jobparat skal du aktivt søge job, og undervejs modtager du kontanthjælp.   * Hvis du ikke lever op til kravene om jobsøgning, får du en sanktion. For eksempel kan kommunen trække tre dage af din kontanthjælp ved en såkaldt punktsanktion.   * Hvis du gentagne gange ikke overholder kravene om at søge job og deltage i aktive tilbud, kan du få en skærpet sanktion.   * En skærpet sanktion betyder, at du mister retten til kontanthjælp i en periode på op til tre måneder. I stedet vil du modtage tilbud, samtaler eller daglig pligt til at møde frem i jobcentret, og du får udbetalt kontanthjælp for de dage, du møder frem.   Kilde: Borger.dk

/ritzau/

Mest Læste

Annonce