FAKTA: Få overblik over Carl Holst-sagen i Region Syd

Politik

23/11/2015 22:30

Nick Allentoft

Regionsrådet vil politianmelde tidligere regionsrådsformand Carl Holst (V) og få styr på de interne procedurer
Regionsrådet i Region Syddanmark har på et møde mandag aften besluttet at politianmelde Carl Holst (V), så det kan blive undersøgt, om han i sin tid som regionsrådsformand ulovligt har gjort brug af regionens midler.   40 ud af 41 regionsrådsmedlemmer stemte for en politianmeldelse. 

Det skete, efter at et enigt forretningsudvalg tidligere mandag anbefalede anmeldelsen på baggrund af en rapport fra Statsforvaltningen og en undersøgelse fra advokatfirmaet Kromann Reumert, der har påpeget en række kritisable forhold under Holsts tid som formand.

Regionens forretningsudvalg anbefaler blandt andet:   * At det indskærpes over for administration og regionsrådet, at administrationen kun kan påtage sig regionale opgaver. Og at der laves tydelige retningslinjer for, hvorledes gråzoner håndteres.    * At der indføres tydelige procedurer for anvendelse af eksterne leverandører, herunder i særlig grad i relation til opgaver der snævert relaterer sig til regionsrådets arbejde.    *At de eksisterende procedurer for internt ledelsestilsyn gennemgås, og at det vurderes, om der set i lyset af de beskrevne sager og den færdige Kromann Reumert rapport er brug for opstramning.   * At større tværgående initiativer drøftes mere formelt i forretningsudvalget og regionsrådet, inden et endeligt forslag til en projektplan fremlægges til godkendelse.    * Politiet skal blandt andet undersøge, om Carl Holst i sin folketingsvalgkamp ulovligt har gjort brug af Christian Ingemann Nielsen, der var kommunikationsansat i regionen og siden blev spindoktor for Holst som    FAKTA: Sådan håndteres politikeres politisager Adskillige politikere er gennem tiden blevet politianmeldt, sådan som forretningsudvalget i Region Syddanmark mandag anbefaler det samlede råd at gøre for tidligere regionsrådsformand og forsvarsminister Carl Holst.    En eventuel politianmeldelse påvirker ikke i sig selv et folketingsmedlems politiske arbejde.    Først hvis politi og anklagemyndighed går videre med sagen, kan det begynde at få formelle konsekvenser.    * Hvis politiets efterforskning resulterer i, at anklagemyndigheden rejser tiltale mod politikeren, er det formelt op til Folketinget at afgøre, om det vil ophæve et folketingsmedlems parlamentariske immunitet.    * Et folketingsmedlem kan ifølge grundloven kun tiltales eller fængsles, hvis parlamentets medlemmer giver tilladelse til det.   * Senest fik Venstre-politikeren Thomas Danielsen tidligere i år ophævet sin parlamentariske immunitet i forbindelse med en overtrædelse af færdselsloven. Siden 1950'erne har der været over 30 tilfælde, hvor politikerens immunitet er blevet ophævet.   * I enkelte tilfælde kan en folketingspolitiker erklæres ikke-valgbar. Hvis en politiker dømmes i løbet af sin valgperiode, skal sagen indberettes til Valgbarhedsnævnet, der vurderer sagen. Hvis en ny kandidat også er tidligere straffet, skal sagen også indberettes til nævnet.    * Valgbarhedsnævnet er et uafhængigt organ bestående af en landsretsdommer, en borgmester, et regionsrådsmedlem, formanden for Natur- og Miljøklagenævnet og en kontorchef fra Social- og Indenrigsministeriet.   Kilder: Folketingets Præsidium samt Social - og Indenrigsministeriet.    /ritzau/  

Mest Læste

Annonce